Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Artykuły

Testy młotów udarowo-obrotowych, zagłębiarki i narzędzia wielofunkcyjnego z niebieskiej linii firmy Bosch

W ramach europejskiej akcji testowania narzędzi profesjonalnych „1000 narzędzi − 1000 testerów”, organizowanej przez firmę Bosch, przedstawiamy kolejne raporty z testów elektronarzędzi. Raporty dotyczą młotów udarowo-obrotowych GBH 18 V-LI Professional i GBH 14,4 V-LI Professional, zagłębiarki GKT 55 GCE Professional oraz narzędzia wielofunkcyjnego GOP 300 SCE Professional.

 

Narzędzie: GBH 18 V-LI Professional
Testujący: Zdzisław Kamiński
Branża: Usługi elektryczne

 

76

 

Sprawdziłem jeden z najnowszych modeli młota udarowo-obrotowego firmy Bosch przede wszystkim w pracach montażowych (anteny, kamery i czujki alarmowe), do mocowania do podłoża listew instalacyjnych i przewodów na wysokości z drabin i rusztowań. Przyznaję, że narzędzie jest bardzo poręczne, zwłaszcza przy ostatnio wymienionych czynnościach, ponieważ pozwala m.in. na pracę jedną ręką, pozostawiając możliwość asekurowania się bądź samodzielnego trzymania osprzętu drugą.

Młot GBH 18 V-LI Professional zaskoczył mnie mile niezwykłą mocą. Nie spodziewałem się czegoś takiego w tak małej, kompaktowej obudowie, jak również łatwości wiercenia w betonie, nawet wibrowanym. Na uwagę zasługuje też niezwykła wydajność baterii, lekkość oraz ergonomia młota. Narzędzie jest świetnie wyważone, pozwala pracować długo bez „przebrania” ręki. Rękojeść dobrze leży w dłoni. To wszystko sprawia, że praca jest po prostu przyjemna (co ważne, także dla ucha).

Moim zdaniem trzeba wprowadzić jednak dwa ulepszenia. GBH 18 V-LI Professional aż prosi o doposażenie w funkcję precyzyjnego podkuwania małymi dłutami i przydatną podczas prac montażowych diodę LED pod uchwytem lub w okolicy przełącznika, która pozwoliłaby na lepsze oświetlenie punktu wiercenia.

 

Więcej...

Przyrządy pomiarowe dla elektroinstalatora

 

Nowoczesne przyrządy pomiarowe odgrywają istotną rolę w pracy elektryka. To właśnie dzięki nim można potwierdzić bezpieczeństwo wykonania instalacji elektrycznej. Przeprowadzona może być również diagnostyka maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

 

74

 

Lokalizatory kabli i infrastruktury podziemnej
Dzięki nowoczesnym lokalizatorom zyskuje się wykrywanie kabli podziemnych, będących pod napięciem lub bez jego obecności. Istotna jest możliwość trasowania rur metalowych. Używa się do tego celu specjalnej sondy. Przydatne rozwiązanie stanowi określanie głębokości położenia kabla. W niektórych modelach, dzięki sondzie „pływającej”, jest możliwe trasowanie rurociągów nieprzewodzących. Można regulować moc, a także wybierać częstotliwość nadajnika. Użytkownik jest informowany o zbyt płytko położonych przewodach.
Typowy lokalizator jest w stanie pracować w trzech trybach – pasywnym, aktywnym oraz automatycznym. Niektóre sygnały, emitowane przez przebiegające pod ziemią kable, są wykrywane przez przyrząd. Tym sposobem mamy do czynienia z wykrywaniem pasywnym. A co w sytuacji jeśli przewody nie emitują sygnałów elektromagnetycznych? W takim przypadku używa się wykrywania indukcyjnego, współpracującego z generatorem sygnału.
Na panelu wyświetlacza typowego lokalizatora przewidziano wskaźniki poziomu odbieranego sygnału. Operator jest informowany także o wybranym trybie pracy. Komfort użytkowania poprawia czujnik światła, dzięki czemu jest możliwe automatyczne włączanie/ wyłączanie podświetlenia ekranu. Za pomocą przycisku można zmienić ustawienia oraz odczytać głębokość i położenie kabla. Głębokość umiejscowienia przewodu wyświetla się w metrach, stopach lub calach. Urządzenie automatycznie informuje operatora o konieczności przeprowadzenia okresowego przeglądu.

Więcej...

Rejestratory oscyloskopowe

Rejestrator oscyloskopowy jest przyrządem przeznaczonym do ciągłego zapisu z ustalonym odstępem czasowym danych pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, w wielu kanałach.

 

66

 

Rejestratory oscyloskopowe produkowane przez japońską firmę HIOKI, a dystrybuowane w Polsce przez firmę LABIMED ELECTRONICS, są skomplikowanymi, wielokanałowymi urządzeniami pomiarowymi o wielu różnorodnych funkcjach, znajdujących zastosowanie przede wszystkim w przemyśle. W niniejszym artykule zostaną przedstawione główne funkcje i własności tych rejestratorów, zilustrowane szczegółowo tablicą z danymi technicznymi. Korzystając z danych umieszczonych w tablicy, można porównać ze sobą własności poszczególnych rejestratorów i łatwiej wybrać odpowiedni do swoich potrzeb przed zakupem.

Więcej...

Oświetlenie ledowe w ofercie firmy ASTAT

 Technologia diod świecących LED nieustannie się rozwija. Naukowcy poszukują coraz lepszych i bardziej oszczędnych rozwiązań, a użytkownicy zwracają uwagę przede wszystkim na takie produkty, które pozwolą zaoszczędzić pieniądze.

 

64

 

LED (ang. Light-emitting diode) to, najprościej mówiąc, element elektroniczny emitujący światło. Podstawowa różnica między standardowym oświetleniem a oświetleniem LED to ilość światła (strumień świetlny), jaką emitują poszczególne rodzaje diod. Klasyczny okrągły LED powstał z myślą o wskaźnikach i kontrolkach, dlatego strumień świetlny przez niego emitowany jest niewielki i sięga zaledwie 2-3 lumenów. Dla porównania, rozwij ana obecnie technologia Power LED jest w stanie osiągnąć wydajność nawet 80-120 lumenów przy mocy 1 W. Obecnie diody LED charakteryzują się długą żywotnością (nawet do 50 000 h pracy ciągłej), dzięki czemu stosując te rozwiązania zmniejsza się koszty związane z częstą wymianą i zakupem nowych produktów.

Więcej...

Oprawy oświetleniowe Eco StreetLine firmy Hella

Oprawy i moduły oświetleniowe w ciągu ostatnich kilku lat przeszły wiele zmian. Stąd też na uwagę zasługują nie tylko źródła światła, bazujące na diodach LED, ale również nowoczesne i estetyczne kształty opraw. Istotne są przy tym nowatorskie rozwiązania w zakresie optyki. Interesującą ofertę stanowią oprawy Eco StreetLine firmy Hella. Warto przyjrzeć się im nieco bliżej.

 

62

 

Jako zalety opraw oświetleniowych z serii Eco StreetLine firmy Hella należy wymienić przede wszystkim budowę modułową, dzięki której zyskuje się szereg możliwości zarówno w zakresie funkcjonalności jak i zabudowy. Źródło światła stanowią moduły uwzględniające 8 diod LED. Moduły są wymienne, więc jest możliwe stworzenie rozwiązania ściśle dostosowanego do potrzeb oświetleniowych użytkownika. Oprócz tego chcąc uzyskać inne parametry światła, wystarczy jedynie wymienić moduły oświetleniowe, bez konieczności zakupu kompletnych opraw. Bezpieczeństwo nad pracą urządzeń zapewnia inteligentny system kontroli temperatury. Tym sposobem oprawy nie wymagają radiatorów.

Więcej...

O oświetleniu wydajnym energetycznie w ujęciu przeglądowym

W latach 70. XX w. zaczęła dominować na świecie tendencja racjonalizowania zużycia energii na oświetlenie. Około 10 lat później Stowarzyszenie Inżynierów Oświetleniowców Ameryki Północnej zaleciło ograniczanie mocy instalowanej wykorzystywanej na oświetlenie. Podano limity mocy, zróżnicowane ze względu na rodzaje aktywności i odniesione do całych budynków oraz przyległych stref. W europejskiej literaturze przedmiotu pojawiło się pojęcie „oświetlenia wydajnego energetycznie” (Energy-Efficient Lighting).

 

57

 

Idea oświetlenia wydajnego energetycznie
W 1991 r. odbyła się w Szwecji pierwsza konferencja poświęcona oświetleniu wydajnemu energetycznie [1]. Można przyjąć, że w wyniku tej konferencji została ugruntowana idea oświetlenia wydajnego energetycznie. Przyjęto, że wynika ona z zasady minimalizowania zużycia energii na oświetlenie zarówno przez minimalizowanie mocy instalowanej, jak i czasu wykorzystywania tej mocy, w miarę możliwości części tej mocy. Bez uszczerbku jednak dla wymaganych (pożądanych) ilościowych i jakościowych cech oświetlenia. Podano też podstawowe sposoby dochodzenia do takiego oświetlenia i, jedne z pierwszych, wyniki badań nad takim oświetleniem. Zachowanie właściwych cech oświetlenia jest podstawowym wymaganiem dotyczącym minimalizowania mocy instalowanej. Cechy ilościowe oświetlenia wynikają z wytworzonych poziomów luminancji (natężenia oświetlenia). O cechach jakościowych decydują głównie: równomierność oświetlenia w przestrzeni i w czasie, rozkłady luminancji w otoczeniu pól pracy (ośrodków zainteresowania), stopień ograniczenia olśnienia, barwa postrzegana światła, oddawanie barw, także odpowiednie proporcje między składowymi oświetlenia rozproszonego i kierunkowego. Poziom zużycia energii elektrycznej, niezbędny dla wytworzenia w sposób racjonalny wymaganego (pożądanego) oświetlenia, nie może być kwestionowany. Wszak z dobrym oświetleniem wiąże się często lepszy stan zdrowia i samopoczucia, lepsze wyniki produkcyjne (jakichkolwiek działań). Przyjemniej jest też żyć. Obecnie oświetlenie wydajne energetycznie jest oświetleniem powszechnie akceptowanym, stale rozwijanym na świecie. Nie zawsze jednak oświetleniem realizowanym bez uszczerbku dla cech oświetlenia, głównie cech jakościowych. Już w 1998 r. odbyło się pierwsze międzynarodowe sympozjum CIE, poświęcone jakości oświetlenia [2], a nadal owa kwestia „zagrożeń” jest ciągle aktualna (oczywiście w różnym stopniu). Dochodzenie do powszechnego realizowania oświetlenia wydajnego energetycznie, w myśl przyjętej idei, jest jednak procesem długotrwałym.

Więcej...

MB CAP ULTRA – awaryjne zasilanie zapobiega przestojom

Napięcie sieciowe podlega wahaniom i nigdy nie można całkowicie wykluczyć jego zaniku lub spadku, dlatego też systemy zasilające stosowane w instalacjach automatyki przemysłowej należy konsekwentnie zabezpieczać. Konstruktorzy maszyn i urządzeń zadają sobie przy tym najczęściej pytanie o to, czy zabezpieczenie zasilania na wypadek awarii realizować za pomocą baterii, czy ultrakondensatorów.

 

54

 

Osoby odpowiedzialne za procesy produkcyjne w jednym z niemieckich koncernów samochodowych przeprowadziły kontrolę jakości sieci zasilającej. Zależało im bardzo na uniknięciu nieplanowanych przestojów maszyn, gdyż ciągłość produkcji miała zasadnicze znaczenie dla wyników finansowych, a nawet krótkotrwałe przestoje rodziły mierzalne, negatywne skutki. Kontrola wykazała częste występowanie krótkotrwałych, trwających poniżej 180 milisekund zaników napięcia. Rozmowy z operatorem sieci zasilającej nie przyniosły rezultatów – nie był on w stanie zapewnić napięcia o lepszych parametrach.

Więcej...

Sentron Powermanager – system zarządzania energią wg nowego standardu ISO 50001:2011

W czerwcu 2011 r. został opublikowany długo oczekiwany, nowy standard ISO 50001. Głównym celem jego wprowadzenia jest nieustanne podnoszenie efektywności energetycznej organizacji lub firmy, tak aby nie tylko obniżyć koszty zużycia energii, ale również zdecydowanie wpływać na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń obciążających środowisko naturalne.


49

 

Standard ISO jest nowym zbiorem wytycznych określających, w jaki sposób poprawnie stworzyć system zarządzania energią. Opisuje wymagania dotyczące jego planowania, wdrożenia, utrzymania i dalszego doskonalenia. Ogólny przegląd procesu wdrażania ISO 50001 przedstawia załączony schemat. Standard ISO 50001 bazuje na normie EN 16001:2009, która również określa precyzyjnie uwarunkowania programu budowy systemu zarządzania i procesów niezbędnych do poprawy efektywnego wykorzystywania energii w przedsiębiorstwach. System Sentron Powermanager wprowadzony na rynek przez firmę SIEMENS uwzględnia w swojej architekturze wymagania powyższych standardów. Zapewnia on klientowi nowe możliwości w zakresie analizowania i raportowania bilansów energetycznych w przedsiębiorstwach lub małych firmach.

 

Opis systemu
Sentron Powermanager obejmuje dostawę systemu do zbierania, przetwarzania, wyświetlania i archiwizacji danych o zasobach energetycznych. Dane te są przesyłane głównie przez urządzenia monitorujące Sentron PAC lub wyłączniki 3WL i 3VL połączone z systemem za pośrednictwem sieci Ethernet. Możliwa jest także prosta integracja urządzeń innych producentów. Sentron Powermanager oferuje w standardzie rozwiązanie do zarządzania energią, które zapewnia użytkownikom korzystanie z następujących funkcjonalności:
• gromadzenia danych mierzonych zmiennych z zainstalowanych urządzeń;
• tabelarycznego wyświetlania zmierzonych zmiennych pobranych z urządzeń w standardowych modułach zdefiniowanych dla PAC1500, PAC3100, PAC3200, PAC4200 i Sentron WL i VL;
• wyświetlania mierzonych zmiennych nawet z urządzeń innych firm przez ogólny sterownik Modus;
• archiwizacji mierzonych zmiennych;
• monitorowania statusu i limitu, generowania odpowiednich alarmów po przekroczeniu ustalonego progu;
• wyświetlania krzywej obciążenia w oparciu o dane archiwalne;
• raportowego centrum kosztowego na podstawie określonych taryf i danych archiwalnych o zużyciu energii lub innych danych dotyczących energii;
• analizy zużycia, wykrywania szczytów obciążenia, porównania zużycia w różnych okresach;
• monitorowania zużycia zasobów energetycznych;
• przewidywanej kalkulacji zapotrzebowania mocy na podstawie wartości mocy z alertami o przekroczeniach dopuszczalnych limitów;
• możliwości sterowania elementami systemu, np: wysyłania komend do zrzutu obciążenia;
• serwera OPC.

Więcej...

Dwustopniowe warystorowe ograniczniki przepięć ETITEC B 275/12,5 F firmy ETI Polam

Ograniczniki przepięć ETITEC B 275/12,5 F dwustopniowe, 1-biegunowe i zespolone Typ1+ Typ2 (B+C) bez cewek indukcyjnych sprzęgających, są przeznaczone do zapewnienia ochrony urządzeń pracujących w niewielkich obiektach, gdzie nie ma możliwości zachowania wymaganych odległości (zwykle 10 m) pomiędzy poszczególnymi typami ograniczników. Mają podobne właściwości jak dotychczasowe układy dwustopniowe ograniczników T1 i T2 z indukcyjnościami sprzęgającymi.

 

44

Modułowe ograniczniki ETITEC B 275/12,5 F (rys. 1) zostały skonstruowane dla różnych układów sieci – TNC-S, TNC, TT i IT, co znacznie ułatwia ich montaż. Ograniczniki te są również wyposażone w optyczny wskaźnik uszkodzeń warystorów, a wersja oznaczona RC dodatkowo ma styki zewnętrzne sygnalizacji uszkodzenia warystorów. Ograniczniki ETITEC B 275/12,5 F cechują się znamionowym prądem wyładowczym Iimp(10/350) = 12,5 kA na 1 biegun. Napięciowy poziom ochrony wynosi Up < 1,6 kV. Ograniczniki te są przystosowane do wymiany wstawek warystorowych w każdym biegunie (np. po uszkodzeniu elementu warystorowego lub w czasie pomiarów diagnostycznych instalacji).

Więcej...

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy ANIRO

W wielu aplikacjach automatyki istnieje potrzeba wykorzystania prostych układów opóźniających do sterowania maszyn, urządzeń i procesów, przy jednoczesnym zachowaniu łatwości zmiany parametrów pracy. Rozwiązaniem jest swobodnie programowalny przekaźnik czasowy z oferty firmy ANIRO.

 

40

 

Rynek sterowników programowalnych
Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały się integralną częścią automatycznych systemów sterowania. Są to komputery przemysłowe, które w czasie rzeczywistym i często pod nadzorem systemu operacyjnego zbierają pomiary, wykonują programy aplikacyjne i generują sygnały sterujące. Wiele firm oferuje różne rodzaje sterowników, począwszy od dużych jednostek (ponad 500 wej./wyj.) do małych (15-128 wej./wyj.). W prostych układach sterowania stosuje się przekaźniki programowalne (mniej niż 15 wej./wyj.). Są to najczęściej kompaktowe urządzenia, zawierające zwartą, niemodyfikowalną budowę i stałą funkcjonalność. Zapotrzebowanie na niewielkie sterowniki rośnie, gdyż takie są najczęściej wykorzystywane w małych maszynach i prostym sterowaniu procesem. Ważna jest również prostota programowania, dopasowanie potrzeb do możliwości sterownika oraz cena. W wielu aplikacjach, w których pracują przekaźniki programowalne, np. LOGO! – SIMENSA, easy – EATONA czy NEED – RELPOLU, możliwości układu sterującego nie są w pełni wykorzystane, co niepotrzebnie podwyższa cenę urządzenia końcowego.

Więcej...

Podkategorie

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem