Od redakcji 5/2022

EL5 2022 okl intSzanowni Państwo,

W raporcie „Transformacja energetyczna w Polsce” autorzy z Forum Energii przedstawili najciekawsze dane o energetyce do 2021 r. Jak można było się domyśleć, w Polsce znów największą rolę w energetyce odegrał węgiel, którego udział w produkcji energii elektrycznej ponownie przekroczył 70%. Z kolei rekordowe ceny gazu sprawiły, że w całej Europie odwrócił się trend wytwarzania energii z tego paliwa. Pomimo coraz mocniej rosnących kosztów emisji CO2 po raz pierwszy od lat polski rynek energii elektrycznej był jednym z tańszych w UE.

Więcej…

Od redakcji 5/2022

EL5 2022 okl intSzanowni Państwo,

W raporcie „Transformacja energetyczna w Polsce” autorzy z Forum Energii przedstawili najciekawsze dane o energetyce do 2021 r. Jak można było się domyśleć, w Polsce znów największą rolę w energetyce odegrał węgiel, którego udział w produkcji energii elektrycznej ponownie przekroczył 70%. Z kolei rekordowe ceny gazu sprawiły, że w całej Europie odwrócił się trend wytwarzania energii z tego paliwa. Pomimo coraz mocniej rosnących kosztów emisji CO2 po raz pierwszy od lat polski rynek energii elektrycznej był jednym z tańszych w UE.

Produkcja energii elektrycznej wyniosła ponad 179 TWh, czyli najwięcej w historii. Bardziej intensywnie wspomagaliśmy sąsiadów w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną, a import netto do Polski był najniższy od pięciu lat i wyniósł 0,89 TWh. Te zjawiska spowodowały jednak wzrost emisji CO2.

W związku z lawinowo rosnącą liczbą powszechnie dostępnych urządzeń radiowych wytwarzających pole elektromagnetyczne (PEM) nastąpił wzrost rangi zagadnień związanych z ochroną ludzi i środowiska przed wpływem tego pola. Rozwojowi urządzeń wytwarzających sztuczne PEM towarzyszy rozwój przepisów prawa tworzonych w celu ochrony ludzi i środowiska przed tym polem. W 1998 r. Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), we współpracy z WHO, określiła wytyczne dotyczące ograniczenia narażenia na PEM o częstotliwości do 300 GHz, mające zapewnić ochronę przed znanymi niekorzystnymi efektami zdrowotnymi. Na podstawie tych wytycznych opracowano zalecenie 1999/519/EC, które jest traktowane jako podstawowy akt Unii Europejskiej odnoszący się do ochrony ludności przed PEM. Ze względu na to, że zalecenie to powstało ponad 20 lat temu, nie uwzględnia właściwości technicznych technologii 5G. W kolejnym odcinku kompendium przedstawiono normy dotyczące PEM.

Zielony wodór jest jednym z najmniej emisyjnych i kontrowersyjnych sposobów na magazynowanie energii, dlatego Komisja Europejska w swoich wytycznych dla państw członkowskich wskazuje na potrzebę rozwoju technologii opartych na wykorzystaniu tego pierwiastka na drodze do zeroemisyjności. W raporcie „Zielony wodór z OZE w Polsce”, przygotowanym przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, przedstawiono perspektywy wykorzystania energetyki wiatrowej i PV do produkcji zielonego wodoru jako szansy na realizację założeń Polityki Klimatyczno-Energetycznej UE w Polsce. W raporcie przedstawiono warunki konieczne dla realizacji postulatu „wodoryzacji” polskiej gospodarki. Kluczowym czynnikiem sukcesu dla tego procesu jest wykorzystanie OZE do produkcji wodoru. W polskich warunkach będzie to oznaczało konieczność szybkiego zwiększenia mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie, budowę morskich farm wiatrowych, a także dalszy rozwój fotowoltaiki. Tylko w ten sposób w perspektywie kolejnych 10–20 lat będzie można zapewnić odpowiednią podaż bezemisyjnego wodoru, który pozwoli skutecznie przeprowadzić proces dekarbonizacji polskiej gospodarki.

W artykule „Wodór – zielone złoto. Szansa czy wybór, a może jedno i drugie?”, autorzy – Sebastian Kozikowski i Krzysztof Szymlek z gdańskiego oddziału UDT – próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie nadzieje ludzkość wiąże z zielonym wodorem.

O roli prądu stałego w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia pisze inż. Michał Czyż z Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W artykule autor zawarł przegląd koncepcji wykorzystania prądu stałego w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tych nadal rozwijanych. Omówił sytuacje, w których można dostrzec przewagę tego typu rozwiązań oraz przedstawił przykłady zastosowań w różnych projektach na całym świecie, a także aspekty rozwoju technologicznego mogące wpłynąć na wykorzystanie tego typu sieci i linii.

Dr inż. Andrzej Książkiewicz z firmy Astat w artykule na temat pomiarów elektrycznych w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej wskazuje, że pomiary elektryczne w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych wykonuje się nie tylko w celach bezpieczeństwa. Równie ważna jest jakość dostarczanej energii elektrycznej w zakresie ciągłości i pewności dostaw.

Zapraszam do lektrury.

Tomasz Charążka – redaktor naczelny

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem