Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Artykuły

Analizator jakości zasilania HIOKI PQ3100

18Nowy, przenośny analizator jakości zasilania PQ3100 (fot. 1) wyprodukowany przez japońską firmę HIOKI łączy funkcje pomiaru, rejestracji i analizy danych pomiarowych.

Analizator PQ3100 ma cztery kanały pomiarowe napięcia i cztery prądu. Wszystkie kanały są przystosowane do pomiaru napięć i prądów zarówno przemiennych jak i stałych. Mierzone napięcie doprowadza się bezpośrednio przewodami, a prąd za pośrednictwem czujników cęgowych. Funkcja pomiaru napięć i prądów stałych przydaje się m.in. przy monitorowaniu i analizowaniu jakości zasilania energią słoneczną i wiatrową.

Więcej...

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem elektrycznym zawarto w normie PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Zawarte w normie zagadnienia dotyczą ochrony podstawowej, czyli ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz w przypadku uszkodzenia – czyli ochrony przed kontaktem pośrednim. Powyższa norma została także przywołana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 r. (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597) w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

17W normie zdefiniowano „budowę" środka ochrony przeciwporażeniowej. Właściwy zapis zawarto w punkcie 410.3.2, w którym określono, że środek ochrony przeciwporażeniowej powinien składać się z kombinacji środka ochrony podstawowej i niezależnego środka do ochrony przy uszkodzeniu lub wzmocnionego środka ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu (np. izolacji wzmocnionej).

Więcej...

Ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych, indukowanych i przepięć łączeniowych

14Wiele urządzeń i różnego typu systemów ulega uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek napięć i prądów udarowych. Firma NOARK Electric ma w swojej ofercie różnego typu ograniczniki przepięć, które przy prawidłowym doborze zapewniają ochronę instalacji przed oddziaływaniem prądu piorunowego oraz różnego typu przepięć.

Zgodnie z normą PN-EN 61643-11 przeznaczeniem urządzeń do ograniczania przepięć jest zapewnienie ochrony instalacji elektrycznej i zasilanych urządzeń przed działaniem przepięć atmosferycznych indukowanych, łączeniowych, a także przed bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego.

Więcej...

Do czego jest potrzebna czwarta żyła?

13Instalacje oświetlenia w budynkach muszą nie tylko podlegać obowiązującym wymaganiom technicznym oraz ogólnym przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz również gwarantować komfort obsługi i estetyczny wygląd pomieszczeń. Wieloobwodowe układy zasilające coraz większą liczbę opraw oświetleniowych wymagają stosowania odpowiednich wielożyłowych przewodów z jasnoniebieską żyłą „N", jak np. nkt instal lumen YDYpżo 4x1,5 mm2.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi należy zaopatrzyć w odpowiednie oświetlenie dzienne, dopasowane do jego kształtu, wielkości i przeznaczenia.

Więcej...

Dom inteligentny – system TaHoma

11Automatyczne otwieranie drzwi, zasuwanie rolet czy sterowanie oświetleniem za pomocą zaledwie jednego ruchu palcem to nie opis sceny z filmu fantastycznego, lecz rzeczywistość. Coraz popularniejsze staje się zarządzanie domem poprzez aplikacje, które pozwalają na zaoszczędzenie czasu oraz zapewnienie domownikom pełnego bezpieczeństwa.

Zainteresowanie domami inteligentnymi stale rośnie, a świadomi użytkownicy poszukują rozwiązań, które zagwarantują im komfort oraz pozwolą na zaoszczędzenie tak cennego dzisiaj czasu.

Więcej...

Zasilanie terenu budowy

8Teren budowy jest miejscem, na którym prowadzone są różnego rodzaju roboty budowlane. Może to być wznoszenie nowych budowli, ich remont lub rozbudowa, ale także rozbiórka istniejących obiektów. Specyficznym terenem budowy jest rejon, w którym realizowane są roboty liniowe i drogowe. W tym ostatnim przypadku rejon robót systematycznie się przesuwa.  Energia elektryczna na potrzeby budowy może być czerpana z sieci energetyki zawodowej, z własnej sieci wewnątrzzakładowej (gdy roboty prowadzone są na terenie większego zakładu) lub też z zespołu prądotwórczego.

Przy zasilaniu z sieci energetyki zawodowej optymalnym rozwiązaniem jest wybudowanie tak szybko jak to jest możliwe linii i urządzeń docelowego zasilania obiektu i czerpanie z nich energii na potrzeby budowy. Takie rozwiązanie wymaga uzgodnienia z dostawcą energii oraz zarządcą sieci przesyłowej.

Więcej...

Dobór i wyposażanie szaf dystrybucyjnych w okablowaniu strukturalnym

7Punkty dystrybucyjne to istotny element każdego okablowania strukturalnego. Przyjęta w normach struktura hierarchicznej gwiazdy wymusza projektowanie węzłów, w których zbiega się okablowanie – dlatego właściwy dobór rozwiązań dystrybucyjnych stanowi kluczową rolę zarówno podczas wykonania okablowania strukturalnego, jak również podczas jego użytkowania.

Produktami najczęściej dobieranymi do budowy punktów dystrybucyjnych są aktualnie szafy teleinformatyczne, w tym najpopularniejsze szafy 19". Szeroka gama produktów oraz praktycznie ich stała dostępność wraz z szerokim wyborem możliwego osprzętu powodują, że zaspokajają potrzeby najbardziej wymagających projektantów.

Więcej...

Powerconfig – aplikacja do konfiguracji aparatury w rozdzielnicach nn

5W dobie nowoczesnych technologii nieodłącznym elementem rozdzielnic niskiego napięcia stała się inteligentna aparatura rozdzielcza i pomiarowa, będąca elementem z pogranicza trzech dziedzin: elektryki, automatyki i informatyki. Stosowanie tak zaawansowanych urządzeń wymaga od producentów rozdzielnic zmiany podejścia w procesie prefabrykacji.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu firma Siemens udostępnia w pełni darmową aplikację Powerconfig, usprawniającą pracę prefabrykatorów, automatyków oraz końcowych użytkowników rozdzielnicy. Umożliwia ona znaczną oszczędność czasu potrzebnego do konfiguracji inteligentnej aparatury rozdzielczej i pomiarowej, jednocześnie zwiększając jej funkcjonalność.

Więcej...

Weidmüller maxGUARD: innowacyjny system dystrybucji napięcia 24 V DC

3W ramach serii produktów Klippon® Connect firma WEIDMÜLLER oferuje pionierskie rozwiązania dla efektywnego planowania, instalacji i eksploatacji rozdzielnic elektrycznych. Zaliczamy do nich m.in. innowacyjny system dystrybucji napięcia 24 V DC maxGUARD. System ten zapewnia monitorowanie obciążenia i dystrybucję potencjałów w jednym kompletnym rozwiązaniu.

Bezawaryjna i przyjazna w obsłudze dystrybucja napięcia sterującego, która dodatkowo zapewnia oszczędność czasu i miejsca jest niezbędna dla wydajnej pracy maszyn i obiektów przemysłowych.

Więcej...

XIRIA-E – rozwiązania dla stacji abonenckich

1Rozdzielnica średniego napięcia Xiria-E firmy EATON, z uwagi na modułową budowę, dostępne pole pomiarowe oraz dużą elastyczność przy konfigurowaniu pól liniowych i transformatorowych stanowi idealne rozwiązanie dla stacji abonenckich. Brak konieczności wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych ogranicza koszty eksploatacji i znacznie ułatwia użytkowanie.

Rozdzielnica Xiria-E wykonana jest na napięcie znamionowe do 24 kV oraz prąd znamionowy 630 A. Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany standardowo wynosi 16 kA/1 s. Opcjonalnie dostępne są również wersje 16 kA/3 s, 20 kA/1 s i 20 kA/3 s. Wszystkie główne elementy obwodów pierwotnych takie jak aparatura łączeniowa i szyny zbiorcze oraz mechanizmy robocze umieszczone są w szczelnie zamkniętym przedziale głównym, wypełnionym suchym powietrzem.

Więcej...

Podkategorie

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem