Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Pytania od Czytelników

Witam,

W swym artykule na temat zasad układania linii kablowych niskiego i średniego napięcia mgr inż. Janusz Strzyżewski opisuje zasady oznakowania tras linii kablowych za pomocą oznaczników na powierzchni terenu w terenie niezabudowanym: co 100 m, w miejscach zmiany trasy, skrzyżowaniach i zbliżeniach. Dla inwestora oznaczniki to dodatkowe koszty. Skoro norma N-SEP-E-004 jest nieobowiązkowa, to po co niepotrzebnie wydawać pieniądze? Który przepis zmusza inwestora do oznakowania trasy linii kablowych według zasad opisanych w artykule? Nie podważam zasadności oznakowania tras linii kablowych, jednak inwestor odpowiada: to może oznaczniki ustawiać co 50 m zamiast co 100 m, wówczas będzie jeszcze lepiej?

Jacek Klasa

 


Szanowny Panie,

sprawę stosowania postanowień zawartych w normach określa Ustawa o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483). W art. 2 pkt. 4.zawiera następujący zapis: „Ilekroć w ustawie jest mowa o normie – rozumie się przez to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie.

W art. 3 pkt.1 zapisano, że normalizacja krajowa prowadzona jest w celu racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych.

Art. 4 pkt. 3 zawiera zapis o dobrowolności stosowania norm. Art. 5 pkt. 3 stanowi, że stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. A za tym zgodnie z ustawą stosowanie także Polskich Norm, nie tylko norm SEP, jest dobrowolne (!).

Jednocześnie podstawowym dokumentem prawnym dotyczącym budownictwa jest ustawa – Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332). Zgodnie z treścią art. 5 obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 tej ustawy urządzeniami budowlanymi są urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a więc i linie kablowe i inne sieci dostarczające media do budynków. W myśl treści ustępu 1 w art. 7 tejże ustawy do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne ich użytkowania. Warunki techniczne określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, natomiast źródłem wiedzy technicznej są m.in. Polskie Normy oraz normy wydane przez SEP w porozumieniu z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Taki status ma właśnie norma N-SEP-E-004.

Reasumując, nie można wykonywać robot budowlanych nie stosując się do przepisów oraz wiedzy technicznej zawartej także w normach. W przypadku oznaczników trasy kablowej ich stosowanie ma na celu ochronę kabla przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie jego eksploatacji, a więc jest niezbędne. Inwestor taką ochroną powinien być zainteresowany. Odstęp 100 m i tak jest, moim zdaniem, zbyt duży, ale stanowi on rozwiązanie kompromisowe pomiędzy przesłankami technicznymi i oszczędzaniem na kosztach.

mgr inż. Janusz Strzyżewski

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem