elektroinstalator.com.pl

Znaleziono 3 pozycji/ę"nn"

Wyników 1 - 3 z 3

SIVACON S8 – rozdzielnice odporne na działanie łuku elektrycznego. Bezpieczeństwo personelu i urządzeń.

Kategoria: Instalacje i systemy elektryczne
Utworzone: piątek, 04, wrzesień 2015 09:44

Rozdzielnica Sivacon S8Dla SIEMENSA podstawową cechą charakteryzującą każdą rozdzielnicę jest jej bezpieczeństwo - przede wszystkim dla obsługi oraz dla sprzętu w niej zainstalowanego. Rozdzielnice SIVACON S8 przechodzą wymagające testy po to, aby użytkownik miał pewność, że ma przed sobą produkt najwyższej jakości i może go obsługiwać bez obaw o swoje bezpieczeństwo.

Skutki ewentualnego zwarcia łukowego wewnątrz rozdzielnicy są w najwyższym stopniu zminimalizowane, aby uchronić użytkownika przed kosztownymi przestojami związanymi z brakiem zasilania i naprawami. System rozdzielnic SIVACON S8 nie tylko uzyskał weryfikację konstrukcji przez testy zgodnie z normą PN/EN 61439-1/2, lecz także został poddany nieobowiązkowym próbom odporności na wewnętrzne zwarcia łukowe zgodnie z IEC/TR 61641.

Rozdzielnice niskich napięć

Kategoria: Instalacje i systemy elektryczne
Utworzone: piątek, 04, wrzesień 2015 09:02

Rozdzielnice niskiego napięcia należą do grupy najważniejszych elementów instalacji elektroenergetycznych w obiektach: energetyki zawodowej, przemysłowych, handlowych, usługowych, biurowych i użyteczności publicznej.

Rozdzielnice cechuje duża różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobu wykonania osłon części będących pod napięciem. To sprawia, że można je klasyfikować pod kątem różnych kryteriów. W zależności od przeznaczenia i zastosowania wyróżnia się rozdzielnice: energetyczno-dystrybucyjne, przemysłowe, mieszkaniowe, budowlane i słupowe [1]. W zależności od funkcji pełnionej w sieci dystrybucyjnej wyróżnia się rozdzielnice: główne, oddziałowe lub manewrowo-stycznikowe. Natomiast z punktu widzenia zasady konstrukcji wyróżnia się rozdzielnice: tablicowe, skrzynkowe i szafowe [1].

Widok rozdzielnicy nn typu MNS z systemem INSUM firmy ABB [6]

Obecnie na rynku krajowym jest dostępnych bardzo wiele typów rozdzielnic niskiego napięcia opartych na rozwiązaniach krajowych lub stanowiących wersje licencyjne rozdzielnic produkowanych przez największe koncerny branży elektrotechnicznej. Scharakteryzowano je w formie skrótowej w artykule.

Rozdzielnice modułowe typu IKA firmy EATON

Kategoria: Instalacje i systemy elektryczne
Utworzone: poniedziałek, 27, kwiecień 2015 13:26

Obudowy z serii IKA fi rmy EATONRozdzielnice natynkowe IKA firmy EATON zostały dostosowane do wymagań stawianych we współczesnym budownictwie. Dzięki swojej budowie zapewniają bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i aparatury zainstalowanej wewnątrz. Charakteryzują się one wysoką jakością wykonania oraz łatwością eksploatacji, a ich budowa umożliwia łatwy dostęp do zamontowanej aparatury.

Bezpieczeństwo
Obudowy IKA cechują się stopniem ochrony IP65 oraz zostały wykonane w II klasie ochronności. Poziom ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi IK08 w oparciu o normę EN 60529. Rozdzielnice wykonuje się z dwóch rodzajów materiałów: z poliwęglanu, który ma zastosowanie w wykonaniu przemysłowym (UV) szafek IKA oraz z ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy – w przypadku wersji ST oraz OT). Oba materiały pomyślnie przeszły próbę rozżarzonego drutu, w temperaturze 850°C dla poliwęglanu lub 650°C w przypadku ABS. Materiały, z których wykonano obudowy IKA charakteryzują się wysoką odpornością na środki chemiczne, oddziaływanie atmosferyczne oraz na promieniowanie UV. Obudowy zostały wykonane zgodnie z normą IEC/EN 62208.


AcyMailing Module