elektroinstalator.com.pl

Znaleziono 21 pozycji/ę"efektywność energetyczna"

Wyników 1 - 20 z 21

RENEXPO Poland 2017

Kategoria: Wydarzenia
Utworzone: czwartek, 20, kwiecień 2017 07:22

Kolejna, siódma edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland odbędzie się w dniach 25-27 października 2017 r.

20170420Renexpo

W poprzednich edycjach wzięło udział wielu znanych i cenionych na rynku OZE firm, zarówno z Polski jak i za zagranicy. W tym roku organizatorzy oczekują: 115 wystawców, 4400 odwiedzających, 1300 uczestników konferencji.

W ramach targów odbędzie się szereg konferencji, seminariów czy forów, które będą organizowane wraz ze stowarzyszeniami branżowymi.

6. Międzynarodowa Konferencja Fotwoltaiki w Polsce!

Kategoria: Wydarzenia
Utworzone: poniedziałek, 19, wrzesień 2016 12:14

20160919reecopolandW dniu 19 października, w ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland odbędzie się organizowana wraz z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki 6. Międzynarodowa Konferencja Fotwoltaiki w Polsce.

Korzyści dla przedsiębiorstw wdrażających inwestycje ukierunkowane na efektywność energetyczną

Kategoria: Pozostałe
Utworzone: poniedziałek, 11, styczeń 2016 10:58

Koszty energii rosną z roku na rok, odczuwa to nieomalże każdy z nas. Jednak znacznie bardziej odczuwają to przedsiębiorstwa, które w Polsce nadal pochłaniają więcej energii niż te na Zachodzie Europy. W dobie kryzysu gospodarczego każde obniżenie kosztów ma pozytywny wpływ na płynność finansową firmy. Stąd też tym ważniejsze staje się obniżenie kosztów energii. Pojęcie zrównoważonego rozwoju i racjonalnego zużycia energii weszły już na trwałe do naszego słownika.

20160111Inenerg540

A jak wygląda praktyka? Jak to zwykle bywa, nieco gorzej. Eksperci biją na alarm, sektor przedsiębiorstw cechuje ogromny niewykorzystany potencjał w oszczędzaniu energii. Oszczędności te można poczynić na wiele sposobów. Najprostszym, wręcz bezkosz-towym, jest oszczędzanie energii. Można jednak również zainwestować, co nie zawsze oznaczy duży wydatek. Wręcz przeciwnie, Unia Europejska i inne instytucje maja wiele programów wspierających przedsiębiorstwa dążące do obniżenia zużycia energii. W ramach targów InEnerg® 2016 OZE + Efektywność Energetyczna przedsiębiorcy będą mogli się dowiedzieć, jakie proenergetyczne zachowania należy wdrożyć, aby ograniczyć zużycie energii.

Projektowanie efektywnego i energooszczędnego oświetlenia wnętrz z zastosowaniem opraw ze źródłami LED

Kategoria: Technika świetlna
Utworzone: poniedziałek, 14, grudzień 2015 14:48

Dyrektywa 2012/27/UE zobowiązuje kraje członkowskie do stworzenia ram prawnych oraz mechanizmów wsparcia w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii przez odbiorców końcowych. Celem tych działań jest zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 r.

25

Wypełnienie wyżej przytoczonej dyrektywy stanowi norma europejska: PN-EN 15193:2010 „Charakterystyka energetyczna budynków – Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia", gdzie określono metodologię obliczeń do oceny ilości energii zużywanej na oświetlenie w budynku i podano liczbowy wskaźnik dotyczący wymagań energetycznych oświetlenia stosowanych do celów certyfikacji.

Politechnika Łódzka będzie kształcić specjalistów z zakresu automatyki budynkowej

Kategoria: Wydarzenia
Utworzone: czwartek, 05, listopad 2015 08:47

20151105politechnika160SCHNEIDER ELECTRIC oraz Politechnika Łódzka podpisały umowę o współpracy. Na uczelni ruszy nowa, jedyna w Polsce specjalizacja: Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami. Efektywność energetyczna to jedno z największych wyzwań polskiej gospodarki. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w zakresie automatyki budynkowej.

Spotkanie nauki z biznesem
Według danych z raportu „Inteligentna Energia", przygotowanego przez Frost & Sullivan przy współpracy z firma SCHNEIDER ELECTRIC wynika, że światowy popyt na energię w latach 2000-2030 zwiększy się o 200%. Obecnie miasta są odpowiedzialne za 75% całkowitego zużycia energii. W celu utrzymania zapotrzebowania na energię, przy rosnących potrzebach miast i ludności, konieczne są inwestycje m.in. w technologie inteligentnych budynków – systemy automatyki i zarządzania energią, które pozwalają oszczędzić nawet do 30% energii.

Polska odsłona efektywności energetycznej budynków

Kategoria: Efektywność energetyczna
Utworzone: wtorek, 08, wrzesień 2015 11:37

Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg sektorów; źródło: „Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012”, GUS, Warszawa 2014, s. 139 marca br. weszła w życie długo oczekiwana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków [1], która dość szczegółowo dokonuje wdrożenia postanowień dyrektywy 2010/31/UE [2]. Jednym z jej mankamentów jest jednak wprowadzenie podziału nowych budynków na dwie grupy: podlegające obowiązkowi certyfikacji energetycznej oraz te, których ten obowiązek nie dotyczy. Czy aby na pewno rozwiązanie to jest zgodne z ratio legis wspomnianej dyrektywy?

Dyrektywa 2010/31/UE [2], czyli przekształcona dyrektywa EPDB (patrz ramka), jest bodajże najważniejszym aktem prawa wspólnotowego, regulującym zagadnienie poprawy efektywności energetycznej budynków. Zawiera wiele ważnych unormowań, które wyjaśniają, wzmacniają i rozszerzają zakres przepisów dyrektywy 2002/91/WE [5]. Przykładowo, dotyczą ujednolicenia sposobu obliczania charakterystyki energetycznej budynków i ich modułów, definiują budynek o niemal zerowym zużyciu energii czy stawiają nowe wymagania budynkom użyteczności publicznej.

Rozrusznik silnikowy z regulacją prędkości DE1 firmy EATON w świetle europejskich regulacji

Kategoria: Automatyka
Utworzone: poniedziałek, 07, wrzesień 2015 12:52

Unia Europejska, od wielu lat, podejmuje szereg działań mających na celu redukcję emisji CO2 do atmosfery. Podstawowym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest oczywiście ograniczenie zużycia energii, które można osiągnąć wdrażając nowe technologie służące poprawie efektywności energetycznej w skali pojedynczych urządzeń i całych systemów.

DE1 z opcjonalną komunikacją SmartWire-DT

Dostrzegając ciągle duży obszar możliwych usprawnień w zakresie redukcji energochłonności, Unia Europejska uruchomiła szereg inicjatyw mających na celu tworzenie konstrukcji bardziej przyjaznych środowisku. Przejawem tego jest Dyrektywa 2009/125/WE (bardziej znana jako Dyrektywa ErP) z 21 października 2009 r., która zastąpiła i rozszerzyła zakres wcześniejszej Dyrektywy 2005/32/WE. Określa ona podstawy formułowania wymagań konstrukcyjnych dla produktów w aspekcie zużycia energii. W przypadku silników elektrycznych, doprecyzowaniem wymagań Dyrektywy są konkretne zalecenia zawarte w regulacji Komisji Europejskiej nr 640/2009.

Polski przemysł może mniej płacić za prąd. Trzeba jednak zwiększyć efektywność energetyczną

Kategoria: Pozostałe
Utworzone: piątek, 17, lipiec 2015 07:43

Prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju EnergetykiDroższa o 1/3 energia elektryczna uniemożliwia polskiemu przemysłowi rywalizację z konkurentami z Niemiec. Nie dość, że krajowe firmy płacą więcej za energię, to jeszcze zużywają jej więcej, bo niższa jest efektywność energetyczna. Istnieje jednak potencjał do obniżki kosztów energii nawet o połowę.

„W Polsce mamy dosyć trudną sytuację, bo u naszych zachodnich sąsiadów ceny energii są znacznie niższe. U nas to 44 euro za 1 MWh, a w Niemczech – 33 euro. Z tej energii korzysta przemysł polski i niemiecki, które mają ze sobą konkurować. Więc przemysł polski mówi, że z taką ceną konkurować nie może" – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.

Carrefour Polska wprowadza rozwiązania przyjazne środowisku

Kategoria: Pozostałe
Utworzone: wtorek, 30, czerwiec 2015 09:34

W sklepach Carrefour, w których wprowadzono innowacyjne rozwiązania proekologiczne, udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o kilkadziesiąt procent. Zastosowanie w sklepach lamp LED powoduje spadek zużycia energii od 20 do 30% na oświetlenie, a system chłodniczy oparty na technologii CO2 pozwala miesięcznie zaoszczędzić od 30 do 40% energii elektrycznej.

Carrefour Polska wprowadza w swoich sklepach rozwiązania proekologiczne. Jednym z nich jest wymiana tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne lampy LED. Zamontowano je już w 55 sklepach Carrefour w całym kraju.

Doradztwo energetyczne dla mikro- i małych firm z 70% dofinansowaniem

Kategoria: Pozostałe
Utworzone: wtorek, 16, czerwiec 2015 11:06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła okres świadczenia usługi zwiększenia efektywności przedsiębiorstw w zakresie zużycia energii. Jest to ostatnia szansa dla mikro- i małych przedsiębiorców na skorzystanie z dofinansowanego doradztwa w ramach Krajowego Systemu Usług. Za 30% ceny przedsiębiorcy mogą zoptymalizować zużycie energii i w dalszej perspektywie podnieść swoją konkurencyjność, rentowność i potencjał rynkowy. Usługa będzie dostępna tylko do końca września br.

5 ośrodków KSU z całej Polski realizuje usługę doradczo-szkoleniową w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną. Usługa ma na celu pomóc mikro- i małym firmom zwiększyć efektywność energetyczną i przez to podnieść ich konkurencyjność. Może się to odbyć poprzez termomodernizację budynków, zmianę wykorzystywanych źródeł lub nośników energii, eliminację strat przesyłowych, zmianę dostawcy energii i taryf lub wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Zanim firma wprowadzi ulepszenia, zostanie poddana szczegółowemu audytowi energetycznemu.

Nowe budynki zużywają o 30% mniej energii. Największe oszczędności możliwe są w biurowcach

Kategoria: Pozostałe
Utworzone: poniedziałek, 08, czerwiec 2015 09:48

Jacek Łukaszewski, prezes zarządu SCHNEIDER ELECTRIC PolskaW ciągu najbliższych lat Polska będzie musiała wyłączyć ze względów ekologicznych i technologicznych ponad 5 GW mocy elektrycznej. Zapotrzebowanie pokryją nowe inwestycje, równie ważna jest jednak poprawa efektywności energetycznej. Nowe budynki biurowe mogą zużywać nawet o 30% mniej energii niż starsze konstrukcje. Wyzwaniem jest nie tylko samo zapotrzebowanie, lecz także sposób wykorzystania energii.

„Wiele elektrowni czy bloków energetycznych dochodzi do kresu życia i nie spełnia norm ekologicznych. Musimy wywiązać się z zobowiązań dotyczących ekologii, które wzięliśmy na siebie, podpisując umowy z Unią Europejską. Musimy także podnieść efektywność naszej gospodarki, przemysłu i budynków, a zatem inwestować w efektywność energetyczną zarówno przemysłu, jaki i budownictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego" – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Jacek Łukaszewski, prezes zarządu SCHNEIDER ELECTRIC Polska, firmy specjalizującej się w zarządzaniu zużyciem energii.

TRILUX Polska na liście LEME

Kategoria: Wydarzenia
Utworzone: czwartek, 07, maj 2015 11:59

Trzy oprawy z oferty firmy TRILUX Polska: Nextrema 6000, Arimo Slim oraz Lateralo Line, znalazły się na liście rekomendowanych rozwiązań Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii PolSEFF2.

Oprawy TRILUX w programie PolSEFF2

Realizowany przy wsparciu NFOŚiGW program PolSEFF2 jest drugą edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W ramach projektu uruchomiono linię kredytową wartości 200 milionów euro na finansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną małych i średnich przedsiębiorstw.

Tydzień Oszczędzania Energii w ALFA ELEKTRO

Kategoria: Z życia i pogranicza branży
Utworzone: środa, 29, kwiecień 2015 08:05

Tydzień oszczędzania energii w ALFA ELEKTRODziałania proekologiczne od lat odnoszą sukces na światowych rynkach i co roku zyskują nowych zwolenników. Z roku na rok obserwujemy coraz szybszy rozwój nowych technologii, a wraz z nim coraz większe zapotrzebowanie na energię. Korzystanie z dużych jej pokładów powoduje zwiększoną emisję gazów cieplarnianych, która negatywnie wpływa na otaczające nas środowisko naturalne.

Jednym z głównych celów naszej branży jest dążenie do zwiększenia czystości i efektywności procesu wytwarzania energii, przy równoczesnym poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii pozwalających na ograniczenie jej zużycia. Taką strategię nie tylko dostrzegają, ale coraz chętniej wykorzystują producenci i dystrybutorzy. W trosce o zachowanie jak największych zasobów naturalnych już dzisiaj podejmujemy w tym kierunku długookresowe działania, mające na celu rozpowszechnianie m.in. zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Nie tylko propagujemy ideę energooszczędności, ale stale rozszerzamy ofertę produktową (m.in. automatykę budynków).

Wpływ energooszczędnych źródeł światła na efektywność oświetlenia

Kategoria: Technika świetlna
Utworzone: wtorek, 10, marzec 2015 13:56

Zarówno względy ekonomiczne, jak i ekologiczne przemawiają za ograniczaniem zużycia energii elektrycznej. Ponieważ urządzenia oświetleniowe mają znaczący udział w ogólnym bilansie energetycznym budynków, popularne stało się „oszczędzanie światła". Jednak dążąc do oszczędności należy postępować racjonalnie.

Efektywność (sprawność energetyczna) przykładowych źródeł światła (wartości średnie)

Wprowadzenie
Warto pamiętać, że Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [5] w ustępie 2 artykułu 5 nakazuje: „Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej (...)". Dotyczy to także urządzeń oświetleniowych, stanowiących wyposażenie budynku. Powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym.

Pierwsza tak oświetlona hala magazynowa na świecie

Kategoria: Technika świetlna
Utworzone: czwartek, 12, luty 2015 10:47

TelForceOne wdrożyła i zaprezentowała publicznie pierwszą w Europie instalację oświetleniową w technologii LED, zespoloną z panelami fotowoltaicznymi, zastosowaną w hali wielkopowierzchniowego centrum logistycznego Grupy Kapitałowej we Wrocławiu. Jest to pierwszy przypadek bezpośredniego wykorzystania energii słonecznej z paneli fotowoltaicznych zasilających źródła światła LED.

Oświetlenie TelForceOne zasilane przez instalację fotowoltaiczną w siedzibie firmy

Nowatorska pod wieloma względami i chroniona patentami instalacja charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:

  • lampy LED zasilane są bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych, bez stosowania inwerterów;
  • energia elektryczna wytwarzana w panelach fotowoltaicznych tworzących lokalną, autonomiczną instalację, jest zużywana do oświetlenia na bieżąco, bez jej akumulowania;
  • panele fotowoltaiczne są ustawiane w kierunku słońca pod kątem mającym zapewnić jak najmniejsze odchylenia generowanej energii od wartości niezbędnej do równomiernego świecenia lamp LED w ciągu dnia;
  • w celu uzyskania korzystnej stabilizacji jasności świecenia lamp LED wykorzystuje się dodatkowe uśrednianie wartości skutecznej jednorodnej emisji luminoforu poprzez odpowiednio częste i na odpowiednio długi czas przerywanie przepływu prądu stałego przez niebieskie lasery, będące pierwotnym źródłem światła w diodach LED;

Efektywność energetyczna kluczowym czynnikiem rozwoju polskich gmin – ruszył Autobus Energetyczny

Kategoria: Efektywność energetyczna
Utworzone: piątek, 24, październik 2014 10:40

Autobus Energetyczny SCHNEIDER ELECTRICWiększość, bo aż 90% lokalnych samorządów w Polsce uważa, że wydatki na zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną są zbyt duże. W obliczu problemu związanego ze zmianą klimatu, coraz większych obowiązków zmuszających państwo do redukcji emisji CO2 oraz stale rosnących cen energii, obniżenie kosztów staje się niezwykle istotne.

Wspomniane zmiany mają i będą miały szczególny wpływ na gminy oraz wyzwania jakie się przed nimi pojawią w zakresie zarządzania zasobami energii. Według danych GUS opublikowanych w raporcie „Efektywność wykorzystania energii w latach 2001-2011", średnioroczne tempo indywidualnego zużycia energii w tych latach wzrosło z poziomu 90 Mtoe do 102 Mtoe, czyli o 1,3% w skali roku. Pokazuje to, z jak dużym tempem zmian mamy do czynienia. – „Władze lokalne, jak i sami mieszkańcy często nie wiedzą ile mogą zrobić, aby efektywnie zarządzać energią. Rozwiązaniem tych problemów jest strategiczne zarządzanie, dbałość o efektywność energetyczną oraz edukacja" – mówi Jacek Łukaszewski, prezes zarządu SCHNEIDER ELECTRIC Polska.

Źródła światła a efektywność energetyczna oświetlenia

Kategoria: Technika świetlna
Utworzone: wtorek, 14, październik 2014 13:15

Na efektywność energetyczną oświetlenia ma wpływ wiele czynników. Należą do nich m.in. jakość układów optycznych opraw oświetleniowych, kolorystyka, faktura ścian i sufitów oraz zasłon w oknach, wykorzystywanie w możliwie maksymalnym stopniu oświetlenia dziennego, prawidłowe użytkowanie oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, a także odnawianie pomieszczeń. Oprócz wymienionych czynników bardzo ważną rolę spełnia efektywność energetyczna zastosowanych źródeł światła.

 

Przepisy i normy
Oszczędzanie energii daje wymierne korzyści materialne. Dotyczy to wszystkich urządzeń zużywających energię, w tym energię elektryczną, do których należą także urządzenia oświetleniowe. Ilość tej energii ma znaczący udział w ogólnym bilansie energetycznym większości budynków. Przykładowo: według szacunkowych danych w krajach Unii Europejskiej energia elektryczna zużywana na oświetlenie pomieszczeń biurowych stanowi połowę ogółu energii zapotrzebowanej przez budynek. Jednak ograniczanie poboru energii nie może odbywać się kosztem pogorszenia warunków oświetleniowych na stanowiskach pracy oraz w całych pomieszczeniach. Należyte oświetlenie zapewnia nie tylko komfort psychiczny pracownikom, ale także sprzyja jakości i wydajności pracy oraz podnosi stan bezpieczeństwa. Właściwe oświetlenie sprzyja utrzymaniu porządku.

Polska mogłaby zaoszczędzić 12,8 mld zł dzięki upowszechnieniu oświetlenia LED

Kategoria: Artykuły
Utworzone: poniedziałek, 06, październik 2014 07:55

Joost Leeflang, dyrektor generalny na Europę Środkowo-Wschodnią PhilipsPolska energetyka potrzebuje ogromnych inwestycji, które zapewnią konkurencyjne ceny energii i bezpieczeństwo energetyczne oraz zmniejszą emisję gazów cieplarnianych. Jednocześnie eksperci podkreślają, że trzeba dążyć do ograniczania zużycia energii. Najprostsze rozwiązania to stosowanie energooszczędnych technologii, jak oświetlenie LED czy domowe instalacje OZE, które stają się coraz tańsze. Dzięki wymianie oświetlenia na bardziej nowoczesne Polska mogłaby zaoszczędzić ok. 12,8 mld zł.

„Jest wiele sposobów na obniżenie zapotrzebowania na energię. Możemy rzadziej jeździć samochodem czy rzadziej latać, ale najważniejsza sprawa to przyjrzeć się sposobom, w jaki zużywamy energię. 19% energii, którą dziś zużywamy na świecie, pochłaniane jest przez oświetlenie. W mieście oświetlenie konsumuje nawet 50% energii. Jeśli uda nam się obniżyć te wskaźniki, zredukujemy znacząco zużycie energii w ogóle" – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Joost Leeflang, dyrektor generalny PHILIPS na Europę Środkowo-Wschodnią.

Seminarium „Efektywność energetyczna budynków”

Kategoria: Branża
Utworzone: piątek, 03, październik 2014 09:06

Seminarium Efektywność energetyczna budynkówPrawie 90% polskich samorządów uważa, że wydatki na zaopatrzenie w wodę i energię budynków, którymi zarządzają, są zbyt duże. Jednym z głównych powodów zwiększonych wydatków miast jest niska efektywność energetyczna budynków, spowodowana przestarzałą siecią energetyczną i zainstalowanymi w budynkach urządzeniami. O tym, jak wpłynąć na poziom zużycia wody i uzyskać realne oszczędności energii powiedzieli specjaliści podczas specjalnego seminarium „Efektywność energetyczna budynków", które odbyło się 15 września w Zabrzu w ramach projektu ECO – Miasto.

Według danych GUS opublikowanych w raporcie „Efektywność wykorzystania energii w latach 2001-2011", średnioroczne tempo indywidualnego zużycia energii w tych latach wzrosło z poziomu 90 Mtoe do 102 Mtoe, czyli o 1,3% rocznie. Do najbardziej energochłonnych czynności należy ogrzewanie pomieszczeń, gotowanie posiłków czy korzystanie z urządzeń elektrycznych, w tym oświetlenia. Wraz z ciągłym wzrostem konsumpcji energii rosną straty w sieciach instalacyjnych budynków, co bezpośrednio związane jest z brakiem odpowiednich urządzeń dokonujących pomiaru zużycia oraz przestarzałą instalacją energetyczną i cieplną.

Energooszczędna strategia

Kategoria: Efektywność energetyczna
Utworzone: poniedziałek, 08, wrzesień 2014 13:38

Odczyt pobodu energiiWłaściciele firm produkcyjnych zdają sobie nierzadko sprawę z nadmiernego zużycia energii i jego wpływu na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zainteresowanie możliwościami zmiany tej sytuacji ciągle jest jednak w Polsce niskie w porównaniu do innych krajów europejskich. Aby wdrażać skuteczne i korzystne finansowo rozwiązania, konieczna jest strategia optymalizacji zużycia energii obejmująca różnorodne obszary.

Niedobór energii elektrycznej jest stopniowo narastającym problemem wielu rozwijających się gospodarek. Szacuje się, że deficyt energetyczny dotknie Polskę już w 2016 r. Zdaniem ekspertów problem jest poważny.


AcyMailing Module