Od redakcji 9/2021

Szanowni Państwo,

9Unia Europejska planuje, aby do 2050 r. cała wspólnota stała się neutralna dla klimatu. Eksperci szacują, że transformacja energetyczna Polski wymaga inwestycji na kwotę ponad 1,5 bln zł. Zmiany związane z Zielonym Ładem dotkną niemal każdą dziedzinę gospodarki i będą wiązać się nie tylko z transformacją energetyczną, lecz także daleko idącą elektryfikacją i cyfryzacją przemysłu. W unijnym planie działania do 2050 r. przewidziano, że wskaźnik elektryfikacji w ramach wspólnoty europejskiej powinien się co najmniej podwoić. Inteligentna elektryfikacja może prowadzić do wielomiliardowych korzyści i wygenerowania nawet 2 mln nowych miejsc pracy w Europie.

Więcej…

Wyniki finansowe grupy ES-SYSTEM za I półrocze 2017 r.

W I półroczu br. ES-SYSTEM umocniła pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą, odnotowując dwucyfrowy wzrost przychodów. Sprzedaż krajowa wzrosła o 15,8% w II kwartale 2017 roku, przy znaczącym wzroście sprzedaży eksportowej o 20% r/r w I kwartale br., i o 40% r/r w II kwartale 2017 roku.

Poprzez poszerzanie oferty o innowacyjne rozwiązania oświetleniowe – w szczególności w technologii LED – chcemy nadal kontynuować wzrost sprzedaży naszych produktów. Liczymy na dalsze dwucyfrowe wzrosty w 2017 roku – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM.

20170822

SKOKOWY DWUCYFROWY WZROST PRZYCHODÓW
Przychody ze sprzedaży zrealizowane w II kwartale br. wyniosły 51,1 mln zł i były wyższe o 20,5% r/r, co wynika z poprawy obrotów w kraju, przy jednoczesnych wzrostach sprzedaży zagranicznej. Narastająco przychody Grupy wzrosły o 11% r/r do poziomu 92,2 mln zł. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I półroczu 2017 roku wyniosła 37,7% i była wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku o 0,9 p.p. r/r.

HOSSA NA RYNKU OŚWIETLENIOWYM W KRAJU, WZROSTY W KLUCZOWYCH SEGMENTACH RYNKU
W II kwartale 2017 roku Grupa ES-SYSTEM przyspieszyła sprzedaż krajową i zanotowała przychody na poziomie 39 mln zł, tj. 15,8% wzrostu r/r, co jest następstwem dobrej koniunktury w budownictwie. Narastająco w I półroczu sprzedaż w kraju wzrosła do poziomu 69 mln zł, czyli o 6% r/r.

W ujęciu segmentowym w II kwartale br. oświetlenie architektoniczne zanotowało wzrost sprzedaży o 22,7% r/r, co jest pochodną realizacji kluczowych projektów, takich jak: centrum biurowo-konferencyjne Nowa Formiernia w Łodzi, budynek biurowy Ministerstwa Obrony Narodowej, modernizacja Galerii Handlowej Targówek czy biurowca Pryzmaty w Warszawie. W I półroczu br. segment ten wzrósł o 4,9% r/r. W oświetleniu zewnętrznym w II kwartale 2017 roku nastąpił wzrost sprzedaży o 40% r/r, co jest efektem realizacji, m.in.: oświetlenia ulicznego w Szczecinie, Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie czy iluminacji galerii Wroclavia. Narastająco segment ten wzrósł o 21,5% r/r. W oświetleniu przemysłowym w II kwartale 2017 roku sprzedaż nieznacznie spadła, tj. o 1,3% r/r, natomiast w I półroczu br. segment ten odnotował wzrost o 2,2% r/r. Realizacje przemysłowe ES-SYSTEM to m.in.: oświetlenie górnicze w Kopalni Bogdanka i modernizacja LED Hali Kronopol w Żarach. W oświetleniu awaryjnym w II kwartale br. sprzedaż wzrosła o 7,4% r/r, a w całym I półroczu o 7,9% r/r.

Dostosowując ofertę Grupy do rosnącego zapotrzebowania na realizację zintegrowanych inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, w 2017 roku wydzielono nowy segment pod nazwą sterowanie. W II kwartale br. nastąpił wzrost sprzedaży elementów sterowania o 55,5% r/r. W I półroczu 2017 roku segment ten zanotował wzrost o 18,8% r/r. Przykładowa realizacja spółki w tym segmencie to Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie i Galeria Wroclavia.

ES-SYSTEM UMACNIA POZYCJĘ W EUROPIE
Sprzedaż zagraniczna po 20% wzroście w I kwartale 2017 roku, w II kwartale br. wystrzeliła w górę o blisko 40% r/r i ukształtowała się na poziomie 12,1 mln zł. Narastająco wyniosła ona 23,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,3 mln zł w porównaniu do I półrocza 2016 roku. Sprzedaż eksportowa w I półroczu br. stanowiła 25,1% całości sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku było to 21,6%.

W 2017 roku umocniliśmy swoją pozycję na rynku Unii Europejskiej, gdzie sprzedaż ukształtowała się na poziomie 13,2 mln zł, co oznacza 10% wzrost r/r. Największy procentowy wzrost – 88% r/r odnotowaliśmy w sprzedaży do Azji i na Bliski Wschód – mówi Prezes ES-SYSTEM.

W ujęciu segmentowym, struktura sprzedaży za granicą pokazuje silną pozycję ES-SYSTEM w architekturze, oświetleniu przemysłowym i zewnętrznym, gdzie spółka odnotowała dwucyfrowe wzrosty w II kwartale 2017 roku.

W II kwartale 2017 roku spółka zakończyła lub kontynuowała realizację m.in.:

  • Al Khorayef Tower w Al Khobar – Arabia Saudyjska
  • Magazyny Gruppo Lillo w Rzymie – Włochy
  • New hospital Chirec Delta w Brukseli – Belgia
  • Biurowiec Goncelin w Marsylii – Francja
  • Centrum handlowe Sun Plaza w Bukareszcie – Rumunia
  • Hala lodowa Rumbulas Sporta Centrs w Rydze – Estonia

70% SPRZEDAŻY GRUPY TO INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA LED
Sprzedaż rozwiązań w technologii LED w I półroczu 2017 roku stanowiła 68,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki, tj. 63,3 mln zł, wobec 59,7% udziału, tj. 48,8 mln zł w I półroczu 2016 roku. Narastająco Grupa zanotowała wzrost udziału w sprzedaży produktów LED w kraju do 67,7% z 56% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Procentowy udział sprzedaży produktów LED w eksporcie spadł do 72% z 74% w analogicznym okresie 2016 roku, natomiast wartościowo sprzedaż produktów LED za granicą wzrosła o 35% r/r do poziomu 16,7 mln zł.

ZYSKI W GÓRĘ ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI
Zysk operacyjny w II kwartale 2017 roku wyniósł 3,6 mln zł. Narastająco Grupa odnotowała 4,2 mln zł EBIT, pochodna wzrostu sprzedaży w kraju i za granicą, wobec straty w wysokości 0,8 mln zł w I półroczu 2016 roku. Marża EBIT na koniec czerwca br. wyniosła 4,6%. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w I półroczu br. wyniósł 0,4 mln zł, wobec straty w wysokości 1,7 mln zł w 2016 roku, co oznacza poprawę wyniku o 2,1 mln zł r/r. Pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w I półroczu br. to m.in.: efekt rozwiązania rezerw na należności w ES-SYSTEM S.A. (w wysokości 0,3 mln zł) oraz odwrócenia odpisów aktualizujących wartość zapasów (w wysokości 0,3 mln zł). W I półroczu 2016 roku Grupa poniosła jednorazowe koszty odpisów aktualizujących wartość należności i zaliczek, które obniżyły bazę dla porównania wyników.

Narastająco Grupa po I półroczu br. zanotowała zysk netto w wysokości 4,1 mln zł wobec straty w wysokości 0,23 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku.

DOBRA KONIUNKTURA, PERSPEKTYWA POPRAWY WYNIKÓW SPRZEDAŻY KRAJOWEJ
W oparciu o wyniki I półrocza 2017 roku, perspektywy branży, poziom zamówień i założenia sprzedaży, Zarząd ma nadzieję na kilkuprocentowy wzrost wyniku sprzedaży krajowej w III kwartale 2017 roku w stosunku do III kwartału 2016 roku.

– Dobra koniunktura z I półrocza br. powinna utrzymać się również w drugiej części roku. Zakładamy dalszy rozwój na rynku krajowym w dotychczasowych segmentach działalności. Od początku 2017 roku skupiamy się na promocji nowej innowacyjnej generacji rozwiązań LED o nazwie CIRCADIAN, które wpływają na okołodobowy rytm życia człowieka dzięki zastosowaniu technologii „Human Centric Lighting". Oprawy te znajdują zastosowanie m.in.: w budownictwie kubaturowym i pomieszczeniach o ograniczonym dostępie do światła słonecznego takich jak: sale szpitalne, biura oraz centra handlowe – mówi Prezes Gawrylak.

Po okresie skokowych wzrostów sprzedaży zagranicznej w I półroczu br. Zarząd oczekuje stabilizacji sprzedaży w III kwartale 2017 roku. Na IV kwartał 2017 roku planowany jest udział w targach Light Middle East w Dubaju oraz w jednej z najważniejszych konferencji oświetleniowych na świecie, tj. PLDC w Paryżu. Nowa Spółka ES-SYSTEM Lighting UK Ltd będzie uczestnikiem targów LUXLIVE 2017 w Londynie, na których pojawią się kluczowe biura architektoniczne i lighting designerskie z całego świata.

Łączna wartość planowanych inwestycji w 2017 roku wynosi 9 mln zł, z czego dotychczas wydano 4,9 mln zł. Dotyczy to przede wszystkim nakładów na nowe maszyny oraz urządzenia w zakładach produkcyjnych. ES-SYSTEM planuje dalszy znaczący rozwój zaplecza technologicznego Grupy.

 

Informacja prasowa ES-SYSTEM

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem