Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Relacja z konferencji "Fotowoltaika i kolektory słoneczne w małych i mikroinstalacjach w Polsce i w Niemczech"

19 marca odbyła się w Warszawie konferencja "Fotowoltaika i kolektory słoneczne w małych i mikroinstalacjach w Polsce i w Niemczech". Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. Janusz Pilitowski – dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, dr Konrad Bauer – dyrektor Enviacon International, Grzegorz Wiśniewski – prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO), Jan Knaack z Bundesverband Solarwirtschaft e.V, a także Bartosz Zieliński – prezes zarządu PSE Innowacje sp. z o.o. oraz dr. Uwe Hartmann – Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

p1110915bPodczas konferencji Janusz Pilitowski – dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki – przedstawił kilka nowych rozwiązań, które znajdą się w opracowywanym projekcie ustawy o OZE, ograniczających system wsparcia i możliwość podłączania nowych źródeł do sieci.
W projekcie ustawy mają zostać zmienione współczynniki korekcyjne w stosunku do ogłoszonego dokumentu, co wynika z upływu czasu i zmian na rynku. Planowane jest pozbawienie wsparcia jednostek już zamortyzowanych (ponad 15 lat), a także ograniczenie spalania wielopaliwowego (współspalania). Dyrektor potwierdził także planowane wprowadzenie Trójpaku Energetycznego na 1 stycznia 2014 r., a uruchomienie systemu wsparcia po jego zatwierdzeniu jako pomoc publiczną przez Komisję Europejską. O innych ważnych nowościach w ustawie o OZE można przeczytać tutaj.

Podczas wystąpienia Konrad Bauer potwierdził chęć rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech mimo ich wpływu na wzrost cen energii. Wg niego wpływy z podatków generowane przez przemysł OZE są wyższe od środków przeznaczanych na wsparcie źródeł. Podkreślił też, że zainteresowanie systemami solarnymi w Niemczech koncentruje się obecnie wokół ogrzewania wspieranego przez OZE.
p1110943Grzegorz Wiśniewski – prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej – przedstawił wizję szybkiego rozwoju systemów solarnych w Polsce, prezentując jako przykład przemysł kolektorów słonecznych, których Polska jest 3 rynkiem w Europie. Jak szacuje IEO obecnie na naszym rynku działa około 200 firm związanych z fotowoltaiką – producentów, projektantów, instalatorów, mimo iż rynek ten „pozostaje w ukryciu".
Obecnie na naszym rynku IEO szacuje koszt instalacji fotowoltaicznej na:

  • 1,3 euro/Wp dla mikroinstalacji (<10 kW),
  • 1,2 euro/Wp dla małych instalacji (10-40 kW),
  • 1,35 euro/Wp dla instalacji dużych.

Na rynku Polskim cena modułów PV stanowi do 50% wartości inwestycji, podczas gdy ich instalacja 15-22%. Te proporcje będą się zmieniać. Jak podał dr. Uwe Hartmann, w Niemczech koszt modułów to już tylko 20% kosztów, a koszt instalacji stanowi 35% wartości inwestycji i rośnie.
Wg Grzegorza Wiśniewskiego jedną z zalet fotowoltaiki jest możliwość przyłączania instalacji PV do sieci niskiego napięcia, która nie jest tak obciążona jak sieć średniego napięcia, do której dołączane są farmy wiatrowe.
Grzegorz Wiśniewski zasugerował, że przed wejściem ustawy wsparciem dla instalacji fotowoltaicznych powinien zająć się NFOŚiGW w ramach dotacji. Jako wielką zaletę fotowoltaiki wymienił szybki czas uruchomienia instalacji (3-12 miesięcy), co może mieć znaczenie przy zbliżających się niedoborach energii w systemie energetycznym, planowanych w latach 2014-2015.
Jan Knaack przedstawił sytuację na rynku kolektorów słonecznych w Niemczech, gdzie najczęściej występują systemy podgrzewania CWU dla budynków jednorodzinnych, systemy kombinowane CWU i ogrzewanie w budynkach wielorodzinnych. Zwrócił uwagę na wykorzystywanie fasady budynków wielorodzinnych na montaż kolektorów z uwagi na niski stosunek powierzchni dachu do liczby mieszkańców.
W Niemczech wprowadza się także nowy system wsparcia dla wykorzystywania ciepła odpadowego z dogrzewaniem słonecznym.
Podkreślił też tworzenie się nowego rynku modernizacji istniejących instalacji, z których pierwsze osiągają już wiek 20 lat.
Bartosz Zieliński z PSE Innowacje podkreślił wagę prognozowania produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych. Wg niego wiele małych źródeł rozproszonych na dużym obszarze jest dla operatora lepsze niż jedna duża instalacja, gdyż następuje uśrednianie produkcji energii i mniejsze jej wahania.
p1110984Dr. Uwe Hartmann przedstawił strukturę rynku fotowoltaicznego w Niemczech, gdzie głównymi producentami i właścicielami instalacji są osoby prywatne, posiadające małe instalacje przydomowe. Z uwagi na szybki wzrost rynku PV prawodawcy wprowadzają ograniczenie systemu wsparcia do 52 GW mocy zainstalowanej. Planuje się, że tę granicę Niemcy osiągną za 5-6 lat, co stworzy nowe problemy związane z wygaszaniem dopłat. Dr. Uwe Hartmann poruszył też kwestię magazynowania energii z OZE, gdzie dla przykładowego systemu z akumulatorami koszt energii magazynowanej wynosi 0,23 euro/kWh. W Niemczech rozważane są systemy magazynowania power to gas, których efektem ma być wyprodukowanie z energii słonecznej metanu, będącego nośnikiem energii możliwym do magazynowania.
Prelegent poruszył też kwestę stosowania nowoczesnych przemienników częstotliwości w instalacjach fotowoltaicznych, tak by potrafiły one ograniczać produkcję energii w celu stabilizowania częstotliwości sieci.
Ważną kwestią jest też unikanie stosowania pozwoleń na budowę i certyfikacji dla dachowych instalacji fotowoltaicznych. Jak przedstawił w Niemczech nie jest to wymagane dla poszczególnych modułów do 2 m2.
Ostatnią poruszaną kwestią był recykling starych modułów fotowoltaicznych. Jak ocenił demontaż 10 MW instalacji fotowoltaicznej może kosztować w najgorszym przypadku 322 000 euro, a w najlepszym przy sprzedaży i utylizacji zużytych elementów może dać zysk 216 000 euro. Dla mniejszych instalacji – 1 MW może to kosztować w najgorszym przypadku 50 000 euro.

Rafał Frącz
Redakcja Elektroinstalatora

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem