Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Artykuły

Nowe obowiązki producentów kabli i przewodów dla budownictwa

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki prowadzi prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa wymogów europejskiego Rozporządzenia CPR o materiałach budowlanych w zakresie kabli elektrycznych. Rozporządzenie CPR (Construction Products Regulation) wprowadzane od lipca 2013 roku w miejsce CPD (Construction Products Directive) ma na celu zapewnienie rzetelnej informacji o wyrobach budowlanych pod względem ich właściwości użytkowych.

Osiągnięciu tego celu ma służyć zastosowanie „wspólnego języka technicznego", tj. zaproponowanie jednolitych metod oceny właściwości wyrobów budowlanych. Taki wspólny język techniczny ma być stosowany przez:

  • Producentów wystawiających dla swoich wyrobów deklaracje właściwości użytkowych.
  • Władze Państw Członkowskich UE określające wymagania dla takich wyrobów (graniczna data 1 lipca 2017).
  • Użytkowników (projektantów, inżynierów, konstruktorów itd.) wybierających najbardziej odpowiednie wyroby dla przewidzianych zastosowań w obiektach budowlanych.

Więcej...

Elektroinstalatorzy a Prawo ochrony środowiska

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do środowiska substancji albo energii. Eksploatacja instalacji oraz urządzenia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska jest obowiązkiem ich właściciela, chyba że wykaże on, iż władającym instalacją lub urządzeniem jest (na podstawie tytułu prawnego) inny podmiot.

Zakres obowiązku przestrzegania wymagań ochrony środowiska
Podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany zapewnić przestrzeganie wymagań ochrony środowiska, w szczególności przez:

  • odpowiednią organizację pracy;
  • powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
  • zapoznanie pracowników, których zakres czynności wiąże się z kwestiami ochrony środowiska z wymaganiami w tym zakresie, gdy nie jest konieczne odpowiednie przygotowanie zawodowe;
  • podejmowanie działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkód w środowisku wynikających z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska przez pracowników, a także podejmowania właściwych środków w celu wyeliminowania takich przypadków w przyszłości.

Więcej...

BIM 3D, 4D, 5D…

BIM (Building Information Modeling) to informatyczna technologia w budownictwie, intensywnie rozwijana i doskonalona, szczególnie w ostatniej dekadzie. Obecnie w Polsce zainteresowanie nią ogromnie wzrosło, co widać po licznych opracowaniach czy seminariach. Na wielu uczelniach technicznych uruchamiane jest kształcenie w tym kierunku. Mamy też pierwszą polską monografię o BIM [3], będącą przeglądem zagadnień projektowania i standardów tej technologii.

34Czytelnicy mieli już zapewne możliwość poznania ogólnych informacji o BIM, zwłaszcza korzyści, jakie może przynieść inwestorom i wykonawcom [1]. Projektantów instalacji interesuje, jak sądzę, głównie to, jakie konsekwencje może mieć technologia BIM w odniesieniu do ich pracy, zarówno korzystne, jak i – o czym też warto mówić – negatywne. Na niektóre z tych zagadnień zwrócę uwagę w niniejszym artykule.

Więcej...

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna

33Aparatura sterująca i sygnalizacyjna jest nieodzownym elementem instalacji elektrycznych i sterujących. Odpowiednie elementy aparatury dobiera się w zależności od aplikacji.

Lampki sygnalizacyjne, nazywane także panelowymi, znajdują zastosowanie m.in. w procesach związanych z informowaniem o stanach obwodów elektrycznych, a także urządzeń, maszyn i ciągów technologicznych. Lampki są dostępne w rozmiarach umożliwiających zamontowanie w typowych otworach. Znajdują zastosowanie w pulpitach, tablicach sterowniczo-sygnalizacyjnych oraz w korpusach maszyn i urządzeń. Dostępne są lampki zarówno w obudowach metalowych jak i z tworzywa sztucznego.

Więcej...

9PX − grupa nowoczesnych zasilaczy awaryjnych o mocy od 3 do 22 kW

EATON – lider globalnego rynku w zakresie ochrony zasilania – już od 50 lat dostarcza na całym świecie systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) dla ochrony krytycznych aplikacji biznesowych. Oferta rozwiązań obejmuje pełen zakres mocy zasilaczy UPS, urządzeń przeciwprzepięciowych, jednostek dystrybucji zasilania (ePDU) w szafach IT, oprogramowanie do zarządzania energią, szeroką paletę rozwiązań komunikacyjnych, szafy IT, rozwiązania do zarządzania przepływem powietrza oraz usługi serwisowe.

31W maju br. oferta firmy EATON poszerzyła się o zasilacze typu 9PX o mocach 2,2 oraz 3 kW (rys. 1a). To zasilacze do profesjonalnych zastosowań, dedykowane do większych serwerowni lub niedużych obiektów typu data center.

Więcej...

Zespoły agregat prądotwórczy/UPS

Uzyskanie wysokiego poziomu niezawodności i pewności dostawy energii elektrycznej w obiektach budowlanych wymaga stosowania rezerwowych źródeł zasilania (agregatów prądotwórczych, zasilaczy awaryjnych UPS, zespołów agregat prądotwórczy/UPS) wyposażonych w automatykę SZR. W artykułach zamieszczonych we wcześniejszych, tegorocznych numerach czasopisma „Elektroinstalator" przedstawiono dwa pierwsze rodzaje tych źródeł – agregaty prądotwórcze i zasilacze awaryjne UPS, natomiast w niniejszym artykule zajęto się trzecim rodzajem tych źródeł – zespołami agregat prądotwórczy/zasilacz awaryjny UPS.

30

Więcej...

Kryteria optymalnego doboru źródeł światła do oświetlania wnętrz

27Zarówno względy ekonomiczne jak i ekologiczne przemawiają za ograniczaniem zużycia energii elektrycznej. Ponieważ urządzenia oświetleniowe mają znaczący udział w ogólnym bilansie energetycznym budynków, popularne stało się „oszczędzanie światła". Jednak dążąc do oszczędności należy postępować racjonalnie, zgodnie z przepisami i wymaganiami normatywnymi. Podstawą powinno być prawidłowe dobieranie źródeł światła pod kątem dopasowania ich parametrów technicznych do konkretnych potrzeb.

Przepisy i normy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo Budowlane [1] w ustępie 2 artykułu 5 nakazuje: „Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej".

Więcej...

Dlaczego warto wybrać technologię LED w strefach Ex?

26Charakteryzują się coraz dłuższą żywotnością, wyższą – niż inne źródła światła – skutecznością świetlną, wysoką odpornością na prace w trudnych warunkach (niskie temperatury, wibracje). Nie trzeba wiele, aby stwierdzić, że technologia LED jest coraz bardziej popularna w aplikacjach do stref zagrożonych wybuchem, czyli wszędzie tam, gdzie wymiana źródła światła jest kłopotliwa i kosztowna, a należyte oświetlenie jest wymogiem koniecznym, decydującym często o życiu i bezpieczeństwie osób tam pracujących.

Oświetlenie półprzewodnikowe, poza ograniczeniami w postaci pracy w wysokich temperaturach otoczenia (powyżej 65˚C), jest w zasadzie uniwersalne, nie ma żadnych przeciwwskazań do zastosowań w przemyśle.

Więcej...

Obliczanie obciążalności kabli i przewodów

Przystępując do doboru przewodów elektrycznych, należy najpierw określić czy będą one wykorzystane do zbudowania instalacji wnętrzowej, czy też linii kablowej lub napowietrznej. Poza tym należy uwzględnić negatywny wpływ środowiska pracy przewodu na jego wieloletnią eksploatację.

W kolejnym kroku doboru przewodów należy dokonać odpowiednich obliczeń pod kątem spełnienia warunków: odporności na zwarcia, długotrwałej obciążalności, przeciążalności czy wytrzymałości mechanicznej. Dopiero uwzględnienie tych wszystkich aspektów gwarantuje, że instalacja będzie wyposażona w prawidłowo dobrane przewody i dzięki temu będzie bezpieczna, trwała i funkcjonalna.

Więcej...

Termowizja w diagnostyce maszyn i urządzeń elektrycznych

20Warto pamiętać, że termowizja, jako narzędzie diagnostyczne w elektroenergetyce, powinna mieć charakter zaplanowany. Nie wystarczy bowiem rozpoznanie pól temperatury na powierzchniach obiektu. Przede wszystkim ważne jest wyciągnięcie odpowiednich wniosków z analizy rozkładu temperatury.

Jedną z ważniejszych zalet termowizji jako narzędzia diagnostycznego jest możliwość prowadzenia badań nieniszczących. Zyskuje się przy tym niemal natychmiastowy dostęp do wyników pomiarów. Badania można prowadzić bez konieczności wyłączania z ruchu instalacji, urządzenia czy też maszyny. Pomiary przeprowadza się szybko i można prowadzić je w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Więcej...

Podkategorie

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem