Od redakcji 3/2018

I oklSzanowni Państwo,

zachęcam do sięgnięcia po 3. numer „Elektroinstalatora”. Przygotowaliśmy w nim wiele ciekawych informacji.

Pojęcie wewnętrzna linia zasilająca (wlz) pojawiło się w polskich przepisach i literaturze ponad 50 lat temu.

Więcej…

Prawidłowa eksploatacja oświetlenia we wnętrzach

1Zadania projektanta i użytkownika

Warunki występujące w trakcie eksploatacji urządzeń oświetleniowych, w tym zakres i częstotliwość zabiegów konserwacyjnych, są ściśle związane z procesem projektowania. Stosowany w obliczeniach rozkładu natężenia oświetlenia współczynnik utrzymania powinien być dobierany do harmonogramu i zakresu prac konserwatorskich oraz metodyki wymiany źródeł światła. Dlatego nieodłączną częścią dokumentacji projektowej powinien być plan konserwacji.

 

Wskazane jest, aby dokument ten był w trakcie jego sporządzania uzgodniony z przyszłym użytkownikiem obiektu. Ponadto składnikiem dokumentacji powykonawczej powinien być „Paszport urządzeń oświetleniowych”, zawierający wszystkie podstawowe informacje niezbędne w dalszej prawidłowej eksploatacji.

 

Przepisy i normy

Ustawa Prawo budowlane [1] w ustępie 2 art. 5 nakazuje obiekt budowlany użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Zapis ten dotyczy zatem także urządzeń oświetleniowych stanowiących część wyposażenia każdego budynku. Polska Norma [4], przywołana do rozporządzenia określającego warunki techniczne dla budynków [3], zawiera w punkcie 4.10 wytyczne dotyczące zasad konserwacji i doboru wielkości ws3półczynnika utrzymania. Współczynnik utrzymania (ang. Maintenance Factor – MF) jest odwrotnością współczynnika zapasu określającego wielkość, o którą należy powiększyć sumaryczny strumień świetlny instalowanych urządzeń oświetleniowych, tak by zapewnić utrzymanie na normatywnym poziomie wartość natężenia oświetlenia przez cały okres eksploatacji obiektu. Jak wspomniano, współczynnik utrzymania (zapasu) jest określany przez projektanta w dokumentacji. Jego wielkość powinna być dobierana w porozumieniu z użytkownikiem obiektu na podstawie przyjętego w dokumentacji planu konserwacji i założonej częstotliwości zabiegów.

Współczynnik utrzymania MF wyznaczany jest z zależności:

wzor

gdzie: Et – poziom natężenia oświetlenia po czasie t, Eo – początkowy poziom natężenia oświetlenia, Lt – poziom luminancji po czasie t, Lo – początkowy poziom luminancji.

[...]

Pełna wersja artykułu w czasopiśmie Ei 2/2018 oraz na portalu http://wirtualna-czytelnia.sigma-not.pl/wirtualna/start.xhtml

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem