Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Ustawa o OZE i nowe zawody – relacja ze spotkania KAPE S.A. w Ministerstwie Gospodarki

20130429spotkanie mg160W Ministerstwie Gospodarki w Warszawie 26 kwietnia 2013 r. odbyło się 3 spotkanie w ramach tworzenia systemu podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników budowlanych w zakresie EE i OZE, organizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Prezentujemy relację z tego spotkania przygotowaną przez Mariusza Murdzka, eksperta Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji.

 

Ustawa o OZE

Z ramienia Ministerstwa Gospodarki sytuację dotyczącą wprowadzania ustawy o OZE przedstawił naczelnik Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii – Mariusz Radziszewski. Poinformował, że prace obecnie dotyczą przede wszystkim tzw. „małego trójpaku", czyli nowelizacji ustawy Prawa energetycznego, która ma zastąpić na „jakiś czas" ustawę o OZE. Podyktowane jest to wg niego koniecznością zabezpieczenia Polski przed sankcjami zgłoszonymi przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości (ponad 133 tys. euro dziennie za niewdrożenie przez polski rząd w terminie do 5 grudnia 2010 r. podpisanej dyrektywy, której celem jest osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.). Naczelnik nie potrafił precyzyjnie odpowiedzieć na moje pytanie co do terminu wprowadzenia przygotowanej Ustawy o OZE, zasłaniając się koniecznością ponownych badań środowiskowych co do wielkości współczynników korekcyjnych i taryf stałych (Feed in Tariff) do poszczególnych rodzajów OZE. Na trafne spostrzeżenie dyrektora Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji – Tomasza Malowanego: dlaczego najbardziej ze wszystkich konsultowana ustawa z wieloma specjalistami w tym zakresie (ponad dwa lata) ma dalej czekać i być ponownie konsultowana, usłyszeliśmy tylko, że taka jest konieczność, ponieważ Niemcy obniżają stawki do ~0,29 euro za kWh, więc nie wiadomo, czy polski rząd stać na dofinansowywanie wg stawek (dla PV 1,15-1,3 zł za kWh) podobnych do tych, które do tej pory obowiązywały w Niemczech (notabene Niemcy zdążyli pokryć na takich stawkach większość dachów i terenów i przez następne kilkanaście lat będą z tego korzystać, a obecnie z uwagi na nasycenie rynku próbują ostudzić chętnych).

Nie uzyskałem jasnej odpowiedzi na pytanie o sposób rozliczania inwestorów, którzy po wejściu „małego trójpaku" oddadzą do użytkowania instalacje PV, jak będą rozliczani po wejściu Ustawy o OZE (ponoć na początku 2014 r.). Sam fakt, że inwestorzy będą w stanie po wejściu tych przepisów uzyskać finansowanie i dopłaty na podobnych zasadach, jak obecnie dopłaty NFOŚiGW do solarów, gwarantuje zdaniem Mariusza Radziszewskiego rozwój tej branży. Jak informował, jeśli projekt poselski nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (proszę nie mylić z ustawą o OZE) trafi w pierwszym czytaniu do Sejmu 8 maja, drugie czytanie odbędzie się również w maju, zostanie uchwalony i podpisze go prezydent, to po wakacjach być może będzie obowiązywać. Nie ma jednak pewności, czy wprowadzone zmiany w prawie energetycznym wystarczą, byśmy jako Polska nie ponosili kar, które może nałożyć na nas Trybunał. Zawiera ona bowiem wiele dowolności w inwestowaniu w sektor OZE w porównaniu z tym, co zakładał projekt Ustawy o OZE (np. nowo budowane budynki użyteczności publicznej „powinny mieć" 20% udziału w OZE, instalatorzy „mogą" uzyskiwać certyfikaty montera OZE). Sam rozwój tego sektora ma być konsekwencją jedynie dobrego finansowania i wolnego rynku.

Ryszard Tytko z Instytutu Pedagogicznego poddał w wątpliwość działania rządu na rzecz mikroinstalacji, które powinny być nastawione głównie na obywateli (prosumencko). Taki rozwój widzi głównie w działaniach na rzecz fotowoltaiki, która niestety nie jest w projekcie poselskim właściwie potraktowana. Statystyczne dopłaty do „OZE" (uwzględniające duże wiatraki, biomasę - współspalanie w elektrociepłowniach polskich lasów) pomniejszają możliwości inwestowania przez obywateli w mikroinstalacje. Podkreśla, że przy wielu niedomówieniach w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, obywatele mogą mieć różne problemy z podłączeniem do sieci.

 

Nowe zawody

Następnie podczas spotkania przedstawiona została „Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie EE i OZE" opracowana przez Konsorcjum projektu BupsPoland. W ramach tej strategii zabrali głos: Andrzej Rajkiewicz – wiceprezes zarządu SAPE-POLSKA, Henryk Narwojsz – prezes zarządu WMZDZ, Tomasz Malowany – dyrektor SGGIK, Grzegorz Wiśniewski – prezes zarządu IEO, Arkadiusz Węglarz – KAPE S.A.

Andrzej Rajkiewicz przedstawił raport z analizy porównawczej modeli standardów kompetencji zawodowych stosowanych w kraju oraz w wybranych krajach UE. Pokazał, że umiejętności i kompetencje są ogniwem łączącym rynek pracy oraz kształcenie i doskonalenie zawodowe. Dlatego „język kompetencji" powinien stać się „wspólnym językiem" świata pracy i edukacji, umożliwiającym porozumienie dla dobra uczących się i pracujących w Europie. Uważa on, że w systemie kształcenia powinny być dostrzegane zachęty płynące z rynku.

Grzegorz Wiśniewski jest zdania, że brak projektu prosumenckiego, jakim jest gotowy od lipca 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki projekt Ustawy o OZE jest dużą stratą dla społeczeństwa. Problemem jednak jest polityka państwa i opór „wielkiej energetyki" (należącej do Skarbu Państwa). Uważa on, że instalatorzy OZE powinni współpracować z sektorem budownictwa, by zdążyć z wypełnieniem dyrektyw unijnych do 2020 r., a ustalony w nowelizacji prawa energetycznego („małym trójpaku") system dobrowolny wymaga niezbędnych środków i prawidłowo działającego systemu wsparcia dla OZE. Bez tego system kształcenia może „wyprodukować" wielu bezrobotnych.
Wg Grzegorza Wiśniewskiego ważny jest rejestr i właściwa informacja o rynku i jego potrzebach, których obecnie brakuje. Poinformował także, że będzie prowadzona kampania o korzyściach z budownictwa niskoenergetycznego, ale potrzebna by była również taka informacja dla społeczeństwa o korzyściach z montażu odnawialnych źródeł energii (OZE).

Tomasz Malowany podkreślił, że rejestry osób z kwalifikacjami oraz firmami instalacyjnymi mogą być bardziej potrzebne na szczeblu lokalnym, uwzględniając potrzeby mieszkańców danych regionów. Zwrócił uwagę, że zakładane ponad 20 tys. osób w sektorze OZE mogłoby być realne przy pełnej aktywności państwa wspierającego inwestowanie w ten sektor. Przy obecnej sytuacji nie widzi jednak możliwości jego szybkiego rozwoju. Będzie to uzależnione od stopniowego przekonywania się społeczeństwa o celowości inwestowania w ten sektor.

 

Monter urządzeń energii odnawialnej

W ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców", przygotowywanego obecnie przez: WYG International Sp. z o.o. z Warszawy w imieniu Konsorcjum (Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni, Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego), wspomniałem o przygotowywanym obecnie przez mój zespół ekspercki (Mariusz Murdzek, Zbigniew Modzelewski, Radosław Gutowski i Piotr Ziembicki) pod opieką Joanny Ordy standardzie dla nowego zawodu „Monter urządzeń energii odnawialnej". Z zadowoleniem przyjęto, że Ministerstwo Edukacji umożliwiło wprowadzenie tak potrzebnego zawodu.

W toku dyskusji Waldemara Mazan (Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości) podniósł, że bardzo potrzebnym zawodem w obecnym czasie może być też „zarządca energią", który integrowałby różne odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i sam budynek. Powinny też być dokonane zmiany w szkolnictwie wyższym, by umożliwić przyszłym projektantom zdobycie wiedzy, a obecnym możliwość dokształcenia właśnie w kierunku uwzględniania odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej budynku.

 

mgr inż. Mariusz Murdzek
Ekspert Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
Przedstawiciel sieci „FreeVolt"
Kontakt – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem