Od redakcji 9/2021

Szanowni Państwo,

9Unia Europejska planuje, aby do 2050 r. cała wspólnota stała się neutralna dla klimatu. Eksperci szacują, że transformacja energetyczna Polski wymaga inwestycji na kwotę ponad 1,5 bln zł. Zmiany związane z Zielonym Ładem dotkną niemal każdą dziedzinę gospodarki i będą wiązać się nie tylko z transformacją energetyczną, lecz także daleko idącą elektryfikacją i cyfryzacją przemysłu. W unijnym planie działania do 2050 r. przewidziano, że wskaźnik elektryfikacji w ramach wspólnoty europejskiej powinien się co najmniej podwoić. Inteligentna elektryfikacja może prowadzić do wielomiliardowych korzyści i wygenerowania nawet 2 mln nowych miejsc pracy w Europie.

Więcej…

Opinie ekspertów

Trzy trendy na 2019 rok, które zmienią filozofię produkcji, zarządzanie i zużycie energii

SchneiderBig Data, Blockchain, Internet Rzeczy, Smart City oraz OZE – to trendy, które zdominują 2019 rok i nadadzą ton zmianom w dziedzinie produkcji, zarzadzania i optymalizacji zużycia energii. Ubiegły rok stał bardzo mocno pod znakiem dyskusji i działań poświęconym rozwiązaniu realnego problemu zmian klimatycznych. Prognozy nie pozostawiają złudzeń. Jesteśmy obecnie w punkcie zwrotnym, jeśli chodzi o ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu mniejszego niż 2 °C, który pozwoli nam uniknąć poważnej katastrofy ekologicznej.

Więcej...

Pytania od Czytelników

Witam,

W swym artykule na temat zasad układania linii kablowych niskiego i średniego napięcia mgr inż. Janusz Strzyżewski opisuje zasady oznakowania tras linii kablowych za pomocą oznaczników na powierzchni terenu w terenie niezabudowanym: co 100 m, w miejscach zmiany trasy, skrzyżowaniach i zbliżeniach. Dla inwestora oznaczniki to dodatkowe koszty. Skoro norma N-SEP-E-004 jest nieobowiązkowa, to po co niepotrzebnie wydawać pieniądze? Który przepis zmusza inwestora do oznakowania trasy linii kablowych według zasad opisanych w artykule? Nie podważam zasadności oznakowania tras linii kablowych, jednak inwestor odpowiada: to może oznaczniki ustawiać co 50 m zamiast co 100 m, wówczas będzie jeszcze lepiej?

Jacek Klasa

 


Szanowny Panie,

sprawę stosowania postanowień zawartych w normach określa Ustawa o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483). W art. 2 pkt. 4.zawiera następujący zapis: „Ilekroć w ustawie jest mowa o normie – rozumie się przez to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie.

W art. 3 pkt.1 zapisano, że normalizacja krajowa prowadzona jest w celu racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych.

Art. 4 pkt. 3 zawiera zapis o dobrowolności stosowania norm. Art. 5 pkt. 3 stanowi, że stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. A za tym zgodnie z ustawą stosowanie także Polskich Norm, nie tylko norm SEP, jest dobrowolne (!).

Jednocześnie podstawowym dokumentem prawnym dotyczącym budownictwa jest ustawa – Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332). Zgodnie z treścią art. 5 obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 tej ustawy urządzeniami budowlanymi są urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a więc i linie kablowe i inne sieci dostarczające media do budynków. W myśl treści ustępu 1 w art. 7 tejże ustawy do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne ich użytkowania. Warunki techniczne określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, natomiast źródłem wiedzy technicznej są m.in. Polskie Normy oraz normy wydane przez SEP w porozumieniu z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Taki status ma właśnie norma N-SEP-E-004.

Reasumując, nie można wykonywać robot budowlanych nie stosując się do przepisów oraz wiedzy technicznej zawartej także w normach. W przypadku oznaczników trasy kablowej ich stosowanie ma na celu ochronę kabla przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie jego eksploatacji, a więc jest niezbędne. Inwestor taką ochroną powinien być zainteresowany. Odstęp 100 m i tak jest, moim zdaniem, zbyt duży, ale stanowi on rozwiązanie kompromisowe pomiędzy przesłankami technicznymi i oszczędzaniem na kosztach.

mgr inż. Janusz Strzyżewski

System oświetleniowy PHILIPS umożliwi komunikację z klientem w sklepie

Podczas konferencji Retail Summit firma PHILIPS zaprezentowała po raz pierwszy w Polsce system Indoor Positioning. Pozwala on komunikować się z klientem w sklepie za pośrednictwem inteligentnego oświetlenia LED.

Aplikacja Philips dla sklepów

Podczas konferencji Retail Summit, odbywającej się w Warszawie w dniach 18-19 marca br., firma PHILIPS zaprezentowała system Indoor Positioning, wykorzystujący oświetlenie LED do komunikowania się z klientem sklepu. Korzysta on z zainstalowanego w sklepie inteligentnego oświetlenia LED, by za pośrednictwem specjalnej, udostępnionej do pobrania aplikacji przekazywać na smartfon klienta informacje dobierane na podstawie jego lokalizacji. W wyniku komunikacji między aplikacją a oświetleniem, kupujący zyskuje dostęp do informacji i ofert specjalnych właściwych dla miejsca, w którym się aktualnie znajduje. Natomiast właściciele sklepów zyskują możliwość zwiększenia lojalności klientów i poziomu sprzedaży poprzez profilowanie dostarczanych informacji i oferowanie konsumentom kuponów rabatowych optymalnie dostosowanych do ich potrzeb.

Więcej...

Jasne światło = jasny umysł – realizacja

Oświetlenie klasy jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych wpływających na wyniki uczniów. Wiedzieli o tym architekci odpowiedzialni za projekt rozbudowy szkoły w szwajcarskim Würenlos.

20140811trilux650

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem