Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Artykuły

Nowe easy800 firmy EATON i system SmartWire-DT w praktyce

Przekaźniki programowalne zyskały niespotykaną dotąd funkcjonalność. Już dzisiaj możliwe jest bezpośrednie podłączenie do jednostki centralnej przekaźnika takich elementów jak przyciski, lampki, wyłączniki mocy czy też rozruszniki silnikowe z pomiarem prądu. Pozwala to na bezpośredni, szybki dostęp do parametrów i stanu sterowanych aparatów i urządzeń.

 

38

 

Zastosowanie w przekaźnikach programowalnych easy800 magistrali SmartWire-DT pozwala bez udziału dodatkowych, rozbudowanych akcesoriów uzyskać dostęp do takich informacji jak termiczny wizerunek silnika, przyczyna wyzwolenia czy nastawy poszczególnych członów wyzwalaczy, a odpowiednie wejście pozwala monitorować wartość z licznika energii elektrycznej. Co najbardziej istotne – wykonanie zależności pomiędzy wszystkimi parametrami realizowane jest w znanym, prostym w użyciu języku programowania easy.

Więcej...

AUTOMATICON 2012

XVIII edycja targów AUTOMATICON 2012 to kolejny, wspólny sukces organizatorów i wystawców. Na tegorocznych Targach Automatyki i Pomiarów wystawiało się ponad 300 wystawców z kraju i z zagranicy, co świadczy o tym, że warszawska impreza jest nadal największym i najważniejszym forum do rozmów i spotkań automatyków, elektroników i pomiarowców.

 

370

 

Jak co roku wystawcy prezentowali swoje produkty i usługi m.in. w takich dziedzinach jak: roboty przemysłowe, systemy sterowania i monitorowania procesów technologicznych, czujniki i przetworniki pomiarowe, aparatura kontrolno-pomiarowa, projektowanie systemów automatyzacji produkcji, napędy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne, pompy i zawory oraz armatura, komponenty dla energoelektroniki.

Targom towarzyszyły liczne seminaria. ZŁOTY MEDAL AUTOMATICON® 2012 otrzymały w tym roku następujące firmy:

• ANIRO Grupa Handlowa Sp. z o.o. za programowalny przekaźnik czasowy MPCTPA- U240-208;
• EATON ELECTRIC Sp. z o.o. za system SMARTWIREDT;
• FANUC ROBOTICS Polska Sp. z o.o. za SELEKTOR − Widzący Robot FANUC
• FESTO Sp. z o.o. za wysięgnikowy, wielozadaniowy, kompletny system manipulacyjny EGSL-Extreme Good Sidle;
• PHOENIX CONTACT Sp. z o.o. za hybrydowy rozrusznik silnika ELR H5-IES-SC-24 DC/500AC-9l;
• RENISHAW Sp. z o.o. za RESOLUTE − absolutny enkoder do pomiarów przemieszczeń kątowych.

Silniki krokowe i liniowe – budowa i zastosowanie (2)

Wiele maszyn i urządzeń technicznych wymaga ruchu postępowego lub postępowo-zwrotnego. Najczęściej taki ruch realizuje się za pomocą silników wirujących poprzez odpowiednie mechanizmy zamieniające ruch obrotowy na prostolinijny. Dlatego pojawiło się zapotrzebowanie na silniki bezpośrednio wytwarzające ruch postępowy – czyli na silniki liniowe.

 

37

 

Konstrukcję pierwszego silnika liniowego opatentowano w 1890 roku. Pierwsze zastosowania silników liniowych zanotowano w latach 1895-1905 w przemyśle włókienniczym do napędów czółek tkackich, zaś w 1902 roku wydano patent na zastosowanie silnika liniowego z dwustronnym induktorem do napędów trakcji kolejowej. Istotnym w rozwoju silników liniowych był moment, gdy firma WESTINGHOUSE ELECTRIC zastosowała tego typu silnik w elektrycznej katapulcie do nadawania przyspieszeń samolotom wojskowym, startującym na lotniskowcach oraz opracowanie w latach sześćdziesiątych XX wieku napędu urządzenia do symulacji zderzeń samochodów. Silniki liniowe charakteryzują się zwartą budową, odporną na wpływy środowiskowe oraz przenoszeniem sił bez udziału elementów mechanicznych.

Silnik liniowy to silnik elektryczny generujący ruch postępowy. Taki ruch jest możliwy do uzyskania dzięki rozmieszczeniu uzwojeń w silniku prostopadle do kierunku ruchu. Istota działania silników liniowych jest bardzo zbliżona do maszyn wirujących, a ich konstrukcja jest wynikiem transformacji obwodów magnetycznych i elektrycznych maszyny konwencjonalnej. Taka transformacja powoduje, że z silnika wirującego otrzymuje się w pierwszej fazie silnik łukowy, następnie liniowy płaski, a w trzecim kroku silnik liniowy tubowy (cylindryczny). Stosując tego typu transformację do wszystkich typów silników wirujących można otrzymać silniki liniowe: indukcyjne, synchroniczne, prądu stałego, krokowe oraz silniki o ruchu złożonym. Ideę transformacji silnika o ruchu obrotowym na silnik liniowy przedstawia rysunek 1. Silnik uzyskany według transformacji przedstawionej na rysunku 1 nosi także nazwę silnika tubowego.

W silniku o strukturze liniowej wyróżnia się część pierwotną, zwaną induktorem oraz część wtórną, zwaną bieżnikiem. Induktor zasilany jest z sieci elektrycznej i ma za zadanie wytworzyć strumień magnetyczny. Uzwojenie induktora wytwarza poprzez strukturę liniową pole magnetyczne wędrujące. Pole to indukuje prądy w części wtórnej. W wyniku oddziaływania prądów części wtórnej na wędrujące pole magnetyczne powstaje siła pociągowa powodująca ruch liniowy części ruchomej silnika, którą może być zarówno induktor, jak i bieżnik. Silnik liniowy jako silnik indukcyjny cechuje stała prędkość liniowa synchroniczna zależna od częstotliwości napięcia zasilania. Prędkość silnika liniowego w dużym stopniu zależy od siły obciążenia i różni się od prędkości synchronicznej o wartość poślizgu, co wyraża równanie:

 

V = V0 (1 - s)

 

gdzie:

v – prędkość silnika liniowego,
v0 – prędkość synchroniczna silnika liniowego,
s – poślizg.

Więcej...

Wyłączniki nożne w ofercie PROMET

 

Firma SN PROMET wprowadziła do oferty szeroki asortyment wyłączników nożnych. W ofercie znalazły się łączniki wykonane z tworzywa i z metalu, pojedyncze i w zestawach, w osłonach i bez osłon, a także w wersjach z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym załączeniem. Dostępne są również dodatkowe akcesoria dopasowujące łączniki do indywidualnych zastosowań.

 

32

 

Wyłączniki nożne służą do sterowania lub awaryjnego zatrzymywania maszyn i urządzeń. Stosowane są w sytuacjach, gdy nie jest możliwe sterowanie przy użyciu rąk lub gdy operator podczas pracy potrzebuje wolnych rąk.

Więcej...

Wielofunkcyjne obudowy hermetyczne Kaedra

Zakres obudów hermetycznych Kaedra (IP65) firmy SCHNEIDER ELECTRIC w pełni pokrywa potrzeby środowisk, w których zapewnione musi być zarówno bezpieczeństwo ludzi, jak i sprzętów elektrycznych. Ponadto można w nich instalować, poza standardową aparaturą modułową, m.in. gniazda, przyciski, zawory bezpieczeństwa i inne urządzenia. Dzięki swojej wysokiej funkcjonalności Kaedra uzyskała szerokie zastosowanie na świecie, spełniając zadania dystrybucji energii, zasilania i sterowania.

 

29

 

Bezpieczeństwo
Kluczowym wymogiem, jaki spełniają obudowy typu Kaedra, jest bezpieczeństwo. Dlatego właśnie ich poziom ochrony to IP65, a poziom ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi IK09. Ponadto obudowy wykonane zostały z materiału samogasnącego, odpornego na wysoką temperaturę (750°C) i żar, wykazującego wysoką odporność na środki chemiczne, atmosferyczne i promieniowanie UV. Osoby nieuprawnione nie dostaną się do wnętrza obudowy, dzięki możliwości zamknięcia Kaedry na zamek i jej plombowania. Obudowy cechują się drugą klasą ochronności oraz są zgodne z normami PN-EN 60670 i PN-EN 60439-3.

Więcej...

System bezprzewodowego sterowania automatyką budynkową EXTA FREE

System EXTA FREE to propozycja bezprzewodowego sterowania, pozwalającego na realizację nowoczesnych instalacji elektrycznych niskim kosztem. Dzięki bezprzewodowej strukturze, system można zainstalować niemalże w każdym budynku i to bez konieczności modyfikacji istniejącego okablowania. Duży zasięg działania oraz niezawodność to cechy bezprzewodowej instalacji pracującej na częstotliwości 868 MHz.

 

26

 

Radiolinia 868 MHz
EXTA FREE pracuje na bezpiecznej częstotliwości 868 MHz. Wybór takiej nośnej ogranicza problem interferencji i wzajemnych zakłóceń z innymi układami radiowymi instalowanymi w domu (np. z routerem Wi-Fi, dzwonkiem bezprzewodowym, radiolinią innego producenta itp.). Nowoczesna konstrukcja układu radiowego, zawierająca antenę trawioną w płytce pcb, zapewnia duży zasięg działania (rzędu 300m z możliwością retransmisji sygnału do 1300m w terenie otwartym).

 

Struktura systemu
Wymiana informacji pomiędzy modułami odbywa się zawsze w kierunku od nadajnika do odbiornika. Dany kanał nadajnika jest wpisywany do odbiornika. W systemie EXTA FREE istnieje możliwość wpisania do wielu odbiorników tego samego nadajnika. Takie rozwiązanie umożliwia realizację różorodnych scenariuszy pracy urządzeń zasilanych elektrycznie. Pojedynczy odbiornik może być kontrolowany z 32 różnych nadajników. Dzięki np. rozmieszczonym w całym korytarzu nadajnikom klawiszowym, można z dowolnego miejsca z łatwością zapalać i gasić oświetlenie. Podobną funkcję spełnia radiowy czujnik ruchu, który po wykryciu ruchu w monitorowanym obszarze drogą radiową wysyła sygnał załączający obwody świetlne.

Więcej...

Nowoczesne systemy przywoławcze ACKERMANN

Systemy przywoławcze są niezbędnym wyposażeniem każdego szpitala. Rozporządzenie ministra polityki społecznej z 19 października 2005 r. ws. domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., nr 217, poz. 1837) wymaga ich stosowania także w tych placówkach opieki.

 

23

 

W naszym kraju niestety nie powstał żaden akt prawny wskazujący, jak powinny działać systemy przywoławcze oraz jakie funkcje powinny realizować. Wśród krajów Europy Zachodniej są kraje, które nie wypracowały własnych norm, lecz wprost odnoszą się do niemieckich norm DIN VDE 0834 część 1 oraz 2, uznając je za najlepszy wzorzec. Określają one wiele parametrów, jakie musi spełnić system, aby mógł być zainstalowany w placówce medycznej. Największy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo, stąd chociażby wymóg nadzorowania każdego elementu systemu. W procesie projektowania najczęściej wyboru systemu dokonuje projektant. Ponosi on także odpowiedzialność za dokonany wybór, dlatego użycie produktu spełniającego normy daje pewność, że produkt ten jest bezpieczny i przeznaczony dla placówek medycznych. Wyboru można dokonywać pomiędzy systemami analogowymi lub cyfrowymi. Systemy analogowe wykorzystują proste przełączniki oraz moduły sygnalizacyjne w dyżurkach. Nie oferują one żadnej elastyczności, gdyż ich działanie określone jest poprzez połączenia kablowe pomiędzy pomieszczeniami a dyżurką. Ilość potrzebnego okablowania jest znaczna, ponieważ z każdego pomieszczenia prowadzone jest odrębne okablowanie do dyżurki. W przypadku potrzeby dokonania zmian funkcjonalnych w systemie analogowym konieczne są zmiany w okablowaniu. Systemy cyfrowe pozwalają na dokonywanie zmian już po zainstalowaniu systemu, bez konieczności zmian okablowania, jedynie w sposób programowy. Na rysunku 1 przedstawiono różnice w okablowaniu systemu analogowego oraz cyfrowego.

Więcej...

Instalacje elektryczne w łazienkach

Polski Komitet Normalizacyjny w ślad za zmianami w normalizacji Unii Europejskiej wprowadza dokumenty harmonizacyjne. W pierwszym etapie mają one tylko polskie okładki i treść w języku oryginału. Następnie, po przetłumaczeniu, są publikowane już w języku polskim i wtedy tak naprawdę można w pełni korzystać z ich treści. Korzystanie z oryginału jest zawsze obarczone pewną dozą ryzyka wynikającego z dowolności indywidualnego tłumaczenia.

 

19

 

W połowie 2007 r. ukazał się następny arkusz normy PN-HD 60364 z serii 700 dotyczącej pomieszczeń, w których występują strefy o zwiększonym stopniu zagrożenia porażeniem elektrycznym. Arkusz ten dotyczy łazienek i ukazał się jako norma uznaniowa w języku angielskim. Formalnie zastąpił starą normę z 1999 r. Jednak dopiero po trzech latach 15 czerwca 2010 r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował wersję polskojęzyczną tego arkusza. Nosi on następujący numer i tytuł: PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia, Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.

Pod względem zaleceń dotyczących wyposażenia w instalacje i urządzenia elektryczne norma ta wprowadziła sporo zmian. Zalecenia zawarto w trzech grupach dotyczących: 

• charakterystyki stref o zwiększonym zagrożeniu;
• ochrony przed porażeniem elektrycznym;
• doboru i montażu wyposażenia elektrycznego.

Więcej...

SASY 60i – system szyn zbiorczych firmy EATON

SASY 60i to modułowy system szyn zbiorczych, który został opracowany z myślą o efektywnym rozdziale energii w szafach rozdzielczych. W połączeniu z rozłącznikami bezpiecznikowymi i wyłącznikami, SASY 60i jest uniwersalnym rozwiązaniem do ochrony, przekazywania i przełączania energii, stosowanym na wielu rynkach światowych.

 

17

 

System SASY 60i ma wiele zalet. Oprócz standardowych szyn płaskich, umożliwia stosowanie szyn o profilu podwójne T, które skracają czas potrzebny do przyłączania poszczególnych elementów. Standardowy, 60-milimetrowy odstęp między osiami szyn pozwala na dołączenie dostępnych na rynku aparatów, takich jak wyłączniki mocy czy rozłączniki bezpiecznikowe. Dzięki adapterom możliwe jest szybkie zamontowanie aparatów, a także doprowadzeń oszczędzających miejsce w szafie rozdzielczej.

Więcej...

Automatyczne przełączniki zasilania produkcji ABB

Pewność zasilania jest jednym z najistotniejszych czynników w procesach przemysłowych. Niespodziewana przerwa w zasilaniu może spowodować uszkodzenie urządzeń i wiąże się z kosztami przestojów i ewentualnych remontów. Automatyczne przełączniki zasilania są stosowane w celu wyboru jednego z dwóch źródeł zasilania i przełączania między nimi w przypadku awarii, przeciążenia lub konieczności wykonania konserwacji zasilanych urządzeń.

 

12

 

Automatyczny przełącznik zasilania składa się z przełącznika, napędu silnikowego i sterownika. W przypadku zaburzenia napięcia zasilania podstawowego, po upływie nastawionego opóźnienia linia jest rozłączana. Następnie odbywa się rozruch generatora awaryjnego i po ustabilizowaniu się napięcia w linii rezerwowej załączone zostaje zasilanie rezerwowe. Po powrocie napięcia do wartości znamionowej w linii zasilania podstawowego procedura przełączania również przeprowadzana jest automatycznie.

Od lutego bieżącego roku automatyczne przełączniki zasilania produkcji ABB oferowane są na dwa sposoby. Aparaty na prądy 160-2500 A można kupić w wersji kompletnej okablowanej ze sterownikiem lub (np. w przypadku niejednoczesnego zakupu) przełącznik z napędem silnikowym i sterownik do automatycznego przełączania jako osobne produkty. W przypadku aparatów mniejszych na zakres prądowy 40-125 A możliwy jest tyko drugi wariant zakupu – przełącznik z napędem silnikowym, sterownik i akcesoria łączeniowe jako oddzielne produkty.

W ofercie ABB znajdują się sterowniki w trzech wersjach: OMD200, OMD300 i OMD800 – z wyświetlaczem LCD. Sterowniki OMD mierzą: napięcie w liniach 3-fazowych i 1-fazowych oraz częstotliwość Linii 1 i Linii 2. Sterowniki monitorują: brak napięcia, nadmierne obniżenie lub podwyższenie napięcia, brak fazy, niesymetrię napięć i niewłaściwą częstotliwość. Sterownik OMD800 dodatkowo wykrywa niewłaściwą kolejność faz.

Więcej...

Podkategorie

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem