Od redakcji 6/2018

okladkaWedług statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, przypuszczalnymi przyczynami blisko 4000 pożarów (w tym 2700 w obiektach mieszkalnych) powstających każdego roku w obiektach budowlanych są wady instalacji elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzejnych, nieprawidłowa ich eksploatacja oraz elektryczność statyczna.

Więcej…

Artykuły

Urządzenia automatyki przemysłowej – enkodery

W automatycznych układach sterowania niezwykle istotne są informacje o wartości rozmaitych parametrów, takich jak: położenie, temperatura, ciśnienie itp. Informacje te można uzyskać dzięki różnego rodzaju czujnikom czy przetwornikom. Jednymi z najczęściej wykorzystywanych elementów w układach automatyki są przetworniki obrotowo-impulsowe lub obrotowo-kodowe zwane też enkoderami.

 

40Rys. 1. Przykładowy enkoder inkrementalny firmy LIKA (fot. ELDAR)

 

Enkodery to urządzenia przetwarzające przesunięcie i pozycję kątową na sygnał elektryczny. Są one powszechnie stosowane w różnego rodzaju maszynach i liniach produkcyjnych do precyzyjnego pomiaru prędkości, przesunięcia, odległości czy też przebytej drogi. Stosowanie enkoderów pozwala na dokonanie pomiaru obrotu wykonanego przez element maszyny lub poddawany obróbce detal. Można także dokonać pomiaru liczby wykonanych obrotów, a przy zastosowaniu odpowiedniej przekładni mechanicznej także przebytej odległości w ruchu postępowym.
Przykładowy enkoder przedstawiony na rysunku 1 wyposażony jest w zamontowany wewnątrz metalowej obudowy optyczny układ pomiarowy oraz układ elektroniczny odpowiadający za formowanie sygnału wyjściowego. Enkoder taki jest połączony z mechanicznym urządzeniem wykonawczym za pomocą wału obrotowego. Jednak połączenie z układem mechanicznym, ze względu na ryzyko uszkodzenia enkodera, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie za pomocą sprzęgła. Elastyczne sprzęgło służące do połączenia wału enkodera z wałem urządzenia, którego ruch obrotowy ma być mierzony, przedstawiono na rysunku 2. Enkodery zazwyczaj wyposażone są w standardowe interfejsy, pozwalające na bezpośrednie podłączenie np. do sterownika PLC.

Więcej...

Nieskuteczność normalizowanej ochrony odgromowej (1)

Normy ochrony odgromowej stanowią zapisy historii techniki stosowanej do projektowania nowych instalacji odgromowych i dopuszczają nieskuteczność ochrony podstawowej nawet w przypadku 10% uderzeń pioruna. Nie przeszkadza to ani projektantom, ani naukowcom. Należy jednak pamiętać, że normy są dobrowolne i zawsze ustępują miejsca nowej technice i wiedzy. Dlatego przed sezonem burzowym warto zwrócić uwagę na przyczyny, które powodują, że zastosowana ochrona przed piorunami może okazać się nieskuteczna.

 

37Rys. 1. Układ klasyczny instalacji Franklina (a) oraz układ rozszerzonego pola ochrony
przez 3
sąsiadujące ostrza (b)

 

Moje wieloletnie doświadczenia i stosowane rozwiązania ochrony odgromowej funkcjonują ze skutecznością 100%, a zatem dlaczego inne normalizowane rozwiązania ochrony odgromowej są tak nieskuteczne? Odpowiedź na to pytanie zawarłem w referacie na Konferencji ELSAF 2011. W tej publikacji przedstawiam skromny fragment mojego referatu z Teorii Krytycznej Koncentracji Ostrzy Odgromowych wraz z wnioskami.

Więcej...

Trasy kablowe

Trasy kablowe składają się z co najmniej jednej linii kablowej oraz zestawu elementów konstrukcyjnych wzajemnie ze sobą połączonych. Elementy konstrukcyjne tworzą konstrukcję nośną do poprowadzenia przewodów i kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sterowniczych, oświetleniowych, alarmowych, ochrony przeciwpożarowej, automatyki budynku i innych instalacji.

 

32Rys. 1. Trasy kablowe w pomieszczeniu technicznym budynku wielokondygnacyjnego

 

Celem artykułu jest wskazanie niektórych istotnych kwestii branych pod uwagę przy projektowaniu trasy kablowej i wyborze dostawców produktów do jej wykonania.

Więcej...

Szafki podtynkowe (KLV-U) i natynkowe (BC-A) firmy EATON ELECTRIC

Od produktów stosowanych we współczesnym budownictwie mieszkaniowym wymaga się zarówno znakomitych cech użytkowych, jak i wysokiej estetyki wykonania. Oba te wymagania spełniają szafki instalacyjne serii KLV-U oraz BC-A, oferowane przez firmę EATON ELECTRIC. Ich wygląd znajduje uznanie nawet najbardziej wymagających klientów, natomiast łatwość eksploatacji i jakość wykonania doceniana jest przez instalatorów.

 

30Fot. 1. Seria szafek podtynkowych KLV-U: wersje z drzwiami plastikowymi:
białymi
i przezroczystymi oraz drzwiami metalowymi: płaskimi i superpłaskimi

Więcej...

Zasilanie Stadionu Miejskiego w Poznaniu

Dzisiejsze stadiony nie są już tylko areną zawodów sportowych, lecz odgrywają ważną rolę w życiu nowoczesnych miast. Przykładem jest Stadion Miejski w Poznaniu, który oprócz tego, że już w czerwcu będzie jednym ze stadionów, na których odbywać będą się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej – UEFA EURO 2012, jest również miejscem, gdzie odbyły się już m.in. takie wydarzenia, jak koncert Stinga czy największe na świecie zawody Freestyle Motocross – Red Bull X-Fighters.

 

26

Więcej...

Domy jednorodzinne – kontrola dostępu oraz sygnalizacja zagrożeń (1)

Czasy są niezbyt spokojne. Amatorów cudzej własności jest sporo. Dlatego należy dbać o bezpieczeństwo własne, swoich bliskich i majątku. W zależności od klasy zastosowanych urządzeń można uzyskać odpowiedni stopień bezpieczeństwa, przy czym poziom ochrony zależy w dużej mierze od wysokości poniesionych kosztów. Przed podjęciem właściwych decyzji dotyczących wyposażenia domu w urządzenia i instalacje ochronne należy więc przeanalizować występujące zagrożenia oraz możliwe do zastosowania środki.

 

23Rys. 1. Przykładowe rozmieszczenie urządzeń ochronnych (parter)
– omówienie poszczególnych elementów układu w dalszej części tekstu
(wizualizacja zamieszczona dzięki uprzejmości fi rmy SOLID SECURITY Sp. z o.o.)

Więcej...

Bezpieczniki Hager − tradycyjnie niezawodne i nowoczesne

 

Gdy kilkanaście lat temu zaczęto stosować w instalacjach elektrycznych na szeroką skalę wyłączniki instalacyjne nadprądowe, pojawiły się głosy o szybkim spadku zainteresowania bezpiecznikami topikowymi. Bezpiecznik „jednorazowego użycia” przegrywał walkę z wyłącznikami wielokrotnego użytku/zadziałania. Prostota obsługi i załączania również przemawiała na korzyść wyłączników.

 

16

 

Mimo to jednak bezpieczniki nie „zniknęły” z projektów, nowych i remontowanych instalacji i urządzeń. Projektanci nadal doceniali wyjątkowe właściwości bezpieczników. Bezpieczniki nie konkurują z wyłącznikami nadprądowymi czy wyłącznikami mocy. Każde z tych urządzeń ma swoje miejsce w obwodzie elektrycznym, a prawidłowo dobrane zapewniają skuteczną i selektywną ochronę.
Między innymi z tych powodów firma Hager wprowadziła do swojej oferty pełną rodzinę bezpieczników, akcesoriów i urządzeń współpracujących z nimi.

Więcej...

Nowa generacja wyłączników powietrznych IZMX do 4000 A fi rmy EATON

W tym roku firma EATON planuje wprowadzić do sprzedaży dwa nowe wyłączniki powietrzne serii IZMX zgodne z normą IEC/EN 60947 – IZMX16 do 1600 A oraz IZMX40 do 4000 A. Największą zaletą nowego rozwiązania są niewielkie wymiary przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów, tj. prądów znamionowych i wytrzymałości zwarciowej oraz – dzięki rozbudowanym możliwościom komunikacyjnym – przekazywanie wszelkich informacji dotyczących stanu wyłącznika przez protokoły Profibus, Modbus oraz nowość – moduł Ethernet.

 

12Rys. 1. Nowa generacja wyłączników IZMX16 i IZMX40 (seria IZMX)

 

Wyłączniki w nowej serii mają dwa wykonania w zależności od zakresu prądów znamionowych. Pierwszym z nich jest IZMX16 – aparat o prądzie znamionowym od 630 do 1600 A, maksymalnej zdolności łączeniowej Icu przy 440 V AC od 42 do 65 kA i znamionowej odporności na prąd krótkotrwały Icw1sek 42 kA (tablica). Front wyłącznika jest nieznacznie większy od arkusza papieru rozmiaru A4, co umożliwia znaczną redukcję szerokości rozdzielnicy oraz ilości miedzi niezbędnej do oszynowania aparatu. Nowością w ofercie jest drugi w serii wyłącznik IZMX40 o prądzie znamionowym od 800 do 4000 A w rozmiarze standardowych aparatów o prądzie znamionowym do 3200 A. Zdolność łączeniowa wyłącznika IZMX40 to od 66 do 105 kA, przy Icw1sek od 66 do 85 kA (tablica). Oba aparaty dostępne będą w wersjach 3- i 4-biegunowych, w wykonaniu stacjonarnym i wysuwnym.

 

Więcej...

Leksykon Aparatów Elektrycznych (15)

W ramach kolejnego artykułu z cyklu Leksykon Aparatów Elektrycznych poświęconego łukowi elektrycznemu i łukowym procesom łączeniowym informujemy o rodzajach komór gaszeniowych. Omówiono w nim komory magnetowydmuchowe/płytkowe, olejowe, pneumatyczne i próżniowe.

 

06Rys. D2.2. Wyłącznik budowy zwartej (compact): 1 – zestyk główny,
2 − komora gaszeniowa
płytkowa, 3 – napęd, 4 – wyzwalacz elektromagnesowy

 

D2. Komory gaszeniowe magnetowydmuchowe/płytkowe [1,2,6]
Komory gaszeniowe płytkowe stosuje się powszechnie w budowie łączników prądu przemiennego niskiego napięcia – w wyłącznikach, rozłącznikach, w tym w stycznikach.
Zwraca się uwagę, że przy płytkach prostych odcinki podzielonego łuku mogą wędrować z różnymi prędkościami i wzajemnie się hamować w wyniku oddziaływań elektrodynamicznych (rys. D2.1a). Ten niekorzystny efekt można wyeliminować stosując płytki w kształcie litery V (rys. D2.1b).
Na kolejnych rysunkach D2.2 i D2.3 podano dalsze przykłady stosowania komór płytkowych w budowie łączników niskonapięciowych: wyłącznika budowy zwartej (tj. typu compact) oraz stycznika elektromagnetycznego. Ten ostatni ma typową budowę współcześnie produkowanych styczników lekkich i średnich. Inne typowe konfiguracje układów zestyków styczników oraz ich elektromagnesów napędowych pokazano na rys. D2.4.
Od styczników wymaga się wysokiej, często wielomilionowej trwałości manewrowej. Uzyskuje się ją stosując m.in. wkładki amortyzujące lub amortyzatory rozpraszające nadmiar energii kinetycznej podczas przestawiania stycznika. Schemat przykładowej zabudowy amortyzatorów podano na rys. D2.5.

 

Więcej...

Ważne zmiany w projekcie ustawy o OZE

Logo FEW Ministerstwo Gospodarki ujawniło szczegóły na temat treści projektu ustawy o OZE na XIV Forum Energetyki Wiatrowej (FEW). Nowe prawo będzie aktywniej wspierać rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Do najważniejszych zmian w stosunku do poprzednio prezentowanego projektu należy utrzymanie obowiązku zakupu zielonej energii, utrzymanie aktualnego poziomu wsparcia dla już działających farm wiatrowych oraz zapewnienie 15-letniego, niezmiennego poziomu wsparcia dla nowych inwestycji.

Więcej...

Podkategorie

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem