Od redakcji 6/2018

okladkaWedług statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, przypuszczalnymi przyczynami blisko 4000 pożarów (w tym 2700 w obiektach mieszkalnych) powstających każdego roku w obiektach budowlanych są wady instalacji elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzejnych, nieprawidłowa ich eksploatacja oraz elektryczność statyczna.

Więcej…

Powłoki ochronne słupów oświetleniowych w systemie DUPLEX z wykorzystaniem farb proszkowych

20Długotrwałe zabezpieczenie powłokami ochronnymi powierzchni stalowych eksploatowanych w bezpośrednim narażeniu na działanie warunków atmosferycznych stanowi nadal duże wyzwanie dla producentów konstrukcji. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy okresy użytkowania są liczone w dziesiątkach lat.

21Wzrost zanieczyszczenia powietrza, ruch samochodowy a także stosowanie środków chemicznych do zimowego utrzymania dróg spowodowały, że jednowarstwowe powłoki cynkowe przestały skutecznie chronić konstrukcje narażone na agresywne warunki środowiskowe. Wymusiło to stosowanie systemów ochronnych, w których warstwa cynku jest dodatkowo chroniona przez powłoki malarskie. Tego typu zabezpieczenia antykorozyjne na stali noszą nazwę DUPLEX, a ich popularność z wykorzystaniem farb proszkowych rośnie. W obszarach o małym zagrożeniu korozyjnym żywotność powłok cynkowych jest wystarczająca. W miejscach o większym zagrożeniu trwałość powłok cynkowych skraca się do około 10 lat, konieczność ochrony cynku dodatkową powłoką ochronną malarską jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym.System DUPLEX to obiegowe określenie metody zabezpieczenia wielowarstwowego konstrukcji stalowych z wykorzystaniem cynku jako bariery elektrochemicznej i malarskiej jako ochronnej. Trwałość powłok systemu DUPLEX wydłuża się o trwałość powłoki cynkowej i powłoki malarskiej, a współdziałanie powłok ochronnych dodatkowo zwiększa efekt takiej ochrony nawet dwukrotnie.

Przygotowanie powierzchni cynku przed malowaniem ma decydujące znaczenie dla jakości i trwałości uzyskanego zabezpieczenia, obróbka strumieniowościerna powierzchni ocynkowanej poprawia trwałość w stosunku do alternatywnej obróbki chemicznej. Powłoki cynku zanurzeniowego czyścimy przez lekkie śrutowanie w procesie obróbki strumieniowo-ściernej w celu usunięcia warstwy tlenkowej, usunięcia zanieczyszczeń i poprawy przyczepności przez wzrost porowatości powierzchni.

Farby proszkowe oparte na żywicach termoutwardzalnych są stosowane jako materiały powłokowe od kilkudziesięciu lat − doskonałe właściwości mechaniczne, odporność chemiczna oraz estetyka powierzchni miały wpływ na tak szerokie zastosowanie. Farby proszkowe dedykowane dla powłok cynkowych oparte są na żywicach o podwyższonej lepkości co gwarantuje dobrą szczelność, odpowiednie pokrywanie naroży i krawędzi oraz dają możliwość nakładania grubszych warstw bez tworzenia odcieków. Farby proszkowe są tak szeroko stosowane dzięki swoim niezaprzeczalnym właściwościom ochronnym oraz trwałości i elastyczności, ale tylko w przypadku poddania napylonej warstwy prawidłowej obróbce cieplnej w procesie polimeryzacji, która zapewni odpowiednie sieciowanie żywic będących głównym budulcem powłoki malarskiej.

Na trwałość powłok DUPLEX z wykorzystaniem farb proszkowych ma wpływ jakość powłoki cynkowej jak i jej sposób przygotowania przed napyleniem powłoki malarskiej, dobór farb proszkowych. Sposób pokrycia i utwardzenia to również czynniki określające trwałość ochrony. Wzajemne współdziałanie cynkowania ogniowego i powłoki malarskiej powoduje wzrost działania antykorozyjnego, okres ochrony powłok DUPLEX jest znacznie dłuższy niż suma okresów działania powłok cynkowych i malarskich, dlatego system jest stosowany w warunkach wysokich obciążeń korozyjnych, jakim są poddanie słupy oświetleniowe.

 

Na podstawie materiałów Elektromontaż Rzeszów SA

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem