Od redakcji 5/2019

Ei5Większość elektrowni i elektrociepłowni, jakie produkują prąd dla naszego kraju powstała przed 1989 r. Jeszcze starsze są elektrownie wodne. Spora ich część działa od lat 50 XX wieku. W najbliższych latach część przestarzałych elektrowni zostanie wyłączona, wskutek tego do 2032 r. stracimy blisko 12 GW mocy wytwórczych. Prognozuje się, że za 10 lat Polska straci 30 proc. krajowej energii. Jeśli do tego czasu nie powstaną nowe elektrownie, czekają nas czasowe wyłączenia prądu.

W dniu 4 czerwca 2018 r., podczas pierwszych letnich upałów padł rekord zapotrzebowania na moc, którego polskie elektrownie nie były w stanie zaspokoić i potrzebne były dostawy prądu z zagranicy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2015 r., kiedy na skutek upałów znacznie wzrosło zużycie prądu. Wtedy to najwięksi odbiorcy energii musieli ograniczyć pobór mocy z sieci.

Więcej…

Elektronika w sterowaniu oświetleniem

6Nowoczesne urządzenia elektroniczne np. sterowniki zapewniają właściwy nadzór i energooszczędną pracę systemów oświetleniowych. Dotyczy to głównie systemów sterowania oświetleniem ulicznym, a także ewakuacyjnym, sterowania oświetleniem w budynkach inteligentnych oraz wyłączników zmierzchowych i ściemniaczy oświetlenia.

Sterowanie lampami ulicznymi
Wiele nowatorskich rozwiązań stosuje się w oświetleniu ulicznym z wykorzystaniem sterowników. Zaawansowane urządzenia tego typu mogą zgłaszać stan opraw do serwera centralnego za pomocą sieci telefonii komórkowej.

Informacje o ewentualnych usterkach są również wysyłane do kilku telefonów komórkowych, a poprzez serwer centralny jest możliwe zdalne (a zarazem centralne) nadzorowanie pracy całej instalacji. Specjalne oprogramowanie pozwala nie tylko na konfigurowanie instalacji, ale również na tworzenie raportów i zestawienie danych pomiarowych. Sterowniki opraw są odpowiedzialne z kolei za realizowanie programów oświetleniowych i przeprowadzanie pomiarów na poziomie punktu świetlnego. Istotną rolę odgrywa wbudowany zegar astronomiczny. Nowoczesne sterowniki są w stanie wymieniać dane w systemie instalacyjnym zarówno za pomocą instalacji elektroenergetycznej jak i fal radiowych.

Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe prezentuje obraz całej instalacji z zaznaczaniem miejsca wystąpienia ewentualnych usterek. Na schemacie ogólnym przedstawiane są wszystkie punkty świetlne z możliwością ich uporządkowania według obszarów lub podobszarów. Oprogramowanie informuje użytkownika o konieczności wymiany wadliwych punktów świetlnych wraz z opisem usterek. Na uwagę zasługuje możliwość konfigurowania wydzielonych obszarów i podobszarów struktury zasilającej.


Jest również możliwe rejestrowanie programów i scenerii świetlnych. Istotną rolę odgrywają informacje pomiarowe, takie jak ilość godzin świecenia oraz pobór prądu. Indywidualnym użytkownikom są przyznawane prawa dostępu. Monitorowane błędy mogą dotyczyć usterek lampy lub czujnika światła. Użytkownik jest również informowany o zakłóceniach komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, wadliwym kondensatorze oraz niewłaściwych parametrach zasilania. Pomiary, które są dokonywane przez sterowniki opraw są przetwarzane i udostępniane na ekranie. Tym sposobem zyskuje się możliwość porównywania rzeczywistego czasu świecenia lamp z ich znamionowym czasem pracy.

Oświetlenie ewakuacyjne
W nowoczesnych systemach oświetlenia ewakuacyjnego uwzględnia się wiele rozwiązań, które poprawiają komfort użytkowania i bezpieczeństwo instalacji. Stąd też interesujące rozwiązanie stanowi możliwość przeprowadzania testów zgodnie z normą PN-EN 50172. W oprawach z autotestem test funkcjonalny (comiesięczny) oraz test czasu świecenia jest przeprowadzony w sposób automatyczny. Czynnościami w tym zakresie steruje mikroprocesor, natomiast o wyniku testu informują diody LED. Na przykład w niektórych modelach świecąca czerwona dioda oznacza negatywny wynik testu.

Na rynku oferuje się również oprawy przeznaczone do miejsc, w których powinno się rejestrować historię poszczególnych opraw awaryjnych. Zatem oprócz funkcji autotestu przewiduje się możliwość elektronicznego zapisu historii wyników testów w pamięci przenośnej centrali systemu, kształtem przypominającej pilota. W oprawach tego typu zastosowano zaprogramowaną częstotliwość testów funkcjonalnych i testów czasu świecenia. Przydatne rozwiązanie stanowi moduł wyników testów z zastosowaniem sygnału w paśmie podczerwieni. Jednostka centralna odpowiada za testowanie stanu technicznego poszczególnych elementów systemu, oprócz tego oprawy są załączane w tryb pracy awaryjnej niezależnie.

Tym sposobem zapewnia się bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie w przypadku uszkodzenia jednostki centralnej. W systemach testowania poszczególnych elementów instalacji sprawdzane są nie tylko oprawy (świetlówkowe, halogenowe i LED) ale również zasilacze. Istotną rolę w systemie odgrywają rozdzielacze, które instalowane są pomiędzy jednostką centralną a oprawami i innymi urządzeniami oświetlenia awaryjnego. Maksymalne odległości pomiędzy jednostką centralną a rozdzielaczem oraz pomiędzy rozdzielaczem a oprawą wynoszą 1000 m.

Jednak odległości te mogą być zwiększone poprzez zastosowanie kolejnych rozdzielaczy. Oprogramowanie instalowane w jednostce centralnej umożliwia wykonanie automatycznych i ręcznych testów funkcjonalnych oraz czasu działania w awaryjnym trybie pracy wszystkich opraw i urządzeń oświetlenia awaryjnego. Zapewnia także rejestrowanie wyników testów, wydruk wyników testów, blokowanie pracy awaryjnej, a także programowanie adresów i innych parametrów opraw awaryjnych z poziomu jednostki centralnej. Oprócz tego jest możliwe parametryzowanie urządzeń przez programator a w niektórych modelach poprzez sygnał w paśmie podczerwieni. W większości przypadków wymiana danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu odbywa się poprzez dwuprzewodową ekranowaną magistralę.

Oprogramowanie centrali może być obsługiwanie przez stronę internetową z dowolnego komputera. W razie potrzeby parametryzowanie zdalne może być przeprowadzone przez serwis fabryczny. Interesującą funkcjonalność oprogramowania stanowi planowanie zdarzeń. Stąd też można zaplanować testy zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa. Oprogramowanie zapewnia obszerne możliwości w zakresie raportowania. Może też być wygenerowany, chociażby raport dotyczący stanu pojedynczej lampy lub wszystkich opraw. Oprogramowanie tworzy dziennik zdarzeń rejestrujący m.in. informacje o logowaniu do systemu, przeprowadzonych testach lamp oraz edycji grup czy też historii wykonanych zadań i raportów automatycznych. Za ważne zadanie oprogramowania sterującego centralami systemów oświetlenia ewakuacyjnego można uznać wizualizację pracy poszczególnych elementów instalacji. Warto podkreślić, że niektóre aplikacje pozwalają na aktywną wizualizację pracy opraw. Stąd też na interfejsie oprogramowania do każdej lampy przypisany jest adres.

(...)

Damian Żabicki

Pełna wersja artykułu w EI 3/2017 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem