Od redakcji 5/2022

EL5 2022 okl intSzanowni Państwo,

W raporcie „Transformacja energetyczna w Polsce” autorzy z Forum Energii przedstawili najciekawsze dane o energetyce do 2021 r. Jak można było się domyśleć, w Polsce znów największą rolę w energetyce odegrał węgiel, którego udział w produkcji energii elektrycznej ponownie przekroczył 70%. Z kolei rekordowe ceny gazu sprawiły, że w całej Europie odwrócił się trend wytwarzania energii z tego paliwa. Pomimo coraz mocniej rosnących kosztów emisji CO2 po raz pierwszy od lat polski rynek energii elektrycznej był jednym z tańszych w UE.

Więcej…

Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantem bezpieczeństwa pożarowego budynków

ELPAR3Fabryka Kabli Elpar z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, posiada w swojej ofercie handlowej szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych. Wśród nich istotną pozycję zajmują instalacyjne przewody nierozprzestrzeniające płomienia, czyli HDHp-J(O) 450/750 V.

Odporność na ogień wyrobów budowlanych jest bardzo istotnym elementem dla bezpieczeństwa pożarowego budynków, dlatego też Komisja Europejska wprowadziła wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. W praktyce skutkuje to powstawaniem projektów, w których znacząco redukuje się stosowanie przewodów z tworzyw polwinitowych na rzecz konstrukcji z materiałów bezhalogenowych.

 

ELPAR2Rozporządzenie unijne

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego od 1 lipca 2016 r. obowiązują nowe regulacje prawne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011, w skrócie nazywane CPR. Ponadto, w normie EN 50575:2014 zostały zebrane ogólne zasady z zakresu wymagań formalnych, deklaracji właściwości użytkowych oraz metod weryfikacji odporności na ogień kabli i przewodów. Szczegółowe wymagania znajdują się w normach powiązanych, tj. EN 13501-6: Klasyfikacja kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień. Norma ta określa zakres i metodykę badań niezbędnych do oceny własności użytkowych kabli pozwalającą na ich sklasyfikowanie. Przywołane powyżej akty wykonawcze (normy) do Rozporządzenia wprowadzają następujące klasy reakcji na ogień – tzw. euroklasy: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca, gdzie Aca – jest najwyższą klasą, a najniższą klasa Fca, która oznacza jednocześnie brak wymagań w zakresie reakcji na ogień. Każda euroklasa wyrobu wskazuje, jak wyrób przyczynia się do rozwoju ognia, tzn. jak dużo energii materiał dodaje do ognia. Im wyższa klasa, tym wyższy poziom bezpieczeństwa wyrobu w trakcie pożaru. Każdej klasie zostały przyporządkowane określone parametry, którymi musi się charakteryzować odpowiadający jej wyrób.

Występują także kryteria dodatkowe uwzględniające wydzielanie dymu, występowanie płonących kropli oraz kwasowość produktów rozkładu termicznego i spalania:

  • s1, s2, s3 – wydzielanie dymu,
  • d0, d1, d2 – wydzielanie płonących kropel/cząstek,
  • a1, a2, a3 – wydzielanie kwasów.

Wymagania minimalne dotyczące stosowania kabli i przewodów elektrycznych w budynkach zostały określone w normie N SEP -E-007:2017-09, co prezentuje załączona tabela.

TYP BUDYNKU KLASA REAKCJI NA OGIEŃ ZAINSTALOWANYCH KABLI/PRZEWODÓW
Poza obrębem dróg ewakuacyjnych W obrębie dróg ewakuacyjnych
 Budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe i rekreacji indywidualnej do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie. Eca Eca
 Budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach leśnych do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie. Eca Eca
 Budynki wolnostojące do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie, o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczone do celów turystyki i wypoczynku. Eca Eca
 Budynki wolnostojące do dwóch kondygnacji nadziemnych, gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych. Eca Eca
 Budynki wolnostojące do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie, o kubaturze brutto do 1000 m3, przeznaczone do wykonywania zawodu lub działalności usługowe i handlowej, także z częścią mieszkalną. Eca Eca
 Garaże wolnostojące o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2. Eca Eca
 Budynki wolnostojące o kubaturze do 1500 m3 służące do hodowli inwentarza. Eca Eca
 Budynki wysokościowe (WW) o wysokości ponad 55 m nad poziomem terenu. Dca – s2, d1, a3 B2ca-s1b, d1, a1
 Budynki wysokie (W) o wysokości od 25 do 55 m nad poziomem terenu lub mieszkalne o liczbie kondygnacji nadziemnych ponad 9 do 18 włącznie. Dca – s2, d1, a3 B2ca-s1b, d1, a1
 Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL I –zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone dla użytku ludzi o ograniczonej możliwości poruszania się. Dca – s2, d1, a2 B2ca-s1b, d1, a1
 Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych. Dca – s2, d1, a2 B2ca-s1b, d1, a1
 Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL III – użyteczności publicznej niezakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL II. Dca – s2, d1, a3 B2ca-s1b, d1, a1
 Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – mieszkalne. Dca – s2, d1, a3 B2ca-s1b, d1, a1
 Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL V – zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL II. Dca – s2, d1, a3 B2ca-s1b, d1, a1
 Budynki PM (budynki produkcyjne, magazynowe) i in. (budynki inwentarskie i in.). Eca B2ca-s1b, d1, a1

 

HDHp-J(O) 450/750 V

Firma Elpar posiada w swojej ofercie handlowej szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych, wśród których znaczącą pozycję zajmują instalacyjne przewody nierozprzestrzeniające płomienia, czyli HDHp-J(O) 450/750 V. Zastosowane do produkcji tego kabla odpowiedniej jakości tworzywa pozwoliły osiągnąć bardzo wysoką klasę reakcji na ogień, czyli B2ca. Jest to płaski przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych kl. 1 (wg normy PN-EN 60228) w izolacji i powłoce bezhalogenowej. Wyrób gwarantuje nierozprzestrzenianie płomienia i ograniczone wydzielanie dymów oraz gazów korozyjnych podczas spalania (s1a; d0; a1). Występuje z żyłą ochronną zielono-żółtą lub bez żyły ochronnej zielono-żółtej.

ELPAR4Katalog korzyści związany z zastosowaniem takich konstrukcji jest znaczny. Istotną cechą tych produktów jest możliwość zastosowania ich w nowoczesnych instalacjach elektrycznych oraz inteligentnym budownictwie, gdzie ważny jest nie tylko komfort użytkowania, lecz także stopień bezpieczeństwa. Jak sugeruje nazwa, przewody bezhalogenowe nie zawierają halogenów, czyli związków fluoru, chloru, bromu, jodu, astatu – oznacza to, że w warunkach pożaru materiały izolacji i powłok zewnętrznych nie będą emitowały korozyjnych, toksycznych dymów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi. Jedynym produktem spalania tych tworzyw są dwutlenek węgla i woda. W efekcie pożarów większość śmiertelnych ofiar nie ginie od samych płomieni czy wysokiej temperatury, ale wskutek zatrucia dymem. Ważnym jest, że w warunkach pożaru przewody te nie będą podnosić temperatury otoczenia. Ze względu na powyższe cechy przewody bezhalogenowe mają zastosowanie w budynkach o dużym skupisku ludzi, a także w obiektach, gdzie chroni się wartościowe dobra materialne. W uproszczeniu można je określić jako odpowiedniki dobrze znanych miedzianych przewodów instalacyjnych YDYp 450/750 V wykonanych w wersji bezhalogenowej.

Przewody HDHp-J(O) 450/750V są produkowane w firmie Elpar jako marka własna. Uzyskane podczas badań parametry pozwalają na instalację przewodu HDHp-J(O) B2ca w obrębie dróg ewakuacyjnych. Rozwiązanie to umożliwia w wysokim stopniu zabezpieczenie użytkowników budynków przed możliwymi skutkami pożaru. Produkt ten zapewnia kluczowy element bezpieczeństwa, jakim jest możliwość szybkiej i skutecznej ewakuacji z objętych pożarem pomieszczeń. W takich warunkach przewód ten potrafi zapewnić poprawną pracę instalacji przeciwpożarowej, działanie systemów oddymiania klatek schodowych lub oświetlenia.

Oferowany wyrób spełnia rygorystyczne wymagania międzynarodowych norm i standardów jakości, jakie stawiane są dziś kablom i przewodom. Fakt ten umożliwia realizację wielu funkcji systemów bezpieczeństwa pożarowego. Elementem nadrzędnym w proklienckiej polityce firmy Elpar jest dobór i zastosowanie na każdym etapie procesu produkcji, wysokiej klasy komponentów, wykorzystanie najnowszych technologii oraz rygorystyczny system kontroli jakości. Pozwala to tworzyć przewody i kable najlepszego gatunku o wszechstronnych możliwościach zastosowania. Wysoka jakość oferowanego przewodu HDHp-J(O) B2ca została potwierdzona wynikami badań przeprowadzonych w niezależnych notyfikowanych laboratoriach.

Zachęcamy do stosowania przewodów bezhalogenowych w instalacjach w przekonaniu, że jako bezpieczne, zaawansowane technologicznie produkty spełnią oczekiwania odbiorców.

Służąc wsparciem technicznym Fabryka Kabli ELPAR zaprasza do kontaktu z biurami handlowymi w Parczewie i Suwałkach. Pełna specyfikacja techniczna produktu dostępna na www.elpar.pl w zakładce produkty.

Paweł Zyga, doradca techniczno-handlowy, FK ELPAR

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem