Od redakcji 12/2023

eI 12Szanowni Państwo,

Wdrożony w 2021 r. rynek mocy przekształcił jednotowarowy rynek energii elektrycznej, gdzie handlowi podlegały tylko wytworzone lub pobrane wolumeny energii elektrycznej, w rynek dwutowarowy, gdzie drugim towarem stała się dostępność mocy. Założeniem systemu wprowadzonego rynkiem mocy jest wynagrodzenie wypłacane wytwórcom energii elektrycznej z tytułu gotowości zarówno do dostarczenia mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), jak i do zaniechania bądź redukcji poboru (usługa DSR).

Więcej…

Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki

9-13252W dniu 7 listopada br. podczas 36. Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz 6. OZE POWER Urząd Regulacji Energetyki ipięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD): Enea Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator, Tauron Dystrybucja iStoen Operator, podpisali Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Celem Karty jest przyspieszenie rozwoju systemu dystrybucyjnego, który musi być przygotowany na coraz bardziej dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej z dużym udziałem źródeł OZE. Zawarte porozumienie ma także ułatwić pozyskiwanie przez OSD środków do realizacji inwestycji ze źródeł innych niż taryfa, w tym aplikowanie o środki z budżetu Unii Europejskiej.

Aby odpowiedzieć na stojące przed segmentem infrastrukturalnym ogromne i bezprecedensowe wyzwania, Prezes URE wyszedł z inicjatywą wypracowania porozumienia sektorowego, które przybrało postać podpisanej Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Porozumienie regulatora sektorowego i przedsiębiorstw energetycznych, wpisuje się w proces dostosowania dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych do nowej architektury rynku energii opartej w coraz większym stopniu o źródła rozproszone o znaczącym udziale odnawialnych źródeł energii. Dokument ten, umożliwiając osiągnięcie ok. 50-procentowego udziału energii elektrycznej z OZE w krajowym miksie energii już w 2030 r., przyczyni się do trwałego obniżenia cen energii elektrycznej dla odbiorców, jak również istotnego obniżenia śladu węglowego w krajowej gospodarce, co z kolei przełoży się na zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Zmiany w KSE

9-13254W perspektywie do 2030 r. krajowy system elektroenergetyczny czekają ogromne zmiany. Trzeba będzie do niego przyłączyć co najmniej: ponad 20 GW źródeł słonecznych o potencjale produkcyjnym 21 TWh rocznie, ponad 14 GW lądowych elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 37 TWh rocznie i prawie 11 GW morskich elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 40 TWh/rok. Przewiduje się, że w tym czasie liczba odbiorców przyłączonych do sieci wzrośnie o ponad 2 mln. Będziemy świadkami i beneficjentami cyfryzacji oraz automatyzacji sieci i usług, co będzie skutkować zwiększeniem elastyczności sieci, a co za tym idzie zwiększeniem aktywności uczestników rynku oraz rozwojem nowych produktów i usług.

Z uwagi na rozwój sektora elektromobilności konieczna będzie instalacja coraz większej liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Wszyscy odbiorcy energii elektrycznej, których w Polsce jest 18 mln, zostaną w tym czasie opomiarowani licznikami zdalnego odczytu (tzw. smart metres). Podstawą tych zmian będzie wieloletni i wielokierunkowy proces inwestycji o niespotykanej dotychczas skali. To one zmienią oblicze polskiego systemu dystrybucji energii, czyniąc go bardziej przyjaznym dla odbiorców energii, zapewnią bezpieczeństwo dostaw i odbioru energii, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju energetyki obywatelskiej, opartej o odnawialne źródła energii. W konsekwencji działania te powinny nadać energetyce coraz bardziej lokalny wymiar oraz zachęcać do aktywności odbiorców końcowych. Nie bez znaczenia będzie też konieczność zadbania przez przedsiębiorców działających na tym rynku o niezawodną łączność, cyberbezpieczeństwo oraz niezakłóconą obsługę rosnącej liczby odbiorców końcowych.

Podpisanie porozumienia sektorowego to zwieńczenie pierwszego etapu prac Zespołu. Aby wypełnić postanowienia Karty, w kolejnych krokach konieczne będzie opracowanie propozycji niezbędnych zmian modelu regulacyjnego OSD oraz konsekwentna realizacja programów inwestycyjnych. pożądanego przebiegu procesów inwestycyjnych wprowadzając niezbędne korekty.

Źródło: URE

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem