Od redakcji 5/2019

Ei5Większość elektrowni i elektrociepłowni, jakie produkują prąd dla naszego kraju powstała przed 1989 r. Jeszcze starsze są elektrownie wodne. Spora ich część działa od lat 50 XX wieku. W najbliższych latach część przestarzałych elektrowni zostanie wyłączona, wskutek tego do 2032 r. stracimy blisko 12 GW mocy wytwórczych. Prognozuje się, że za 10 lat Polska straci 30 proc. krajowej energii. Jeśli do tego czasu nie powstaną nowe elektrownie, czekają nas czasowe wyłączenia prądu.

W dniu 4 czerwca 2018 r., podczas pierwszych letnich upałów padł rekord zapotrzebowania na moc, którego polskie elektrownie nie były w stanie zaspokoić i potrzebne były dostawy prądu z zagranicy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2015 r., kiedy na skutek upałów znacznie wzrosło zużycie prądu. Wtedy to najwięksi odbiorcy energii musieli ograniczyć pobór mocy z sieci.

Więcej…

Prawidłowa eksploatacja oświetlenia we wnętrzach

1Zadania projektanta i użytkownika

Warunki występujące w trakcie eksploatacji urządzeń oświetleniowych, w tym zakres i częstotliwość zabiegów konserwacyjnych, są ściśle związane z procesem projektowania. Stosowany w obliczeniach rozkładu natężenia oświetlenia współczynnik utrzymania powinien być dobierany do harmonogramu i zakresu prac konserwatorskich oraz metodyki wymiany źródeł światła. Dlatego nieodłączną częścią dokumentacji projektowej powinien być plan konserwacji.

 

Wskazane jest, aby dokument ten był w trakcie jego sporządzania uzgodniony z przyszłym użytkownikiem obiektu. Ponadto składnikiem dokumentacji powykonawczej powinien być „Paszport urządzeń oświetleniowych”, zawierający wszystkie podstawowe informacje niezbędne w dalszej prawidłowej eksploatacji.

 

Przepisy i normy

Ustawa Prawo budowlane [1] w ustępie 2 art. 5 nakazuje obiekt budowlany użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Zapis ten dotyczy zatem także urządzeń oświetleniowych stanowiących część wyposażenia każdego budynku. Polska Norma [4], przywołana do rozporządzenia określającego warunki techniczne dla budynków [3], zawiera w punkcie 4.10 wytyczne dotyczące zasad konserwacji i doboru wielkości ws3półczynnika utrzymania. Współczynnik utrzymania (ang. Maintenance Factor – MF) jest odwrotnością współczynnika zapasu określającego wielkość, o którą należy powiększyć sumaryczny strumień świetlny instalowanych urządzeń oświetleniowych, tak by zapewnić utrzymanie na normatywnym poziomie wartość natężenia oświetlenia przez cały okres eksploatacji obiektu. Jak wspomniano, współczynnik utrzymania (zapasu) jest określany przez projektanta w dokumentacji. Jego wielkość powinna być dobierana w porozumieniu z użytkownikiem obiektu na podstawie przyjętego w dokumentacji planu konserwacji i założonej częstotliwości zabiegów.

Współczynnik utrzymania MF wyznaczany jest z zależności:

wzor

gdzie: Et – poziom natężenia oświetlenia po czasie t, Eo – początkowy poziom natężenia oświetlenia, Lt – poziom luminancji po czasie t, Lo – początkowy poziom luminancji.

[...]

Pełna wersja artykułu w czasopiśmie Ei 2/2018 oraz na portalu http://wirtualna-czytelnia.sigma-not.pl/wirtualna/start.xhtml

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem