elektroinstalator.com.pl

Znaleziono 12 pozycji/ę"rynek"

Wyników 1 - 12 z 12

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w lipcu 2015 r. (139)

Kategoria: Elektrotechnika a gospodarka
Utworzone: wtorek, 08, wrzesień 2015 13:09

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w lipcu 2015 r.Lipiec 2015 r. był miesiącem niewielkiego spadku cen znacznej części wyrobów na
dystrybucyjnym rynku elektrotechniki.

Główna część rynku
Na rys. 1 pokazano dynamikę 9 wyrobów podstawowego sektora rynku hurtowego. Wzrosty cen wyrobów kablowych z poprzednich miesięcy zamieniły się w spadki. O prawie jeden procent staniał kabel YKY 5x10 mm2. Jedynymi wyraźnie drożejącymi artykułami były produkty z grupy osprzętu elektrotechnicznego, gdzie najwyższy wzrost ceny (0,8%) zaobserwowano w przypadku przenośnej wtyczki trójfazowej 32 A. Indeks cen całego sektora był praktycznie zerowy (0,1%).

Indeksy cen wyrobów oświetleniowych w lipcu 2015 r.Artykuły oświetleniowe
Lipcowe indeksy cen artykułów oświetleniowych pokazane są na rys. 2. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, trudno znaleźć wspólną tendencję zmian cen – wskaźniki są bardzo zróżnicowane i często mają wartości daleko większe od wskaźników dotyczących wyrobów elektrotechnicznych. Najwyższy wzrost (1,5%) odnotowano w wypadku oprawy świetlówkowej 2x36 W, podczas gdy największej przecenie uległa typowa świetlówka kompaktowa, taniejąca o ponad 1%.

I półrocze 2015 r. w Grupie Kapitałowej TIM: obroty przekroczyły ćwierć miliarda złotych

Kategoria: Branża
Utworzone: wtorek, 01, wrzesień 2015 10:51

Największy dystrybutor elektrotechniki w Polsce ma za sobą najlepsze I półrocze w historii pod względem przychodów ze sprzedaży. W TIM SA wyniosły one niemal 239,1 mln i były wyższe o 12,7% od osiągniętych w I połowie 2014 r., a w całej Grupie Kapitałowej TIM – 256,2 mln zł (wzrost o 13,1%). Dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży przy optymalnym poziomie kosztów powinien w skali całego 2015 r. zaowocować osiągnięciem zysku operacyjnego.

Po zakończeniu w 2014 roku procesu zmiany modelu biznesowego rok 2015 to w TIM SA czas poprawy rentowności spółki, głównie poprzez optymalizację procesów, serwisów i zatrudnienia. Cel jest prosty – obniżenie kosztów.

– „W I półroczu 2014 r. koszty operacyjne bezpośrednie stanowiły niemal 20% przychodów TIM SA. W tym roku już niespełna 14,8%. Jednocześnie liczba przesyłek opuszczających nasze centrum logistyczne wzrosła o ponad 50%. Zestawienie tych liczb jasno pokazuje, jak wiele udało nam się zoptymalizować" – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Wyniki finansowe GRODNO SA za I kwartał roku obrotowego 2015/2016

Kategoria: Branża
Utworzone: środa, 12, sierpień 2015 10:53

4-krotny wzrost zysku przy 41% poprawie sprzedaży w I kw. 2015/2016, rentowność w górę
W I kwartale roku obrotowego 2015/2016 GRODNO wypracowało przychody ze sprzedaży na poziomie 66,7 mln zł, tj. 40,6% wzrostu rdr. W analogicznym okresie rynek, według szacunków SHE, wzrósł o 14,7% rdr, co pokazuje, że spółka kolejny kwartał z rzędu umacnia pozycję w branży, powiększając swój udział w rynku.

– „Nowy rok finansowy zaczynamy mocnym akcentem: kolejny rekord sprzedaży kwartalnej i 4-krotna poprawa zysku rdr. Osiągnięte wyniki potwierdzają silną pozycję na rynku i plasują nas w czołówce najbardziej perspektywicznych spółek z branży. Jednak na tym nie koniec, podnosimy poprzeczkę, kolejne wyzwania przed nami. Planujemy uczcić jubileuszowy rok 25-lecia powstania spółki nowymi sukcesami i kolejnymi rekordami wyników. Mam nadzieję, że akcjonariusze Grodna będą zadowoleni ze swojej inwestycji w akcje spółki" – mówi Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

ETIM Polska - aktualności

Kategoria: Branża
Utworzone: poniedziałek, 15, czerwiec 2015 13:01

Prezentujemy kolejne sprawozdanie z działalności ETIM Polska, przekazane nam przez p. Ryszarda D'Antoni. Zachęcamy do tej ważnej dla branży inicjatywy.

4 czerwca odbyło się doroczne spotkanie ETIM International (EI). Organizacja grupuje w tej chwili 13 krajów. Jestem wiceprezesem EI i wraz z prezesem pracujemy nad zachęceniem kolejnych krajów do wprowadzenia ETIM. Włochy, które od lat broniły się przed tym systemem klasyfikacji, staną się członkiem EI od roku 2016. W tej chwili koncentrujemy nasze wysiłki na Wielkiej Brytanii, która jest ważna nie tylko z powodu wielkości rynku, ale również ze względu na angielską wersję bazy ETIM. Okolicznością sprzyjającą ETIM'owi w Wielkiej Brytanii jest wejście na ten rynek światowego lidera dystrybucji, grupy SONEPAR. Stawia ona na ETIM od wielu lat i to z pewnością przyspieszy proces. Również grupa REXEL, która ma w GB mocną pozycję od lat, będzie tym zainteresowana.

Bosch po 2014 r. – konferencja roczna w Warszawie

Kategoria: Z życia i pogranicza branży
Utworzone: poniedziałek, 15, czerwiec 2015 12:22

Krystyna Boczkowska, prezes zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i reprezentantka Grupy Bosch w PolsceGrupa Bosch, wiodący dostawca innowacyjnych technologii i usług, osiągnęła w Polsce w 2014 r. obrót w wysokości ponad 2,6 mld złotych, co oznacza wzrost o 6,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Firma zanotowała wzrosty obrotów powyżej rynku we wszystkich działach handlowych. W roku 2015 Bosch przewiduje dalszy rozwój i umocnienie pozycji w Polsce, bazując na innowacyjnej ofercie, a także dobrej koniunkturze gospodarczej w kraju.

– „Bosch utrzymuje silną pozycję w Polsce, co potwierdził wzrostem obrotów wyższym niż wzrost rynku w głównych obszarach działalności, czyli w branży budowlanej oraz w przemyśle samochodowym" – powiedziała Krystyna Boczkowska, prezes spółki Robert Bosch oraz reprezentantka Grupy Bosch w Polsce podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w kwietniu 2015 r. (137)

Kategoria: Elektrotechnika a gospodarka
Utworzone: poniedziałek, 15, czerwiec 2015 10:53

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w kwietniu 2015 r.Kwiecień 2015 r. nie przyniósł większych zmian cen wyrobów elektrotechnicznych.

Kwiecień na głównej części rynku
Kwietniowe wskaźniki cen w podstawowym sektorze dystrybucyjnego rynku elektrotechniki podane są na rys. 1. Większość indeksów cen była zbliżona do zera. Najwyższy wzrost ceny (o 1,2%) zanotowano w przypadku typowego przewodu instalacyjnego YDY 3x1,5 mm2. W tej samej grupie wyrobów kabel YKY 5x10 mm2 staniał z kolei o prawie 1% (-0,8%). Podobny ujemny wskaźnik (-0,6%) odnotowano w grupie osprzętu i dotyczył on popularnego gniazda podtynkowego 16 A.


Artykuły oświetleniowe

Dynamika cen artykułów stosowanych w technice oświetleniowej w kwietniu 2015 r. zobrazowana jest na rys. 2. Zwracają uwagę stosunkowo niskie wartości indeksów cen źródeł światła, które w poprzednich miesiącach miały zdecydowanie wyższe wartości. Dla odmiany typowa oprawa szczelna (IP65) 2x36 W miała w tej grupie najwyższy wskaźnik wzrostu ceny, drożejąc o 0,8%.

Grupa Apator publikuje wyniki I kwartału 2015 roku

Kategoria: Branża
Utworzone: piątek, 15, maj 2015 13:34

W I kwartale 2015 roku Grupa Apator odnotowała istotny wzrost przychodów ze sprzedaży. Wyższej sprzedaży towarzyszył jednak spadek marż, co pozwoliło na wypracowanie wyniku finansowego na poziomie porównywalnym z wynikiem zrealizowanym w I kwartale 2014 roku. Pomimo, iż wyniki I kwartału 2015 roku są poniżej oczekiwań, zarząd Apator potwierdza, iż nie widzi zagrożeń dla realizacji planu finansowego, dostrzegając realne szanse na pełną realizację prognozy rynkowej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 17,6% rdr. i osiągnęły poziom PLN 180,9 m. Do głównych czynników wzrostu zaliczyć należy wpływ konsolidacji wyników Apator Elkomtech (spółka nie była objęta konsolidacją w I kwartale 2014 roku). Ponadto istotny wzrost sprzedaży odnotowano w liniach opomiarowania energii elektrycznej oraz gazu. Wzrost udziału sprzedaży nisko marżowych produktów segmentu opomiarowania istotnie wpłynął na wyniki pierwszego kwartału, przy czym zarząd oczekuje, iż – zważywszy na sezonowość poszczególnych segmentów/linii biznesowych – poziom rentowności w sprawozdaniu skonsolidowanym w kolejnych kwartałach powinien ulec poprawie.

VIGO System – rosnące przychody, stabilna marża na sprzedaży

Kategoria: Branża
Utworzone: piątek, 15, maj 2015 13:28

Globalny lider rynku najbardziej zaawansowanych detektorów podczerwieni zwiększył w I kw. 2015 r. sprzedaż o blisko 10%, do 5,56 mln zł, utrzymując blisko 50% rentowność brutto na sprzedaży. Zysk netto, obciążony negatywnym wpływem zmian kursu walut obcych oraz kosztami przygotowania do zwiększonej produkcji wyniósł 1,27 mln zł.

„Dynamiczny wzrost skali działalności Spółki jest jednym z kluczowych elementów zaktualizowanej strategii rozwoju Spółki. Osiągnięty w I kwartale wynik potwierdza słuszność prowzrostowych zmian w organizacji Spółki i jej funkcjonowania, liczymy że kolejne kwartały 2015 r. przyniosą dalszy wzrost sprzedaży, przy utrzymaniu, co ważne, dotychczasowej rentowności" – analizuje Adam Piotrowski, prezes VIGO System.

Opóźnia się wprowadzenie inteligentnych liczników energii i gazu na masową skalę

Kategoria: Branża
Utworzone: wtorek, 14, kwiecień 2015 08:53

Piotr Nowak, członek zarządu, dyrektor ds. finansowych APATORW ubiegłym roku rynek liczników prądu i wody rósł dwucyfrowo, jednak wśród nich w mniejszości są urządzenia inteligentne, czyli z funkcją automatycznej komunikacji. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na ten rynek będą legalizacje liczników, czyli świadectwa ich ważności i związana z tym wymiana urządzeń na nowe. Dostawcy takich urządzeń liczą też na zamówienia z zagranicy.

‒ „Rynek urządzeń pomiarowych w Polsce się rozwija. Wiele zależy jednak od rozwoju smart meteringu na rynku polskim. W momencie, kiedy przyspieszy, szczególnie na rynku opomiarowania energii elektrycznej, to na pewno wzrost przychodów będzie widoczny" – zapowiada w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Piotr Nowak, członek zarządu i dyrektor ds. finansowych APATORA.

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w styczniu 2015 r. (135)

Kategoria: Elektrotechnika a gospodarka
Utworzone: środa, 11, marzec 2015 09:40

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w styczniu 2015 r.Początek 2015 roku w przekroju całego rynku elektrotechniki przyniósł nieznaczną obniżkę cen.

Sektor elektrotechniczny
Indeksy cen hurtowych na głównej części rynku wyrobów elektrotechnicznych podane są na rys. 1. Większość wskaźników jest ujemna, przy czym ich wartości nie przekraczają 1%. Największy z kolei wzrost ceny (o 1,1%) odnotował typowy „warkocz" AsXSn 4x35 mm2. Pozostałe wyroby przemysłu kablowego dość wyraźnie staniały.

Indeksy cen wyrobów oświetleniowych w styczniu 2015 r.Artykuły oświetleniowe
Dynamikę cen artykułów stosowanych w technice oświetleniowej pokazano na rys. 2. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, wskaźniki te są bardziej zróżnicowane niż w przypadku wcześniej wspomnianych wyrobów elektrotechnicznych. Dotyczy to szczególnie źródeł światła, gdzie lampa LED staniała o 1,5%, a typowa świetlówka trójpasmowa 36 W podrożała w tym samym czasie o praktycznie tą samą wartość (1,7%).

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych na koniec 2014 r. (134)

Kategoria: Elektrotechnika a gospodarka
Utworzone: piątek, 13, luty 2015 09:11

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w listopadzie 2014 r.Koniec 2014 roku przyniósł względne uspokojenie zmian cen wyrobów kablowych i znaczny wzrost cen wyrobów z grupy osprzętu elektrotechnicznego.

 

Sektor elektrotechniczny w listopadzie i grudniu

Wskaźniki dynamiki cen podstawowych wyrobów na dystrybucyjnym rynku elektrotechniki w listopadzie 2014 r. pokazano na rys 1. Zwracają uwagę dodatnie indeksy cen wszystkich wyrobów w grupie aparatów. Z kolei miesiąc później (rys. 4) sytuacja się odwraca i do najbardziej taniejących wyrobów w tym sektorze rynku należą: typowy wyłącznik różnicowoprądowy 40 A (o prawie 1,5%) i – w nieco mniejszym stopniu – obudowa rozdzielnicy podtynkowej 2x12 modułów. Najwięcej, o 1,4% podrożała trójfazowa wtyczka 32 A.

 

Indeksy cen wyrobów elektrotechnicznych w sierpniu 2014 r. (131)

Kategoria: Elektrotechnika a gospodarka
Utworzone: środa, 15, październik 2014 09:12

Indeks cen wyrobów elektrotechnicznych w sierpniu 2014 r.Sierpień 2014 r. przyniósł spore zmiany cen hurtowych elektrotechniki. W zakresie analiz cen na rynku kabli i przewodów rozpoczyna z nami współpracę gdańska firma ACEL.

 

Zasadnicza część rynku
Dynamika cen na głównej części rynku dystrybucyjnego w sierpniu 2014 r. pokazana jest na rys. 1. Zaskakuje ponad czteroprocentowy wzrost ceny popularnego „warkocza" AsXSn 4x35 mm2 oraz stosunkowo duży wzrost cen wszystkich wyrobów osprzętowych. Indeks cen dla całego sektora elektrotechnicznego był bardzo wysoki i wyniósł aż 0,8%.


AcyMailing Module