Od redakcji 5/2024

Szanowni Państwo,

el 5 2024 okladki intW dzisiejszym dynamicznym świecie istnieje coraz większe zapotrzebowanie na inteligentne budynki, w których mieszkamy i pracujemy. W budynkach biurowych i przemysłowych to już standard. Takie budynki muszą mieć system zarządzania mediami, żeby były efektywne energetycznie, i aby można było monitorować, analizować oraz optymalizować zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. Systemy automatyki domowej są coraz tańsze, łatwiejsze w konfiguracji i przyjaźniejsze użytkownikowi, dlatego nie są już rozwiązaniami elitarnymi. Elementy „inteligentnego” sterowania urządzeniami pojawiają się w zwykłych mieszkaniach, w których domownicy cenią sobie komfort, wygodę i wysoką jakość elementów wykończeniowych.

Więcej…

Schrack Seconet i Partnerzy 2022

Clipboard01Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią oraz jej długofalowymi skutkami, firma Schrack Seconet Polska powraca do organizacji największego wydarzenia edukacyjnego w branży systemów bezpieczeństwa. W dniach 12–13 października 2022 roku w Hotelu Windsor w Jachrance odbędzie się IX edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.

Ogolnopolskie Dni Zintegrowanych.jpg lub toOrganizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby po dwuletniej przerwie tegoroczna formuła spotkania była jeszcze bardziej atrakcyjna. Do współorganizacji wydarzenia jak zwykle zaproszono liderów branży bezpieczeństwa, opiniotwórcze instytuty oraz najlepszych ekspertów aktywnie działających na rynku polskim.

Ostatnie dwa lata przyniosły wiele zmian szczególnie w sposobie planowania, projektowania i realizowania inwestycji. Wielu producentów wprowadziło na rynek innowacyjne rozwiązania mające zastosowanie szczególnie w czasach pandemicznych, kiedy duży nacisk jest wywierany na ograniczenie kontaktu firm serwisujących z użytkownikami obiektu. Dwa dni merytorycznych spotkań będą okazją do zapoznania się ze wszystkimi rynkowymi nowościami, z aktualnymi wytycznymi i dobrymi praktykami w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa. Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, szczegółowo zostanie omówione współdziałanie systemów bezpieczeństwa i instalacji technicznych dla różnych typów zagrożeń w obiektach budowlanych – zostaną przeanalizowane studia przypadków przedstawiające dokładne zalecenia dla projektantów, instalatorów, inwestorów i użytkowników w zakresie integracji systemów bezpieczeństwa. Zespoły ekspertów dokonają analizy przypadków zastosowania urządzeń służących ochronie zdrowia, życia i mienia (w tym procesów technologicznych) w obiektach różnego przeznaczenia. W ramach analizy studiów przypadków zostanie zaprezentowany pokaz zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowaniem będzie komentarz ekspercki każdego studium przypadku. Do grona specjalistów dołączą w tym roku kolejni eksperci w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, ochrony ludzi i mienia oraz ubezpieczycieli. W drugiej połowie każdego dnia wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach warsztatowych poszczególnych Partnerów tegorocznego spotkania.

Podczas dwóch dni spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznają się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów jak: system sygnalizacji pożarowej (w tym ochrona obszarów budowy), system sterowania gaszeniem, system telewizji dozorowej, system kontroli dostępu, systemy detekcji gazów, system integrujący urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), system kontroli i tłumienia pożaru samochodu elektrycznego, dźwiękowy system ostrzegawczy, system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, system i urządzenia sterujące oddzieleniami przeciwpożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu. Zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

 • współdziałanie i podział kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku
 • wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym,
 • integracja systemów bezpieczeństwa i SIUP (systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe) – sterowanie automatyczne i ręczne procedurą ewakuacji,
 • zabezpieczenie obiektu na etapie budowy z wykorzystaniem mobilnego systemu sygnalizacji pożarowej,
 • współdziałanie systemów bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej parkingów dla samochodów elektrycznych,
 • sterowanie i zasilanie urządzeń automatyki pożarowej,
 • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
 • specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła, gazu),
 • systemy detekcji gazów niebezpiecznych,
 • specjalne rozwiązania branży teleinformatycznej (technologie miedziane i światłowodowe),
 • dźwiękowy system ostrzegawczy – współdziałanie z SIUP i wymagające przypadki projektowe,
 • gaszenie jedno- i wielostrefowe oraz zintegrowane systemy detekcji i sterowania gaszeniem,
 • współdziałanie systemów Security podczas bieżącej eksploatacji oraz różnych typów zagrożeń w obiekcie budowlanym,
 • przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa,
 • eksploatacja i zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Do grona ekspertów uczestniczących w omawianiu określonego studium przypadku zaproszono m.in. przedstawicieli instytucji badawczych i specjalistycznych uczelni technicznych, przedstawicieli rzeczoznawców, ubezpieczycieli oraz niezależnych ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa oraz ochrony ludzi i mienia.


Do współorganizacji tego niezwykle istotnego w branży przedsięwzięcia edukacyjnego zostali zaproszeni następujący producenci i dystrybutorzy:

BELIMO Siłowniki SA – światowy lider w dziedzinie opracowywania, produkcji i sprzedaży urządzeń do energooszczędnych instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji. Firma powstała w 1975 r. w Szwajcarii, obecnie zatrudnia ok. 2000 osób w 80 krajach, oferuje m.in.: siłowniki do przepustnic powietrza i klap ppoż., zawory regulacyjne, czujniki oraz liczniki energii termicznej;

BKT Elektronik – producent i dostawca kompleksowych rozwiązań na rzecz branży teleinformatycznej. Firma oferuje systemy okablowania przeznaczone do budowy infrastruktury teletechnicznej oraz rozwiązania wykorzystywane przy realizacji projektów związanych z Data Center. BKT Elektronik dostarcza rozwiązania w technologiach miedzianej i światłowodowej dla podsystemów: transmisji danych, kontroli dostępu, ITS, BMS, monitoringu wizyjnego, transmisji głosu i automatyki;

C-AIM – dostawca nowoczesnych technologii: systemów telewizji dozorowej oraz kontroli dostępu, integrujący i dostosowujący istniejące rozwiązania do rzeczywistych potrzeb klienta. Firma posiada w ofercie rozwiązania dla wielu branż, m.in. przemysłu, infrastruktury krytycznej, logistyki, obiektów biurowych, hoteli i parkingów;

Fire & Gas Detection Technologies Inc. (FGD) – firma dostarczająca innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania i analizy płomieni, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno w obiektach przemysłowych, jak i komercyjnych. Urządzenia FlameSpec wykorzystywane są m.in. do wykrywania pożarów wodorowych przy zachowaniu bardzo wysokiej odporności na fałszywe alarmy (IR3), jak również obszary z występującymi wyładowaniami łukowymi (UV/IR);

GAZEX – od 33 lat konstruuje, produkuje i propaguje stosowanie detektorów i systemów detekcji gazów. Urządzenia z logo GAZEX mają atesty i certyfikaty, spełniają wymogi krajowych norm i przepisów. To jedyna firma w Polsce produkująca detektory gazów, dysponująca własnym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji;

GEO-KAT – firma oferująca szereg usług umożliwiających kompleksową realizację projektów w zakresie instalacji niskoprądowych systemów automatyki budynkowej i BMS, instalacji elektrycznych, efektywności energetycznej oraz telekomunikacji. Wyłączny dystrybutor mobilnego, bezprzewodowego systemu ewakuacji i detekcji pożaru WES 3, zapewniającego bezpieczeństwo ludzi, obszarów i zaplecza na czas budowy obiektu;

GRAS – polska rodzinna firma zajmująca się od początku działalności (1985 r.) produkcją i dystrybucją sprzętu przeciwpożarowego, ratownictwa oraz BHP. Dziś jest jednym z największych producentów hydrantów wewnętrznych w Europie, specjalizuje się także w hydrantach do specjalistycznego przeznaczenia dla przemysłu petrochemicznego, automatycznego systemu do kontroli i tłumienia pożaru samochodu elektrycznego oraz wydzielonych stref w obiektach PM. GRAS współpracuje z klientami z branży przeciwpożarowej i medycznej dostarczając spersonalizowane rozwiązania;

InGas – polska firma świadcząca kompleksowe usługi związane z wdrażaniem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizująca się w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych. InGas posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie oraz konserwacji stałych urządzeń gaśniczych, co umożliwia spełnienie wymagań nawet najbardziej wymagających klientów.

Nedap Security Management – światowy lider w obszarze systemów kontroli dostępu. Platforma Nedap AEOS to przede wszystkim innowacyjny i skalowalny system kontroli dostępu spełniający najwyższe wymagania bezpieczeństwa, co potwierdza grade 4 wg europejskiej normy EN60839, AEOS to także certyfikowany (grade 3) system sygnalizacji włamania i napadu, jak i szafki depozytowe. Do unikalnych cech systemu należy skalowalność (brak limitu użytkowników) oraz otwartość na integracje z innymi systemami bezpieczeństwa (windy, SAP, CCTV);

PARTNER – jeden z wiodących polskich producentów rozwiązań dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych, Public Address i tła muzycznego. Firma zajmuje się produkcją głośników od prawie 20 lat, produkty są certyfikowane zgodnie z normą europejską EN 54-24, przechodzą proces badań potwierdzanych dokumentami CPR/CPD oraz świadectwami dopuszczenia wydawanymi przez CNBOP-PIB.


Wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewnią partnerzy merytoryczni:
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Izba Rzeczoznawców,
 • Polska Izba Systemów Alarmowych, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX,
 • PROTECT Tadeusz Cisek i Wspólnicy, PZU LAB.
 • Przedstawiciele tych instytucji wezmą udział zarówno w sesji wykładowej, jak i warsztatowej. Dodatkowo w sesji wykładowej weźmie udział ekspert reprezentujący Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.
Patronat Specjalny nad wydarzeniem objął Komitet Bezpieczeństwa Gospodarczej Infrastruktury Krytycznej Krajowej Izby Gospodarczej.

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów szkolenia. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione będzie od udziału w poszczególnych sesjach szkolenia. Podobnie jak w latach poprzednich wartość merytoryczna oraz edukacyjny charakter spotkania będą sprawą nadrzędną. W częściach szkoleniowych, które wprowadzą uczestników w najnowsze zmiany i wytyczne dotyczące inteligentnych zabezpieczeń obiektów, nie będą poruszane sprawy marketingowe poszczególnych firm – współorganizatorów szkolenia.

Informacje bieżące będą publikowane na stronie internetowej www.schrack-seconet.pl. Szczegółowy plan spotkania zostanie opublikowany w połowie września br. W tym samym czasie zostanie uruchomiona rejestracja online.

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem