Od redakcji 7-8/2022

okladka Eeltroin 7 2022 iintSzanowni Państwo,

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jest wysokie nie tylko ze względu na postawione przez Komisję Europejską cele klimatyczne, lecz także – a może przede wszystkim – ze względu na potrzebę przynajmniej częściowego uniezależnienia się energetycznie naszego kraju. Potrzebę tę drastycznie uwypukliła wojna w Ukrainie i europejskie sankcje nałożone na rosyjskiego agresora. Zgodnie z wiążącym dla Polski unijnym celem redukcji emisji o 55% w 2030 r. nasz kraj będzie zobligowany pozyskiwać ponad 18 GW mocy z elektrowni wiatrowych na lądzie.

Więcej…

Od redakcji 9/2021

Szanowni Państwo,

9Unia Europejska planuje, aby do 2050 r. cała wspólnota stała się neutralna dla klimatu. Eksperci szacują, że transformacja energetyczna Polski wymaga inwestycji na kwotę ponad 1,5 bln zł. Zmiany związane z Zielonym Ładem dotkną niemal każdą dziedzinę gospodarki i będą wiązać się nie tylko z transformacją energetyczną, lecz także daleko idącą elektryfikacją i cyfryzacją przemysłu. W unijnym planie działania do 2050 r. przewidziano, że wskaźnik elektryfikacji w ramach wspólnoty europejskiej powinien się co najmniej podwoić. Inteligentna elektryfikacja może prowadzić do wielomiliardowych korzyści i wygenerowania nawet 2 mln nowych miejsc pracy w Europie.

Zamiana innych źródeł energii na energię elektryczną, czyli tzw. czystą energię, umożliwi również znaczną redukcję emisji CO2, o ile energia ta będzie pochodzić z OZE.

W najbliższych latach spodziewane jest dalsze zwiększanie udziału OZE w polskim miksie energetycznym. Chodzi przede wszystkim o energię fotowoltaiczną oraz wiatrową na lądzie i na morzu. Według danych operatora Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zainstalowana moc fotowoltaiczna na koniec 2020 r. wyniosła 3936 MW, co oznacza wzrost o 2463 MW r/r, czyli aż 200% w stosunku do 2019 r.

Do przesyłu energii elektrycznej wykorzystywane są linie najwyższych napięć (NN). Zarządzają nimi Polskie Sieci Elektroenergetyczne, pełniące obowiązki operatora systemu przesyłowego na terytorium całego kraju. W lipcu br. PSE zakończyły postępowanie na budowę nowej dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Miłosna, która zastąpi istniejącą od lat 70. ubiegłego wieku linię jednotorową i zostanie w większości zlokalizowana w jej istniejącym korytarzu i pasie technologicznym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, pomimo zwiększenia przepustowości linii, będzie ona oddziaływała na otoczenie w mniejszym stopniu niż ta działająca obecnie. Pozwoli to na zwężenie istniejącego pasa technologicznego. Ze względu na to, że linie NN muszą znajdować się w odpowiedniej odległości poziomej i pionowej od innych obiektów, powstanie nowej infrastruktury w jej otoczeniu może prowadzić do kolizji. W artykule na ten temat autorzy PSE przedstawili, na jakich zasadach są one usuwane.

O tym, jak normalizacja współdziała z postępem technicznym i innowacjami, pisze Janusz Nowastowski z PIGE. Autor porusza w nim zagadnienia dotyczące systemu normalizacji światowej oraz implementacji norm światowych i europejskich w Polsce. Omawia zasadę dobrowolności stosowania norm i na tym tle konieczność zapewnienia podstawowych wymagań bezpieczeństwa produktów na wspólnym rynku europejskim. Ostrzega też przed pochopnym tworzeniem norm zakładowych z pobudek oszczędnościowych.

Łukasz Gorgolewski w swoim artykule przedstawia obowiązujące przepisy zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i w powołanych w nich normach określające wymagania dotyczące oprzewodowania ze względu na jego reakcję na ogień. Autor wykazuje, że wdrożenie rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) nie spowodowało konieczności zmiany obowiązujących przepisów stosowanych przy projektowaniu i budowie.

O oszczędności energii płynącej ze stosowania różnych systemów sterowania oświetleniem traktuje kolejna publikacja Natalii Góry i Marka Suproniuka. Autorzy przedstawili dostępne systemy sterowania oświetleniem w automatyce budynkowej. Opisali stanowisko z elementami systemu KNX, które zostało wykorzystane do wykonania badań mających na celu przedstawienie oszczędności energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie, jakie można uzyskać z tytułu zastosowania systemu automatyki.

Miłej lektury.

Tomasz Charążka – redaktor naczelny

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem