Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Pozycja wiatru i słońca w miksie energetycznym Polski

20131007juwi1601 października br. przedstawiciele juwi Energia Odnawialna Sp. z o.o., wraz z ekspertami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, PricewaterhouseCoopers oraz Enercon GmbH debatowali nad udziałem energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej w ogólnej produkcji energii w Polsce.

Organizatorem i pomysłodawcą konferencji była firma juwi Energia Odnawialna Sp. z o.o., która na polskim rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) działa już od kilku lat. Konferencji przyświecał cel – zwrócenie uwagi na konieczność inwestowania w odnawialne źródła energii w aspekcie zapewnienia stabilności ekonomicznej i energetycznej Polski przy jednoczesnym osiągnięciu celów wyznaczonych w tym zakresie przez Unię Europejską (w tym zredukowanie emisji dwutlenku węgla).

Spotkanie to stało się okazją do przedyskutowania w gronie eksperckim tych zagadnień, zwłaszcza w świetle nowej propozycji systemu wsparcia OZE, przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki. Uczestnicy mieli więc możliwość nawiązania dialogu i wymiany poglądów w zakresie proponowanych przez ministerstwo rozwiązań.

Prelegenci konferencji skupili się przede wszystkim na wnikliwej analizie zaproponowanego systemu aukcyjnego i ocenie jego potencjału w aspekcie zarówno rozwijanych, jak i już istniejących projektów OZE w Polsce. Eksperci byli zgodni co do tego, że nowy system aukcyjny może zachęcić do podejmowania nowych inwestycji oraz zapewnić stabilność rozwoju projektów OZE, szczególnie w aspekcie ich długoterminowego planowania. Wszystko zależy jednak od tego jak szybko i w jakim finalnie kształcie nowa ustawa zostanie wdrożona oraz przez jak długi okres będzie ona definiować warunki rozwoju projektów OZE.

Podczas konferencji dokonano również analizy porównawczej projektów realizowanych w krajach, w których funkcjonują różne systemy wsparcia: aukcyjny oraz ceny gwarantowanej (feed-in tariff). Analizie poddano warunki finansowania projektów w obu wariantach – oba systemy nie są pozbawione wad, ale umożliwiają opłacalne rozwijanie projektów OZE. Dlatego też, bez względu na to, który z nich zostanie wdrożony w Polsce, ważne jest, by zagwarantować ciągłość systemu jako takiego, a przede wszystkim stabilność jego funkcjonowania. Projekty OZE już same w sobie obarczone są dużym ryzykiem inwestycyjnym, mogą one jednak uzyskać zdecydowane wsparcie poprzez zapewnienie im stałych i przewidywalnych warunków finansowania.

Na konferencji przedstawiono również doświadczenia innych krajów europejskich w zakresie wpływu instalacji OZE na stabilność sieci elektroenergetycznej. Pokazano, że wbrew powszechnie funkcjonującemu przekonaniu, instalacje OZE gwarantują stabilny przepływ i dostawy energii. Podsumowania konferencji dokonała prezes zarządu juwi Energia Odnawialna Sp. z o.o. – dr. Marie-Luise Pörtner:

„Cieszę się ogromnie, że pomimo niepewności w odniesieniu do ram prawnych i ogólnej, trudnej sytuacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, tak wiele osób uczestniczyło w konferencji. Jestem pewna, że była to bardzo dobra okazja do wymiany informacji, przekazania wiedzy i doświadczeń, by wspólnie móc ocenić szanse i wyzwania rynku. Osobiście także wierzę, że konferencja umocniła przekonanie wielu uczestników co do słuszności ich zaangażowania na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz udowodniła, że w perspektywie długoterminowej nie ma alternatywy dla energetyki odnawialnej. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy wszyscy razem dążyli do zwiększenie udziału OZE w systemie energetycznym – dla dobra naszego środowiska i przyszłych pokoleń".

(juwi Energia Odnawialna Sp. z o.o.)

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem