Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Technika świetlna

Źródła światła LED − analiza aktualnych możliwości

11Źródło światła zwane w skrócie LED (ang. Light Emitting Diode) przeżywa okres burzliwego rozwoju. LED-y reklamowane są jako źródła światła o trwałości nawet 100.000 godzin oraz o wysokiej skuteczności świetlnej. W praktyce trwałość diody zależy od szeregu czynników takich jak wahania napięcia, zmiany temperatury pracy czy jakość połączeń z układami zasilania, a także od trwałości samych układów zasilających.

12Parametry LED
Żywotność LED powinno się określać jako czas, po którym lampa utraci określony procent początkowego strumienia świetlnego, a nie zupełnie przestanie świecić. Zgodnie z wytycznymi Illuminating Engineering Society (IES) aktualnie standardem do obliczania żywotności LED jest punkt, w którym spadek strumienia osiąga 30% w stosunku do strumienia początkowego (tzw. punkt L70). Chociaż tak naprawdę źródło LED będzie działać nadal, to strumień świetlny ulegnie stopniowo dalszemu liniowemu zmniejszaniu. Z punktu widzenia techniki oświetlania istotna jest użyteczna trwałość diod LED świecących białym światłem.

Więcej...

Teren budowy – oświetlenie

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy publikację cyklu artykułów autorstwa Janusza Strzyżewskiego poświęconego problematyce terenu budowy. Artykuły dotyczyły m.in. zasad i przepisów związanych z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektrycznymi na terenie budowy, zasilania w energię elektryczną i eksploatacji instalacji tymczasowych, a także prac w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych i ochrony odgromowej. W niniejszym zeszycie „Elektroinstalatora" autor zajął się oświetleniem terenu budowy.

Oświetlenie LED

Więcej...

Oświetlenie awaryjne

Systematyka oświetlenia awaryjnego (wg PN-EN 1838:2013-11)Oświetlenie awaryjne spełnia ważną rolę w zapewnieniu bezpiecznego użytkowania budynków oraz innych obiektów budowlanych. Pod względem funkcji dzieli się na oświetlenie zapasowe, umożliwiające bezpieczne kontynuowanie lub zakończenie wykonywanych czynności oraz oświetlenie ewakuacyjne zapewniające bezpieczną ewakuację pomieszczeń lub stref (rys. 1).

Wprowadzenie
Składnikiem oświetlenia ewakuacyjnego oprócz opraw są podświetlone znaki wskazujące kierunek ewakuacji. Oba rodzaje oświetlenia awaryjnego powinny działać w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego. Należy także pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 22 czerwca 2010 r., nr 109, poz. 719) oświetlenie awaryjne stanowi element ochrony pożarowej obiektu.

Więcej...

Wpływ energooszczędnych źródeł światła na efektywność oświetlenia

Zarówno względy ekonomiczne, jak i ekologiczne przemawiają za ograniczaniem zużycia energii elektrycznej. Ponieważ urządzenia oświetleniowe mają znaczący udział w ogólnym bilansie energetycznym budynków, popularne stało się „oszczędzanie światła". Jednak dążąc do oszczędności należy postępować racjonalnie.

Efektywność (sprawność energetyczna) przykładowych źródeł światła (wartości średnie)

Wprowadzenie
Warto pamiętać, że Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [5] w ustępie 2 artykułu 5 nakazuje: „Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej (...)". Dotyczy to także urządzeń oświetleniowych, stanowiących wyposażenie budynku. Powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym.

Więcej...

Źródła światła LED z innowacyjnym systemem chłodzenia

Impakt – dystrybutor akcesoriów i elektroniki użytkowej wprowadził na polski rynek źródła światła LED nowej generacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii zapewniają o 40% wyższą wydajność oraz żywotność w porównaniu do większości popularnych źródeł światła dostępnych na rynku.

23

Źródła światła LED marki EnerGenie o mocy 8, 10 i 12 W stanowią odpowiednik tradycyjnych żarówek o mocy odpowiednio: 70, 80 i 100 W. Dodatkowo charakteryzuje je natężenie oświetlenia na poziomie 135 lm/W, co sprawia, że są o ok. 40% wydajniejsze od podobnych produktów. Dzięki unikalnej konstrukcji mogą być całkowicie zamknięte w obudowie lampy − bez ryzyka, że się „przegrzeją" i przestaną działać.

Więcej...

Ograniczniki przepięć w latarniach ulicznych ze źródłami LED

Ograniczniki przepięć CITEL do latarni ze źródłami LEDW związku ze stopniowym rozwojem w Polsce oświetlenia ulicznego LED krajowe przedstawicielstwo niemieckiej firmy Jean Mueller wprowadza na rynek unikatowe urządzenie francuskiej firmy Citel Electronics. Urządzenie ma za zadanie ochronę latarni ulicznych ze źródłami światła w technologii LED przed przepięciami.

Ze względu na charakter swoich prac badawczo-rozwojowych nad ogranicznikami przepięć, czas trwania tych prac i ich intensywność, firma Citel jest obecnie jedynym światowym producentem zintegrowanych ograniczników przepięć do ochrony zarówno zasilania, jak i sterowania oświetleniem. Inne firmy dopiero zaczynają produkować bardzo uproszczone ograniczniki przepięć do latarni LED.

Więcej...

Bezpieczniejsze drogi dzięki obLEDzeniu

Porównanie ulicy w dzień i oświetlonej przez LED nocąOświetlenie dróg to jeden z najistotniejszych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu i przestrzeni publicznej. Rozwój techniki świetlnej, zmiany w przepisach normalizacyjnych i współfinansowane przez Unię Europejską programy „zielonych inwestycji" zapoczątkowały znaczące zmiany w tym zakresie. Choć być może za wcześnie jeszcze, by mówić o „świetlnej rewolucji", kwestia wydajności energetycznej i estetyki przestrzeni publicznej odgrywa coraz istotniejszą rolę przy modernizacji oświetlenia dróg.

Systemy oświetleniowe są jednym z gwarantów bezpieczeństwa i komfortu użytkowników przestrzeni publicznej w godzinach wieczornych i nocnych. Ze względu na rosnącą dbałość o estetykę, drogowe oprawy oświetleniowe pełnią również funkcję dekoracyjną, a szczególnie w przypadku miast turystycznych - promocyjną. Wybór modeli przeznaczonych do tego typu realizacji powinien być wynikiem dwustopniowej analizy, określającej wymagane właściwości techniczne i estetyczne instalacji oraz szacunkowe koszty inwestycji i jej eksploatacji.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem