Od redakcji 2/2019

okladkaSzanowni Państwo,

Międzynarodowe prognozy dotyczące globalnego rynku oświetleniowego wskazują, że jego wartość w 2020 r. osiągnie poziom ok. 100 mld euro. Głównymi motorami wzrostu popytu będą przede wszystkim wzrost populacji, postępująca urbanizacja oraz zmiany klimatyczne pobudzające ideę efektywności energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego.

Więcej…

Oświetlenie awaryjne

Zgodnie z przepisami [1] w określonych budynkach lub pomieszczeniach należy stosować oświetlenie awaryjne. Dzieli się ono na oświetlenie ewakuacyjne oraz oświetlenie zapasowe. 

13

Zgodnie z definicją zawartą w normie [4] i [5] oświetlenie ewakuacyjne stanowi część oświetlenia awaryjnego zapewniającą bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiającą uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu. Natomiast oświetlenie zapasowe stanowi tę część oświetlenia awaryjnego, która ma umożliwić kontynuację normalnych czynności w sposób podstawowo niezmieniony.

Przepisy
Ustawa Prawo budowlane [1] w art. 5 ustęp 1 nakazuje projektowanie i budowanie obiektu budowlanego wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo użytkowania. Oba te wymogi wiążą się m.in. z zapewnieniem możliwości bezpiecznej ewakuacji. Natomiast Rozporządzenie Ministra Infrastruktury [2] zawiera szereg zapisów dotyczących oświetlenia awaryjnego. W dziale VI poświęconym bezpieczeństwu pożarowemu zawarto warunki, jakie musi spełniać budynek z punktu widzenia tego bezpieczeństwa. Zgodnie z punktem 4 ustępu 1 w § 207 jednym z warunków jest zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi.

Jest rzeczą oczywistą, że nie może to odbywać się w ciemności. Szczegółowe wytyczne dotyczące oświetlenia awaryjnego zawiera § 181 umieszczony w rozdziale 8 działu IV dotyczącego wyposażenia technicznego budynków. Zgodnie z zapisami zawartymi w wymienionym paragrafie oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach, w których nawet krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne. Czas działania takiego oświetlenia powinien być dostosowany do potrzeb wynikających z charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności. Oświetlenie ewakuacyjne należy instalować w pomieszczeniach takich jak:

  • widownie kin,
  • teatrów i filharmonii oraz inne sale widowiskowe bez względu na ilość miejsc;
  • audytoria, sale konferencyjne, lokale rozrywkowe oraz sale sportowe przeznaczone dla więcej niż 200 osób;
  • sale wystawowe w muzeach;
  • garaże oświetlone wyłącznie światłem sztucznym, jeżeli ich powierzchnia netto przekracza 1000 m2;
  • inne pomieszczenia znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej (administracyjnych, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, handlu, sportowych, obsługi pasażerskiej, biurowych itp.) i zamieszkania zbiorowego (hotelach, pensjonatach, domach wycieczkowych i studenckich, schroniskach, koszarach, więzieniach, domach zakonnych, domach rencisty itp.), jeżeli ich powierzchnia netto przekracza 2000 m2.

Oświetlenie ewakuacyjne należy ponadto stosować na drogach ewakuacyjnych:

  • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym bez względu na charakter budynku;
  • znajdujących się w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się;
  • znajdujących się w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (tablica 1);
  • prowadzących z pomieszczeń, w których zanik napięcia w instalacji zasilającej oświetlenie podstawowe może spowodować zagrożenie dla ludzi, środowiska lub mienia.

14

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać nie krócej niż jedną godzinę, licząc od momentu zaniku oświetlenia podstawowego.

 

(...)

Janusz Strzyżewski

Pełna wersja artykułu w EI 2/2017 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

 

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem