elektroinstalator.com.pl

Znaleziono 3 pozycji/ę"liczniki"

Wyników 1 - 3 z 3

APATOR członkiem G3-PLC Alliance

Kategoria: Branża
Utworzone: wtorek, 10, luty 2015 12:23

Inteligentne liczniki energii elektrycznej APATOR z serii SmartEMUAPATOR został członkiem organizacji G3-PLC Alliance z siedzibą w Paryżu, wspierającej upowszechnienie standardu telekomunikacyjnego G3-PLC. To kolejny krok w procesie budowania pozycji grupy APATOR jako dostawcy inteligentnych systemów i urządzeń pomiarowych.

- „Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, która zakłada m.in. zdolność pracy naszych liczników we wszystkich najważniejszych, najszerzej reprezentowanych i wymaganych w Europie otwartych standardach – PRIME, OSGP i G3-PLC" – komentuje Andrzej Szostak, prezes zarządu Apator SA.

Apator jest już członkiem wszystkich trzech stowarzyszeń, wspierających wymienione systemy. Dysponuje lub będzie w najbliższej przyszłości dysponował licznikami zgodnymi z tymi standardami. Pracuje również nad uzupełnieniem oferty o pozostałe krytyczne elementy systemu, tj. wielosystemowe koncentratory i systemy kolekcji danych (HES).

Liczniki energii elektrycznej

Kategoria: Metrologia
Utworzone: wtorek, 14, październik 2014 13:04

Jednofazowe liczniki z bezpośrednim podłączeniem w obudowie modułowejLiczniki energii elektrycznej są to całkujące przyrządy pomiarowe przeznaczone do pomiaru ilości przepływającej energii elektrycznej. Przez wiele lat stosowano liczniki indukcyjne. Nowoczesne liczniki stanowią urządzenia sterowane mikroprocesorowo, które pozwalają na inteligentne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej.

Tradycyjny licznik energii elektrycznej bazuje na aluminiowej tarczy. Porusza się ona pod wpływem wirowego pola magnetycznego, wytworzonego przez dwie cewki. W jednej cewce płynie prąd proporcjonalny do natężenia prądu pobieranego przez odbiorcę, zaś w drugiej przepływa prąd proporcjonalny do napięcia. Cewki są tak umieszczone, aby powstający moment napędowy był proporcjonalny do iloczynu chwilowej wartości prądu i napięcia (a więc licznik „mierzy" moc czynną), a ten z kolei jest równoważony poprzez moment hamujący, który powstaje w wyniku obrotu tarczy między biegunami magnesu trwałego i jest proporcjonalny do szybkości ruchu tarczy.

Inteligentna sieć, inteligentne pomiary

Kategoria: Metrologia
Utworzone: wtorek, 09, wrzesień 2014 10:18

Tam, gdzie mają miejsce duże zmiany dotyczące dynamiki i konsumpcji energii, potrzebna jest kontrola. Jednym z nowych rozwiązań w tym zakresie jest Smart Metering. Układ nowoczesnych liczników wskazuje dokładne zużycie ilości pobieranej energii elektrycznej w przedsiębiorstwach. Umożliwia szybkie zarządzanie sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi za pomocą punktów pomiarowych.

41 1

Konkurencyjność przedsiębiorstw energetycznych jest niemalże uzależniona od szybkości podejmowanych decyzji odnośnie inwestycji w najnowsze rozwiązania. Instalacja inteligentnych sieci pomiarowych przynosi wielowymiarowe korzyści. Jest działaniem usprawniającym współpracę z odbiorcami energii i zapewnia możliwość realnego wpływania na obopólne zyski. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne do 2020 r. w inteligentne systemy pomiarowe ma zostać wyposażonych przynajmniej 80% konsumentów.


AcyMailing Module