Od redakcji 7-8/2022

okladka Eeltroin 7 2022 iintSzanowni Państwo,

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jest wysokie nie tylko ze względu na postawione przez Komisję Europejską cele klimatyczne, lecz także – a może przede wszystkim – ze względu na potrzebę przynajmniej częściowego uniezależnienia się energetycznie naszego kraju. Potrzebę tę drastycznie uwypukliła wojna w Ukrainie i europejskie sankcje nałożone na rosyjskiego agresora. Zgodnie z wiążącym dla Polski unijnym celem redukcji emisji o 55% w 2030 r. nasz kraj będzie zobligowany pozyskiwać ponad 18 GW mocy z elektrowni wiatrowych na lądzie.

Więcej…

Od redakcji 10/2021

10Szanowni Państwo,

Z definicji magazynowanie energii polega na odroczeniu momentu końcowego zużycia pewnej ilości energii elektrycznej w stosunku do momentu jej wytworzenia i może dotyczyć zarówno energii końcowej, jak i przekształconej w inny nośnik energii. Z dokumentu analitycznego „Unijne wsparcie na rzecz magazynowania energii”, opublikowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, wynika, że technologie magazynowania energii pozwalają reagować w sposób elastyczny na zaburzenia równowagi będące skutkiem zwiększenia udziału w sieci elektroenergetycznej energii ze źródeł odnawialnych o nieprzewidywalnej charakterystyce, takiej jak energia wiatrowa i słoneczna.

Paliwa wyprodukowane z energii ze źródeł odnawialnych, takie jak energia elektryczna ze źródeł odnawialnych lub wodór, mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji z transportu drogowego, a ulepszone technologie magazynowania energii wpłynąć na rozbudowę floty pojazdów wykorzystujących takie paliwa.

Dostępnych lub w fazie rozwoju jest już wiele technologii magazynowania energii. Są to m.in. elektrownie szczytowo-pompowe, różne rodzaje akumulatorów, magazynowanie energii w postaci wodoru, za pomocą sprężonego powietrza, systemy magazynowania energii cieplnej i różne sposoby składowania gazu. Unijne ramy polityki dotyczące magazynowania energii opierają się na strategicznych inicjatywach takich jak europejski sojusz na rzecz baterii czy wsparcie badań i innowacji w zakresie technologii magazynowania energii, oraz na przepisach prawnych regulujących rynki energii elektrycznej i niskoemisyjny system transportowy. Komisja Europejska oszacowała, że Unia Europejska może być zmuszona do nawet sześciokrotnego zwiększenia możliwości magazynowania energii, aby osiągnąć swoje cele klimatyczne na 2050 r., czyli przejście na gospodarkę o zerowej emisji gazów cieplarnianych. Szacunki dotyczące zapotrzebowania na zdolności magazynowania odzwierciedlają ścieżki, które obejmują przede wszystkim intensywną elektryfikację sektorów końcowego wykorzystania energii.

W bieżącym wydaniu, poświęconym magazynom energii, dr inż. Maciej Kopczyk przedstawił ogólne zasady klasyfikacji baterii i akumulatorów, będące opinią Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie praktycznego stosowania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach.

W artykule opartym na raporcie Fundacji WWF Polska – „Dostępne i przyszłe formy magazynowania energii 2020” – przedstawiono najważniejsze technologie magazynowania wraz ze wskazaniem technologii najbardziej perspektywicznych w poszczególnych obszarach.

Dzięki wsparciu firmy Megger powstał artykuł nt. diagnostyki i oceny sprawności baterii akumulatorów w układach zasilania rezerwowego. Można się z niego dowiedzieć, jakie są strategie eksploatacji i konserwacji stacjonarnych baterii akumulatorów oraz jak uzyskać maksymalne korzyści z ich eksploatacji.

Dr hab. inż. Sławomir Cieślik w artykule „Magazyny energii elektrycznej w klastrowych sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia” przedstawił aspekty formalno-prawne dotyczące pozyskiwania energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych z uwzględnieniem jej magazynowania. Omówił także zastosowanie magazynu energii elektrycznej w klastrowej sieci dystrybucyjnej.

Miłej lektury.

Tomasz Charążka – redaktor naczelny

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem