Od redakcji 9/2021

Szanowni Państwo,

9Unia Europejska planuje, aby do 2050 r. cała wspólnota stała się neutralna dla klimatu. Eksperci szacują, że transformacja energetyczna Polski wymaga inwestycji na kwotę ponad 1,5 bln zł. Zmiany związane z Zielonym Ładem dotkną niemal każdą dziedzinę gospodarki i będą wiązać się nie tylko z transformacją energetyczną, lecz także daleko idącą elektryfikacją i cyfryzacją przemysłu. W unijnym planie działania do 2050 r. przewidziano, że wskaźnik elektryfikacji w ramach wspólnoty europejskiej powinien się co najmniej podwoić. Inteligentna elektryfikacja może prowadzić do wielomiliardowych korzyści i wygenerowania nawet 2 mln nowych miejsc pracy w Europie.

Więcej…

Grupa Apator publikuje wyniki I kwartału 2015 roku

W I kwartale 2015 roku Grupa Apator odnotowała istotny wzrost przychodów ze sprzedaży. Wyższej sprzedaży towarzyszył jednak spadek marż, co pozwoliło na wypracowanie wyniku finansowego na poziomie porównywalnym z wynikiem zrealizowanym w I kwartale 2014 roku. Pomimo, iż wyniki I kwartału 2015 roku są poniżej oczekiwań, zarząd Apator potwierdza, iż nie widzi zagrożeń dla realizacji planu finansowego, dostrzegając realne szanse na pełną realizację prognozy rynkowej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 17,6% rdr. i osiągnęły poziom PLN 180,9 m. Do głównych czynników wzrostu zaliczyć należy wpływ konsolidacji wyników Apator Elkomtech (spółka nie była objęta konsolidacją w I kwartale 2014 roku). Ponadto istotny wzrost sprzedaży odnotowano w liniach opomiarowania energii elektrycznej oraz gazu. Wzrost udziału sprzedaży nisko marżowych produktów segmentu opomiarowania istotnie wpłynął na wyniki pierwszego kwartału, przy czym zarząd oczekuje, iż – zważywszy na sezonowość poszczególnych segmentów/linii biznesowych – poziom rentowności w sprawozdaniu skonsolidowanym w kolejnych kwartałach powinien ulec poprawie.

Wypracowana EBITDA i zysk netto są zbliżone do poziomu z I kwartału 2014 roku i wyniosły odpowiednio PLN 27,8 m oraz PLN 16,7 m. Istotny pozytywny wpływ na wyniki miały linie opomiarowania wody i ciepła (GK Apator Powogaz) i gazu (GK Apator Metrix), a także segment automatyzacji pracy sieci (łącznie wyniki Apator Elkomtech oraz linii aparatury łączeniowej). Zarząd Apator oczekuje, iż w całym 2015 roku właśnie w tych obszarach biznesowych wypracowane zostanie gros wyników finansowych grupy kapitałowej.

Do czynników obniżających rentowność w ujęciu skonsolidowanym zaliczyć należy sytuację w obszarze opomiarowania energii elektrycznej. Stosunkowo niewielki udział sprzedaży liczników inteligentnych (Smart City Wrocław) oraz istotny wzrost konkurencji i spadek średnich cen w segmencie liczników komunalnych, przy stosunkowo niewielkim eksporcie, znajdują swoje odzwierciedlenie w spadku marż, trendzie kontynuowanym z lat ubiegłych. Zarząd Apator przygotował i rozpoczął wdrożenie planu prowadzącego do obniżki kosztów i optymalizacji procesów produkcyjnych. Działania te powinny zapewnić realizację planu finansowego w tym obszarze do końca 2015 roku.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na osłabienie marż w sprawozdaniu skonsolidowanym jest sytuacja w obszarze usług teleinformatycznych (Apator Rector). Działania naprawcze, mające na celu zapewnienie terminowej realizacji kontraktów długoterminowych oraz powrót do nowej kontraktacji, są prowadzone od początku 2015 roku. Rok 2015 będzie dla Apator Rector rokiem przejściowym, a zarząd Apator oczekuje, iż spółka powinna istotnie poprawić wyniki finansowe już w 2016 roku.
Ponadto na wyniki finansowe grupy kapitałowej wpływ miały słabsze wyniki dostarczone przez spółki non-core.

Zdaniem zarządu Apator perspektywy rozwoju we wszystkich kluczowych obszarach pozostają bardzo dobre. Spółki grupy prowadzą prace rozwojowe mające na celu wzrost jakości portfela oferowanych produktów i usług, co powinno zapewnić lepszy dostęp do rynków Unii Europejskiej. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na przejęcie 100% udziałów w GWI (UK) przez Apator Metrix oraz 100% udziałów w Miitors (Dania) przez Apator Powogaz. Obydwie transakcje, pomimo ich ograniczonego wpływu na wyniki grupy w 2015 roku, powinny znacząco przyczynić się do rozwoju i poprawy wyników w dłuższej perspektywie.

(Grupa Apator)

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem