Od redakcji 3/2018

I oklSzanowni Państwo,

zachęcam do sięgnięcia po 3. numer „Elektroinstalatora”. Przygotowaliśmy w nim wiele ciekawych informacji.

Pojęcie wewnętrzna linia zasilająca (wlz) pojawiło się w polskich przepisach i literaturze ponad 50 lat temu.

Więcej…

Zasady oświetlania pomieszczeń biurowych

4W budynkach biurowych występuje szereg pomieszczeń o zróżnicowanym przeznaczeniu. Są to zarówno niewielkie pokoje, jak i powierzchnie wielkoprzestrzenne do dowolnego zagospodarowania. Poziom natężenia oświetlenia oraz inne parametry oświetleniowe muszą być dostosowane do wykonywanych czynności i odpowiadać wymaganiom zawartym w Polskiej Normie dla wnętrz.


Szczególnej uwagi wymaga dobór urządzeń do oświetlania miejsc pracy wyposażonych w graficzne lub alfanumeryczne monitory ekranowe. W pomieszczeniach tych w celu uniknięcia przeszkadzających lub przykrych olśnień należy stosować do oświetlania oprawy i źródła światła o niskiej luminancji. Niniejszy tekst poświęcony jest omówieniu oświetlenia podstawowego. Zagadnienia związane z oświetleniem awaryjnym wykraczają poza jego ramy.

8-dWymagania normatywne dla oświetlenia podstawowego
Jak wspomniano, w budynkach biurowych występuje szereg pomieszczeń o zróżnicowanym przeznaczeniu, a więc i wymaganiach normatywnych. Są to zarówno niewielkie pokoje, jak i powierzchnie wielkoprzestrzenne do dowolnego zagospodarowania. Poziom natężenia oświetlenia oraz inne parametry oświetleniowe muszą być dostosowane do wykonywanych czynności i odpowiadać wymaganiom zawartym w tabelach normy [1]. Wymagania dla podstawowych pomieszczeń zawiera tabela 5.26. W zależności od wykonywanej w nich pracy wartość średniego eksploatacyjnego natężenia oświetlenia zamyka się w granicach 200–750 lx. Wskaźnik oddawania barw, tak jak we wszystkich pomieszczeniach, w których ludzie przebywają przez dłuższy czas, musi być nie mniejszy niż 80, a wskaźnik ujednoliconej oceny olśnienia UGRL (ang. Unified Glare Rating-limit) od 16 do 25. Równomierność natężenia oświetlenia określona jest w granicach od 0,40 do 0,70. Wartości dla korytarzy, schodów i przestrzeni przed wejściem do windy określa tabela 5.1 normy [1], a dla parkingów podziemnych tabela 5.34 (szczegóły w tabl. 1).
Szczególnej uwagi wymaga dobór opraw do pomieszczeń, w których występują monitory ekranowe. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 4.9 wymienionej na wstępie normy miejsca pracy wyposażone w graficzne lub alfanumeryczne monitory ekranowe powinny być oświetlane z zachowaniem następujących zasad:

  • oświetlenie powinno być dostosowane do wszystkich zadań wzrokowych występujących na takim stanowisku: czytania tekstów i obrazów pojawiających się na ekranie oraz pracy z klawiaturą, pisania odręcznego na papierze i czytania wydrukowanych lub napisanych odręcznie tekstów. Ogólne natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 500 lx, przy wartości wskaźnika UGRL 19 oraz wskaźnika oddawania barw Ra 80 i równomierności 0,60 (por. tabl. 1.);
  • w celu uniknięcia przeszkadzających lub przykrych olśnień do oświetlania należy stosować oprawy i źródła światła o niskiej luminancji. Z tego względu wskazane jest stosowanie do oświetlenia ogólnego lub zlokalizowanego opraw z kloszami lub rastrami. Do oświetlenia miejscowego nie należy stosować opraw wyposażonych w żarówki halogenowe lub nieprzesłonięte lampy LED.

Norma [1] we wspomnianym punkcie 4.9 określa graniczne wartości luminancji stosowanych opraw. Przy standardowych wymaganiach i ekranach o wysokiej luminancji powyżej 200 cd/cm-2 granicą jest wartość 3000 cd/cm-2, a przy ekranach z luminancją nie przekraczającej 200 cd/cm-2 – 1500 cd/cm-2. Natomiast jeżeli występują wyższe wymagania, głównie dotyczące kontroli barw, luminancja opraw nie może przekraczać odpowiednio 1500 cd/cm2  oraz 1000 cd/cm2.

[...] Pełna wersja artykułu w czasopiśmie Ei 3/2018 oraz na portalu http://wirtualna-czytelnia.sigma-not.pl/wirtualna/start.xhtml

 

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem