elektroinstalator.com.pl

Znaleziono 9 pozycji/ę"wyniki finansowe"

Wyników 1 - 9 z 9

Wyniki finansowe grupy ES-SYSTEM za I półrocze 2017 r.

Kategoria: Branża
Utworzone: wtorek, 22, sierpień 2017 08:53

W I półroczu br. ES-SYSTEM umocniła pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą, odnotowując dwucyfrowy wzrost przychodów. Sprzedaż krajowa wzrosła o 15,8% w II kwartale 2017 roku, przy znaczącym wzroście sprzedaży eksportowej o 20% r/r w I kwartale br., i o 40% r/r w II kwartale 2017 roku.

Poprzez poszerzanie oferty o innowacyjne rozwiązania oświetleniowe – w szczególności w technologii LED – chcemy nadal kontynuować wzrost sprzedaży naszych produktów. Liczymy na dalsze dwucyfrowe wzrosty w 2017 roku – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM.

20170822

Wyniki finansowe Grodno S.A. za I półrocze roku obrotowego 2016/2017

Kategoria: Aktualności
Utworzone: czwartek, 24, listopad 2016 11:50

Umocnienie pozycji w branży, wyniki pod wpływem rynku i kosztów rozwoju, największa w historii spółki akwizycja i inwestycja w zaplecze magazynowo-logistyczne.

20161124Grodno

I półrocze br. obrotowego umocniło pozycję Grodna na rynku w kraju. Pomimo spadków w branży, w 2016/2017 r. zanotowaliśmy wzrost przychodów o 7,1% rdr do poziomu 158,2 mln zł. Osiągnięty wynik potwierdza naszą silną pozycję i plasuje Grodno w czołówce spółek z branży elektrotechnicznej w kraju – komentuje Andrzej Jurczak, Prezes spółki Grodno S.A.

WYNIKI FINANSOWE GRODNO SA ZA I-III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2015/2016

Kategoria: Branża
Utworzone: piątek, 19, luty 2016 07:52

REKORDOWE WYNIKI FINANSOWE W I-III KW. 2015/2016 R., PROGNOZY FINANSOWE W REALIZACJI, CEL W PIERWSZEJ TRÓJCE NAJWIĘKSZYCH FIRM W BRANŻY

20160219grodnoW I-III kw. 2015-2016 roku zrealizowaliśmy wszystkie cele strategiczne zgodnie z planem: zadebiutowaliśmy na GPW w Warszawie, rozbudowaliśmy sieć sprzedaży o nowe punkty. Kolejny kwartał z rzędu utrzymujemy dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży i poprawy zysków – podsumowuje Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

I półrocze 2015 r. w Grupie Kapitałowej TIM: obroty przekroczyły ćwierć miliarda złotych

Kategoria: Branża
Utworzone: wtorek, 01, wrzesień 2015 10:51

Największy dystrybutor elektrotechniki w Polsce ma za sobą najlepsze I półrocze w historii pod względem przychodów ze sprzedaży. W TIM SA wyniosły one niemal 239,1 mln i były wyższe o 12,7% od osiągniętych w I połowie 2014 r., a w całej Grupie Kapitałowej TIM – 256,2 mln zł (wzrost o 13,1%). Dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży przy optymalnym poziomie kosztów powinien w skali całego 2015 r. zaowocować osiągnięciem zysku operacyjnego.

Po zakończeniu w 2014 roku procesu zmiany modelu biznesowego rok 2015 to w TIM SA czas poprawy rentowności spółki, głównie poprzez optymalizację procesów, serwisów i zatrudnienia. Cel jest prosty – obniżenie kosztów.

– „W I półroczu 2014 r. koszty operacyjne bezpośrednie stanowiły niemal 20% przychodów TIM SA. W tym roku już niespełna 14,8%. Jednocześnie liczba przesyłek opuszczających nasze centrum logistyczne wzrosła o ponad 50%. Zestawienie tych liczb jasno pokazuje, jak wiele udało nam się zoptymalizować" – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Wyniki finansowe GRODNO SA za I kwartał roku obrotowego 2015/2016

Kategoria: Branża
Utworzone: środa, 12, sierpień 2015 10:53

4-krotny wzrost zysku przy 41% poprawie sprzedaży w I kw. 2015/2016, rentowność w górę
W I kwartale roku obrotowego 2015/2016 GRODNO wypracowało przychody ze sprzedaży na poziomie 66,7 mln zł, tj. 40,6% wzrostu rdr. W analogicznym okresie rynek, według szacunków SHE, wzrósł o 14,7% rdr, co pokazuje, że spółka kolejny kwartał z rzędu umacnia pozycję w branży, powiększając swój udział w rynku.

– „Nowy rok finansowy zaczynamy mocnym akcentem: kolejny rekord sprzedaży kwartalnej i 4-krotna poprawa zysku rdr. Osiągnięte wyniki potwierdzają silną pozycję na rynku i plasują nas w czołówce najbardziej perspektywicznych spółek z branży. Jednak na tym nie koniec, podnosimy poprzeczkę, kolejne wyzwania przed nami. Planujemy uczcić jubileuszowy rok 25-lecia powstania spółki nowymi sukcesami i kolejnymi rekordami wyników. Mam nadzieję, że akcjonariusze Grodna będą zadowoleni ze swojej inwestycji w akcje spółki" – mówi Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Grupa Apator publikuje wyniki I kwartału 2015 roku

Kategoria: Branża
Utworzone: piątek, 15, maj 2015 13:34

W I kwartale 2015 roku Grupa Apator odnotowała istotny wzrost przychodów ze sprzedaży. Wyższej sprzedaży towarzyszył jednak spadek marż, co pozwoliło na wypracowanie wyniku finansowego na poziomie porównywalnym z wynikiem zrealizowanym w I kwartale 2014 roku. Pomimo, iż wyniki I kwartału 2015 roku są poniżej oczekiwań, zarząd Apator potwierdza, iż nie widzi zagrożeń dla realizacji planu finansowego, dostrzegając realne szanse na pełną realizację prognozy rynkowej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 17,6% rdr. i osiągnęły poziom PLN 180,9 m. Do głównych czynników wzrostu zaliczyć należy wpływ konsolidacji wyników Apator Elkomtech (spółka nie była objęta konsolidacją w I kwartale 2014 roku). Ponadto istotny wzrost sprzedaży odnotowano w liniach opomiarowania energii elektrycznej oraz gazu. Wzrost udziału sprzedaży nisko marżowych produktów segmentu opomiarowania istotnie wpłynął na wyniki pierwszego kwartału, przy czym zarząd oczekuje, iż – zważywszy na sezonowość poszczególnych segmentów/linii biznesowych – poziom rentowności w sprawozdaniu skonsolidowanym w kolejnych kwartałach powinien ulec poprawie.

Wyniki TIM SA po 1 kwartale 2015 r.

Kategoria: Branża
Utworzone: środa, 13, maj 2015 13:07

Krzysztof Folta prezentuje wyniki pierwszego kwartału 2015 r. TIM SATIM cały czas ulepsza swój model sprzedaży elektrotechniki przez internet. W I kwartale tego roku widać tego wyraźne efekty - rosną przychody (+20% w stosunku do 1Q2014) przy jednoczesnym spadku kosztów. Firma uzykała pierwszy od 4 lat dodatni zysk netto.

Została także podpisana przedwstępna umowa o sprzedaży magazynu w Siechnicach. Obecnie sprzedaż przez internet stanowi 61,7% całej dystrybucji i jej udział stale rośnie. Jednocześnie internet ma 66,3% udziału w marży. Sam sklep TIM-u odwiedza dziennie około 20 000 użytkowników.

Pełne wyniki finansowe dostępne są w komunikacie firmy: http://www.ri.tim.pl/i-kw-2015-r-w-gk-tim-sprzedaz-wyzsza-o-21-pierwszy-od-trzech-lat-zysk-netto

(EI/fot. EI)

Wyniki Grupy Bosch na świecie w 2014 r. i na początku 2015 r.

Kategoria: Branża
Utworzone: czwartek, 30, kwiecień 2015 12:49

Grupa Bosch ma za sobą udany początek roku 2015. W pierwszym kwartale obroty wzrosły o ok. 13% . W bieżącym roku przedsiębiorstwo technologiczno-usługowe przewiduje wzrost na poziomie od 3 do 5%. Z uwagi na znaczący wpływ efektu różnic kursów wymiany walut Bosch szacuje, że nominalny wzrost obrotów może znajdować się powyżej wskazanego przedziału.

„Nasz potencjał ekonomiczny i technologiczny w tradycyjnych obszarach działalności pozwala nam otwierać się na nowe segmenty rynku" – powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu BOSCH, podczas prezentacji wyników finansowych w Gerlingen. Jednym z ważnych obszarów przyszłego wzrostu obrotów są produkty i usługi wykorzystujące internet. – „Integracja za pośrednictwem internetu jest obecna we wszystkich obszarach naszej działalności" – powiedział Denner. W 2014 roku BOSCH wprowadził na rynek wiele nowych produktów i rozwiązań bazujących na integracji przedmiotów i usług z internetem. Można tu wymienić piekarniki wyposażone w opcję komunikowania się za pośrednictwem sieci, rozwiązania programistyczne dla zintegrowanych z internetem systemów grzewczych i budynków oraz dla zintegrowanego przemysłu i motoryzacji.

Ponad 0,5 mld zł obrotów – rekordowy rok 2014 w Grupie Kapitałowej TIM

Kategoria: Branża
Utworzone: poniedziałek, 23, marzec 2015 12:06

528,1 mln zł wyniosły w minionym roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM. Obroty TIM SA osiągnęły ponad 496 mln zł. To odpowiednio 38% i 40,7% więcej niż w 2013 r. Najwyższe w ponad 25-letniej historii TIM-u przychody to efekt zmiany modelu działania z handlu tradycyjnego na e-commerce. Związana z nią restrukturyzacja to z kolei przyczyna zanotowania straty netto – 21 mln zł w skali grupy i 19,8 mln zł w TIM SA.

Grupa Kapitałowa TIM jest jednak w dobrej kondycji finansowej, ponieważ kapitały własne w 100% pokrywają aktywa trwałe, jak również wartość zapasów. Co więcej, wskaźnik płynności bieżącej tzw. CR (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) wynosi 1,44, co uznawane jest za bardzo dobry wynik.

– „Ze względu na tak komfortową sytuację finansową, strata poniesiona w 2014 roku nie ma wpływu na dalszą działalność i rozwój TIM-u oraz całej grupy" – zapewnia Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.
Warto też przypomnieć, że od III kw. 2014 r. do Grupy Kapitałowej TIM, tworzonej dotąd przez TIM SA oraz Rotopino.pl SA, dołączyły Sun Electro Sp. z o.o. oraz EL-IT SA, jednak pierwsze znaczące efekty ich działalności będą widoczne w wynikach grupy najwcześniej w 2015 roku.


AcyMailing Module