Od redakcji 5/2024

Szanowni Państwo,

el 5 2024 okladki intW dzisiejszym dynamicznym świecie istnieje coraz większe zapotrzebowanie na inteligentne budynki, w których mieszkamy i pracujemy. W budynkach biurowych i przemysłowych to już standard. Takie budynki muszą mieć system zarządzania mediami, żeby były efektywne energetycznie, i aby można było monitorować, analizować oraz optymalizować zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. Systemy automatyki domowej są coraz tańsze, łatwiejsze w konfiguracji i przyjaźniejsze użytkownikowi, dlatego nie są już rozwiązaniami elitarnymi. Elementy „inteligentnego” sterowania urządzeniami pojawiają się w zwykłych mieszkaniach, w których domownicy cenią sobie komfort, wygodę i wysoką jakość elementów wykończeniowych.

Więcej…

Kable i przewody

Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantem bezpieczeństwa pożarowego budynków

ELPAR3Fabryka Kabli Elpar z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, posiada w swojej ofercie handlowej szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych. Wśród nich istotną pozycję zajmują instalacyjne przewody nierozprzestrzeniające płomienia, czyli HDHp-J(O) 450/750 V.

Więcej...

Funkcje przewodów ochronnych w instalacjach elektrycznych

Przewod YDY Przewody ochronne spełniają ważne funkcje z punktu widzenia bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznych. Przykładowo wykonywanie połączeń wyrównawczych ma na celu uniknięcie zagrożenia porażeniem, które może być spowodowane znaczną różnicą potencjałów pomiędzy dostępnymi częściami przewodzącymi. Zalecenia o charakterze ogólnym podano w Rozporządzeniu [1], a szczegółowe regulacje zawierają Polskie Normy oraz opracowanie SEP.

Przepisy

Zgodnie z treścią § 180 Rozporządzenia [1] instalacja elektryczna powinna zapewniać m.in. ochronę przed porażeniem elektrycznym. Elementem tej ochrony są przewody ochronne. W ustępie 1 § 183 zapisano, że w obwodach rozdzielczych i ochronnych instalacji elektrycznych należy stosować oddzielne przewody ochronne i neutralne.

Zalecenie dotyczące stosowania oddzielnych przewodów PE i N w przypadku modernizacji instalacji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych stwarza poważne komplikacje związane z niejednoczesną przebudową pionów i instalacji w lokalach mieszkalnych. W wyniku powstaje sytuacja, w której w jednym budynku występują instalacje mieszkaniowe zarówno z przewodami PEN, jak i instalacje z odrębnymi przewodami PE i N [8].

 

W tym samym ustępie zapisano ponadto, że należy stosować główne i miejscowe połączenia wyrównawcze, którymi należy objąć:

  • wykonaną z przewodów metalowych instalację wodociągową,
  • wykonaną z przewodów metalowych wodną instalację ogrzewczą,
  • metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
  • metalowe elementy instalacji gazowej,
  • metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów,
  • metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych,
  • metalowe elementy przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • metalowe obudowy urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych.

 

Przewod wyrownawczy [...] Dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze powinny obejmować wszystkie równocześnie dostępne części przewodzące, a układ połączeń wyrównawczych powinien być połączony z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń oraz wszystkich gniazd wtyczkowych. Istotne informacje zawiera opracowanie SEP [4]. W opracowaniu tym podano klasyfikację układów sieci. Dzielą się one na uziemione lub izolowane względem ziemi.

 [...] Pełna wersja artykułu w czasopiśmie Ei 3/2018 oraz na portalu http://wirtualna-czytelnia.sigma-not.pl/wirtualna/start.xhtml

Osprzęt kablowy nn i SN

14Przy wyborze osprzętu kablowego powinno się uwzględnić przynajmniej kilka czynników. W przypadku elementów przewodzących prąd, ważne pozostaje napięcie i obciążenie prądowe. Z kolei elementy nie przewodzące prądu powinny cechować się odpornością na warunki otoczenia. Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa warto sprawdzić, czy element spełnia odpowiednie wymagania wynikające z norm i przepisów prawa.

Głowice kablowe
Głowice kablowe stanowią elementy osprzętu kablowego linii kablowej mające za zadanie szczelne zakańczanie kabli. Istotne jest przy tym zapewnienie wymaganej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej.

Więcej...

Obliczanie obciążalności kabli i przewodów

Przystępując do doboru przewodów elektrycznych, należy najpierw określić czy będą one wykorzystane do zbudowania instalacji wnętrzowej, czy też linii kablowej lub napowietrznej. Poza tym należy uwzględnić negatywny wpływ środowiska pracy przewodu na jego wieloletnią eksploatację.

W kolejnym kroku doboru przewodów należy dokonać odpowiednich obliczeń pod kątem spełnienia warunków: odporności na zwarcia, długotrwałej obciążalności, przeciążalności czy wytrzymałości mechanicznej. Dopiero uwzględnienie tych wszystkich aspektów gwarantuje, że instalacja będzie wyposażona w prawidłowo dobrane przewody i dzięki temu będzie bezpieczna, trwała i funkcjonalna.

Więcej...

Prowadzenie kabli i przewodów

9Za podstawowy czynnik brany pod uwagę na etapie projektowania systemu tras kablowych należy uznać nośność instalacji. Ważne jest zatem, aby uwzględnić planowane obciążenia, jakie powstaną po wykonaniu kompleksowej instalacji.

Kluczową rolę odgrywa przy tym objętość kabli oraz rezerwa przeznaczona na rozbudowę systemu w efekcie prowadzenia dodatkowych przewodów. Nie mniej ważne na etapie wyboru systemu trasy kablowej jest uwzględnienie miejsca jego pracy. Stąd też specjalne rozwiązania projektuje się z myślą o środowiskach narażonych na działanie substancji chemicznych oraz w obiektach, gdzie wymagane są odpowiednie standardy względem higieny.

Więcej...

Trasy kablowe w okablowaniu strukturalnym

8Jedną z najważniejszych użytkowych instalacji niskoprądowych w budynkach jest aktualnie system okablowania strukturalnego. Najczęściej jest on bazą każdej sieci komputerowej, ponadto wykorzystywany jest do przesyłania sygnałów audio i video, do stacjonarnej sieci telefonicznej, do monitoringu wizyjnego oraz do innych celów.

Normy dotyczące okablowania strukturalnego
W Polsce podstawową normą określającą wymagania dla okablowania strukturalnego jest grupa norm PN-EN 50173, w szczególności PN-EN 50173-1 Technika informatyczna − Systemy okablowania strukturalnego − Część 1: Wymagania ogólne. Pozostałe normy z tej rodziny doprecyzowują wymagania dla określonego obszaru zastosowań.

Więcej...

Czy szynoprzewody mają sens?

35Pomimo prawie stuletniej historii szynoprzewodów, jako elementu instalacji elektrycznych trwale wpisanego w krajobraz elektryczny, podczas praktyki na rynku instalacyjnym wciąż można się spotkać z rozważaniami odnośnie sensu i opłacalności ich stosowania. Niniejszy artykuł jest nie tyle próbą przekazania czytelnikom, wydawałoby się, oczywistej odpowiedzi na tytułowe pytanie, a bardziej zgromadzeniem w jednym miejscu argumentów przemawiających za stosowaniem szynoprzewodów.

W artykule występuje porównanie magistrali dla prądu znamionowego 3200 A realizowanej z użyciem szynoprzewodu ETI-EAE KXA 3200 A oraz tradycyjnej trasy kablowej. Przy czym należy zaznaczyć, że w naszym przypadku poddajemy analizie magistralę dystrybucyjną z potrzebą zasilenia odbiorów w różnych jej miejscach.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem