Od redakcji 5/2024

Szanowni Państwo,

el 5 2024 okladki intW dzisiejszym dynamicznym świecie istnieje coraz większe zapotrzebowanie na inteligentne budynki, w których mieszkamy i pracujemy. W budynkach biurowych i przemysłowych to już standard. Takie budynki muszą mieć system zarządzania mediami, żeby były efektywne energetycznie, i aby można było monitorować, analizować oraz optymalizować zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. Systemy automatyki domowej są coraz tańsze, łatwiejsze w konfiguracji i przyjaźniejsze użytkownikowi, dlatego nie są już rozwiązaniami elitarnymi. Elementy „inteligentnego” sterowania urządzeniami pojawiają się w zwykłych mieszkaniach, w których domownicy cenią sobie komfort, wygodę i wysoką jakość elementów wykończeniowych.

Więcej…

Instalacje i systemy elektryczne

Drony w branży elektroenergetycznej

Rys 1Drony – bezzałogowe statki powietrzne (BSP) – są coraz powszechniejszym i ekonomicznym narzędziem stosowanym w wielu dziedzinach życia. Drony umożliwiają większą precyzję i lepszy dostęp do trudno dostępnej infrastruktury i realizację niebezpiecznych procedur kontrolnych, zwykle wykonywanych przez ludzi. W artykule przedstawiono kilka zastosowań dronów w sektorze energetycznym, które optymalizują prace projektowo-wykonawcze całego sztabu ludzi.
 
 

Więcej...

Zgrana współpraca Rittal i Eplan – niczym na boisku

1Profesjonalne drużyny sportowe, a w szczególności futbolu amerykańskiego i ich przemyślana strategiczna współpraca podczas gry, która umożliwia perfekcyjne zagrania i zdobywanie przewagi nad przeciwnikami, mają wiele wspólnego ze współpracą firm Rittal i Eplan. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak w metaforyczny sposób można opisać wspólne działanie obu firm, które łączą budowę urządzeń z rozwiązaniami cyfrowymi.

Więcej...

Magazyn energii na stadionie

Amsterdam ArenA pic 1Firma Eaton oddała do żytku największy system magazynowania energii dla budynku komercyjnego w Europie, wykorzystującego baterie nowe oraz second-life pochodzące z pojazdów elektrycznych, zainstalowanego na stadionie Johan Cruijff ArenA w Amsterdamie.

Projekt jest wynikiem współpracy kliku firm: Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House i Johan Cruijff ArenA, wspieranych przez Amsterdamski Fundusz Klimatyczno-Energetyczny (AKEF) oraz Interreg.

Więcej...

System diagnostyczny dla rozdzielnic

EA000580 - Diagnostic systemFirma Eaton uruchomiła pierwszy system diagnostyczny, który zapewnia stały monitoring temperatury w krytycznych obszarach rozdzielnic. Pomaga to zmniejszyć ryzyko przestojów instalacji poprzez ciągłe monitorowanie temperatury istotnych elementów systemu oraz generowanie powiadomień alarmowych w przypadku zbliżającego się przeciążenia systemu.

System analizuje zachowanie w różnych warunkach pracy, generując cenne informacje na temat wydajności rozdzielnicy. Korzystając z tych informacji, aktualizacje systemu mogą być wdrażane przy znacznie mniejszym ryzyku. System diagnostyczny jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów systemów dystrybucji energii – w szczególności dla rozdzielnic przewodzących duże prądy, umieszczonych na zewnątrz lub w kontenerach oraz dla zakładów, w których przewiduje się rozbudowę lub zmiany.

System diagnostyczny składa się z autonomicznych czujników temperatury, które są umieszczane w krytycznych punktach pól rozdzielnicy i bezprzewodowo przesyłają odczyt temperatury do kontrolera co 10 min. Dane są następnie przechowywane w kontrolerze i w razie potrzeby mogą być wyświetlane graficznie lub wywoływane do szczegółowej analizy. Kontroler wykorzystuje specjalne oprogramowanie sprzętowe do wyświetlania charakterystyki termicznej rozdzielnicy. Można go łatwo podłączyć do systemów SCADA. Funkcje diagnostyczne obejmują np. kontrolę parametrów oraz generowanie analiz trendów. W przypadku przekroczenia ustalonych wcześniej progów generowane jest powiadomienie alarmowe i zostaje ono wysyłane do stacji monitorującej.

– Przegrzanie jest jednym z największych zagrożeń stwarzanych przez rozdzielnice. Inteligentny monitoring temperatury w szafie rozdzielczej nie tylko zmniejsza potencjalne zagrożenia dla personelu i sprzętu, ale także obniża długoterminowe koszty eksploatacji – wyjaśnia Bernhard Gegenbauer, product line manager w firmie Eaton. – Nowy system diagnostyczny daje znaczne korzyści w porównaniu z dotychczasowym rozwiązaniem rynkowym wykorzystującym termografię. Przede wszystkim dlatego, że zapewnia ciągły monitoring i wykrywanie ukrytych lub trudno dostępnych miejsc w szafie, jest w stanie zaoferować znacznie dokładniejszy obraz zachowania termicznego systemów rozdzielnic. Po drugie, funkcje diagnostyczne i alarmowe zapewniają lepsze zarządzanie ryzykiem. Inwestycja w ten innowacyjny system diagnostyczny zwraca się w krótkim czasie.

Autonomiczne czujniki temperatury stosowane w systemie diagnostycznym mogą być łatwo montowane na szynach zbiorczych lub złączach w celu samodzielnego zasilania w energię poprzez pole elektromagnetyczne szyny. Technologia ta może zapewnić pomiar temperatury i transfer danych przy użyciu zaledwie 50 A prądu. System jest całkowicie bezobsługowy i idealnie nadaje się do miejsc takich jak przedziały szyn zbiorczych, które podczas pracy są niedostępne.

Zmierzone wartości są niezawodnie i bezprzewodowo przesyłane w paśmie 2,4 GHz, zgodnie z normą IEE 802.15.4, bezpośrednio do systemu sterowania lub do kontrolera opartego na systemie Linux. Bezprzewodowe przesyłanie danych pomiędzy wieloma polami minimalizuje koszty instalacji i konfiguracji. Ponadto przedział szyny zbiorczej jest pozbawiony potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas stosowania konwencjonalnego oprzewodowania czujników. Ponieważ każdy czujnik jest adresowalny oddzielnie, obsługiwana jest bezpośrednia implementacja w systemach SCADA.

Źródło: Eaton

 

Charakterystyka stacji średnich napięć

6Stacje średnich napięć stanowią węzły dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej SN i mają istotne znaczenie dla funkcjonowania lokalnych systemów elektroenergetycznych.

Obejmują zarówno stacje SN/nn, jak i stacje SN/SN. Te pierwsze są stacjami o napięciu 6, 10, 15, 20 lub 30 kV służącymi do rozdziału energii elektrycznej oraz do zasilania sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia. Stosuje się je do zasilania: osiedli mieszkaniowych w miastach, parków i terenów rekreacyjnych, osiedli podmiejskich i wsi, placów budów, zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych. Te drugie oprócz rozdziału energii służą do transformacji z jednego poziomu napięcia średniego na drugi, np. 20 kV/6 kV, 20 kV/10 kV, 15 kV/6 kV [2].

Więcej...

Rozdzielnice niskiego napięcia

12Stanowią ważny element każdej instalacji elektrycznej. Umieszczana jest w nich aparatura zabezpieczająca, sterownicza i sygnalizacyjna. Rozdzielnice instaluje się we wnękach w murze, osłonięte od zewnątrz drzwiczkami, oraz w pełnych obudowach przyściennie lub jako urządzenia wolnostojące.

Więcej...

Wpływ anomalii pogodowych na dostawę energii elektrycznej

1Przepisy określają przypadki, w których niezbędne jest rezerwowe zasilanie wybranych rodzajów budynków, w tym wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Normowane są także dopuszczalne przerwy w dostawie energii elektrycznej dla jej odbiorców. W praktyce w przypadku budynków mieszkalnych rezerwowe zasilanie należałoby stosować w większości przypadków. Ponadto anomalie pogodowe sprawiają, że dostawcy energii nie zawsze są w stanie dotrzymywać czasów określonych w rozporządzeniu.

Więcej...

Wewnętrzne linie zasilające (WLZ)

FotKażdy budynek wyposażony jest w bezpieczną i prawidłowo funkcjonującą instalację elektryczną. Instalację tą można podzielić na kilka podstawowych elementów, do których należą: przyłącze, złącze, wewnętrzne linie zasilające, instalacje w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz instalacje odbiorcze znajdujące się w poszczególnych mieszkaniach.

Nie ulega jednak wątpliwościom, że zawsze muszą być one wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami bezpieczeństwa. Poniższy artykuł poświęcono jednemu z członów instalacji elektrycznej, jakim jest wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – przedstawiono historię jej nazewnictwa, wytyczne i sposoby jej wykonywania.

Więcej...

Zasady układania linii kablowych niskiego i średniego napięcia

Nasilające się w ostatnich latach anomalie pogodowe 6powinny wywołać trend zastępowania we wszystkich możliwych przypadkach linii napowietrznych SN i nn liniami kablowymi. Kable ułożone pod powierzchnią ziemi są odporniejsze od linii napowietrznych na ekstremalne warunki pogodowe. Roboty kablowe obejmują zarówno prace ziemne, jak i elektryczne. O ile większość prac ziemnych jest obecnie zmechanizowana, to układanie kabli odbywa się ręcznie przy użyciu rolek i wciągarek. Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w normie oraz w instrukcjach producentów kabli. Niezbędne jest jednocześnie zachowanie zasad BHP określonych w przepisach. Problemem jest brak Polskiej Normy. Lukę w tym zakresie wypełnia norma wydana przez COSiW SEP.

Więcej...

Elektryczność statyczna

Zagrożenia związane z elektrycznością statycznąTablica1spowodowane są bezpośrednim oddziaływaniem pola elektrycznego wytwarzanego przez naelektryzowane obiekty lub wyładowań elektrostatycznych. W artykule przedstawiono to groźne zjawisko oraz sposoby ochrony przed nim.

Przepisy i normy
Dyrektywy unijne oraz krajowe akty prawne dotyczą głównie ochrony przed wybuchem lub pożarem mogącym powstać w wyniku działania elektryczności statycznej.

Więcej...

Rozdzielnice przenośne na placu budowy lub rozbiórki

Na terenie budowy lub rozbiórki występuje zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym spowodowane różnymi czynnikami.

Znajduje to odbicie w przepisach i normach dotyczących instalacji elektrycznych użytkowanych na terenie budowy, w tym także związanych z wszelkiego rodzaju przenośnymi rozdzielnicami potocznie zwanymi rozdzielnicami budowlanymi i oznaczanymi skrótem RB.

Więcej...

Charakterystyka instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych

Obiekty mieszkalne obejmują zarówno jedno-, jak i wielorodzinne budynki mieszkalne. Dodatkowo w przypadku obiektów jednorodzinnych mogą obejmować budynki gospodarcze zlokalizowane na terenie posesji i wykorzystywane przez właścicieli dla własnych potrzeb. Obiekty te są grupą o bardzo zróżnicowanym charakterze.

Jednorodzinne budynki mieszkalne mogą być zasilane z zewnętrznej sieci kablowej lub napowietrznej niskiego napięcia. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych zasilanie może być dodatkowo realizowane bezpośrednio ze stacji transformatorowej znajdującej się w budynku [6]. Wybór sposobu zasilania budynku uzależniony jest od mocy obliczeniowej (zapotrzebowanej) potrzebnej do zasilania budynku oraz możliwości technicznych sieci niskiego napięcia w miejscu lokalizacji budynku [3].

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem