Od redakcji 4/2018

Ei4 I oklSzanowni Państwo,

zachęcam do sięgnięcia po 4 zeszyt „Elektroinstalatora”. Przygotowaliśmy w nim wiele ciekawych informacji.

Najtańszym sposobem przesyłu energii elektrycznej jest budowa napowietrznych linii przesyłowych z wykorzystaniem przewodów roboczych gołych (nieizolowanych).

Więcej…

Artykuły

Miernik rezystancji izolacji IR3455

14Przenośny miernik rezystancji izolacji 3455 produkowany przez japońską firmę HIOKI został poddany zabiegom modernizacyjnym, których efektem jest m.in. szerszy zakres pomiaru (aż do 10 TΩ).

Nowy IR3455 (fot.) mierzy rezystancję izolacji napięciem stałym od 250 V do 5 kV. Nadaje się idealnie do sprawdzania stanu izolacji transformatorów, kabli, silników i innego sprzętu elektrycznego. Wyniki pomiarów wskazuje na wielofunkcyjnym wyświetlaczu cyfrowym i jednocześnie na analogowym bargrafie. Przyrząd jest już dostępny w firmie Labimed Electronics.

Więcej...

BIM-owska rewolucja w projektowaniu

13Projektowanie budynków jest złożonym procesem, dla którego sukcesu konieczna jest współpraca wielu podmiotów specjalizujących się w różnych obszarach funkcjonowania obiektu. Pytamy fachowców, jak technologia Building Information Modelling zmienia sposób komunikacji pomiędzy nimi.

Aplikacje pracujące w technologii Building Information Modelling (BIM) stanowią najnowsze osiągnięcie w zakresie oprogramowania służącego do projektowania budynków.

Więcej...

Ochrona różnicowoprądowa przed porażeniem elektrycznym

11Wyłączniki różnicowoprądowe są jednym z najbardziej skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem elektrycznym reguluje Polska Norma PN-HD 60364-4 o numerach arkuszy od 41 do 43.

Pierwszy arkusz PN-HD 60364-4-41:2009 zatytułowany Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – ochrona przed porażeniem elektrycznym w punkcie 410.3.2 definiuje, z czego powinien składać się środek ochrony przed porażeniem elektrycznym. Według tej definicji powinien być zbudowany z odpowiedniej kombinacji środka ochrony podstawowej i niezależnego środka ochrony przy uszkodzeniu.

Więcej...

Nowa uniwersalna ochrona przepięciowa OBO Bettermann

9Nowe ograniczniki przepięć OBO Bettermann są przeznaczone do ochrony odbiorników w sieciach typu TNS, TNC-S, TT. To koniec problemów dla elektroinstalatorów z niewłaściwym doborem ograniczników w instalacjach tego typu.

Czym charakteryzują się nowe ograniczniki przepięć?
Nowa generacja ograniczników przepięć to urządzenia przeznaczone do ochrony najczęściej spotykanych na rynku instalacji elektrycznych.

Więcej...

Systemy przeciwoblodzeniowe i przeciw zamarzaniu

8Systemy przeciwoblodzeniowe można podzielić na aplikacje gruntowe stosowane na schodach, gruntowe instalowane na podjazdach i chodnikach oraz dachowe. Zalet wynikających ze stosowania systemów tego typu jest wiele.

Przede wszystkim poszczególne elementy systemu są załączane automatycznie i tylko podczas opadów śniegu, natomiast wyłączają się po ich ustaniu.

Więcej...

Prace w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych

Wzdłuż czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych z przewodami nieizolowanymi oraz w pobliżu słupowych stacji transformatorowych występują strefy niebezpieczne. Strefa niebezpieczna występuje także w pobliżu stacji kontenerowych połączonych z liniami napowietrznymi. Również wzdłuż linii kablowych występują strefy o zwiększonym zagrożeniu. Rozmiary stref zależą od rodzaju linii i jej napięcia znamionowego.

Przepisy
W Rozporządzeniu [1] określono szerokość stref niebezpiecznych w pobliżu linii napowietrznych z przewodami nieizolowanymi (tablica 1). Strefę niebezpieczną należy mierzyć po obu stronach linii w poziomie od skrajnego przewodu linii. Natomiast brak w przepisach określenia takich stref w pobliżu podziemnych linii kablowych. W praktyce można przyjąć, że strefa niebezpieczna rozciąga się na szerokość 6 m po obu stronach trasy kabla.

Więcej...

System kontroli dostępu

4Najprostszym i do dziś stosowanym powszechnie systemem zabezpieczenia dostępu do obiektów i pomieszczeń jest klucz do zamka w drzwiach i bramach. Niestety jest to system dość prosty i na pewno nie wystarczający do ochrony większości obiektów przemysłowych, biurowców czy budynków użyteczności publicznej.

Dlatego popularnością cieszą się elektroniczne systemy kontroli dostępu (oznaczane skrótem KD), które służą również do nadzoru nad osobami przemieszczającymi się na obszarze objętym ochroną.

Więcej...

Bezpieczna instalacja w domu drewnianym

2Ekologiczne budownictwo i związany z nim trend powoduje, że dom drewniany zyskuje coraz więcej zwolenników. Bezawaryjna i bezpieczna eksploatacja domu zbudowanego z bali lub desek drewnianych jest w dużej mierze uzależniona od prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej.

Projektowanie i ułożenie instalacji elektrycznej powinny być zawsze wykonywane w zgodzie z obowiązującymi normami, dobrymi praktykami, a także z należytą starannością.

Więcej...

Połączenia wyrównawcze w obiektach budowlanych

1Przewody wyrównawcze są ważnym elementem warunkującym odpowiedni poziom ochrony od porażeń elektrycznych. Od ich prawidłowego doboru i ciągłości zależy w dużym stopniu bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznych. Odpowiednie zalecenia zamieszczono zarówno w przepisach jak i normach. Ważne zapisy zawierają również Wytyczne opracowane przez SEP.

Przepisy
W warunkach technicznych dla budynków zawartych w rozporządzeniu [1] przewodom wyrównawczym poświęcono § 183 ust. 1 pkt 7. W punkcie tym widnieje nakaz stosowania w instalacjach elektrycznych połączenia głównego i miejscowych połączeń wyrównawczych łączących przewody ochronne z częściami przewodzącymi instalacji i przewodzącymi częściami konstrukcji budynku.

Więcej...

Kurs EMC w Centrum Szkoleniowym Astat

39W dniach 4-7 października 2016 r. w Poznaniu odbył się kolejny Kurs Kompatybilności Elektromagnetycznej. To już czwarta edycja kursu, który wpisał się na stałe w jesienny harmonogram wydarzeń Centrum Szkoleniowego Astat Sp. z o.o.

W roli prelegenta wystąpił Mark Montrose, jeden z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie EMC. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje projektowanie, badania i certyfikację w dziedzinach: informatyki, przemysłu (ITE), rynku produktów medycznych i badań naukowych (ISM).

Więcej...

Podkategorie

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem