Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Podstawy projektowania

Podstawy prawne ekoprojektowania

Produkcja, dystrybucja, użytkowanie oraz zarządzanie odpadami pochodzącymi z produktów zużywających energię wiąże się z silnym oddziaływaniem na środowisko. Na to oddziaływanie składają się konsekwencje wynikające ze zużycia energii, innych materiałów i zasobów, powstawania odpadów oraz uwalniania do środowiska substancji niebezpiecznych. Dyrektywa 2005/32/WE regulująca podstawy prawne projektowania została uzupełniona przez dyrektywę 2008/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu (nazwa pochodząca z dyrektywy) dla produktów wykorzystujących energię, dyrektywę Rady Europy 92/42/EWG oraz dyrektywy 96/57/WE i 2000/55/WE, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.

 

Czym jest ekoprojekt?
Celem wymienionych aktów prawnych jest zapewnienie wolnego przepływu produktów zużywających energię w obrębie Unii Europejskiej oraz podwyższenie parametrów efektywności energetycznej urządzeń mających wpływ na środowisko. Szacuje się, że ponad 80% wszystkich oddziaływań środowiskowych powstaje na etapie projektowania urządzenia. Zaradzić temu może ekoprojektowanie, mające na celu podwyższenie tych parametrów pracy urządzeń, które mają wpływ na środowisko poprzez uwzględnienie aspektów środowiskowych na wczesnym etapie ich projektowania.

Rada Europy oraz Parlament Europejski przyjęły dyrektywę określającą zasady wyznaczania wymogów dla ekoprojektowania (np. wymagań związanych z efektywnością energetyczną), mających zastosowanie dla wszystkich produktów zużywających energię w sektorze mieszkaniowym, usługowym oraz przemysłowym. Przejrzyste, obowiązujące w całej Unii Europejskiej zasady ekoprojektowania pozwolą także uprościć przepisy dotyczące handlu wewnątrzunij nego.

Ekoprojekt dla produktów jest podstawowym czynnikiem w strategii Wspólnoty dotyczącej Zintegrowanej Polityki Produktowej. Jako podejście zapobiegawcze, mające na celu optymalizację oddziaływania produktów na środowisko przy zachowaniu ich cech funkcjonalnych, daje rzeczywiste nowe możliwości producentom, konsumentom oraz całemu społeczeństwu.

Warto zwrócić uwagę, iż poprzez poprawę wydajności energetycznej (zgodnie z przepisami prawa) występuje coraz lepsze wykorzystanie energii elektrycznej przez końcowych użytkowników.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest jedną z najszybciej rosnących kategorii zużycia końcowego energii i przewiduje się, że wzrośnie w ciągu następnych 20-30 lat w razie braku jakiejkolwiek strategii działania, która zrównoważyłaby tę tendencję. Znaczne obniżenie konsumpcji energii zgodnie z sugestią Komisji wyrażoną w jej Europejskim Programie Ochrony Klimatu (ECPP) jest możliwe. Wymogi dotyczące ekoprojektu są określane przez Komisję dla produktów wykorzystujących energię, których wielkość sprzedaży we Wspólnocie jest znacząca, które mają zasadniczy wpływ na środowisko naturalne i które wykazują znaczący potencjał w zakresie poprawy ich ekologiczności bez ponoszenia nadmiernych kosztów.

Więcej...

Chłodzenie i wentylacja pomieszczeń z urządzeniami rozdzielczymi

Prawidłowo zaprojektowane chłodzenie i wentylacja pomieszczeń dla elementów instalacji elektrycznej, takich jak rozdzielnice, transformatory, ciągi kablowe czy szynoprzewody, zapewnia ich bezawaryjną pracę. Jednocześnie wstępne oszacowanie przestrzeni dla nich i sposobu ich chłodzenia jest konieczne dla inwestora już w momencie projektowania budynku. Pomocne przy tym jest oprogramowanie firmy SIEMENS.

 

71

 

Pomimo, iż głównym zadaniem projektanta instalacji elektrycznych jest określenie parametrów elektrycznych instalacji, to jednak bardzo często na wstępnym etapie projektowania jesteśmy proszeni o określenie, gdzie powinno się znajdować pomieszczenie przeznaczone np. dla rozdzielnicy głównej nn oraz jakiej oczekujemy kubatury dla znajdujących się w tym pomieszczeniu urządzeń. W zależności od przeznaczenia obiektu oraz jego usytuowania przestrzeń, którą należy przeznaczyć na instalacje elektryczne, jest dla inwestora mniej bądź bardziej cenna, a oczekując odpowiednio wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanych środków naturalną staje się tendencja do ograniczania przestrzeni przeznaczonych na instalacje techniczne.
Z drugiej strony biorąc pod uwagę normy, którym podlega aparatura rozdzielcza, oraz transformatory, temperatury nie powinny przekraczać:
• 35°C w pomieszczeniu rozdzielnicy (PNEN 60439-1; wartość chwilowa 40°C),
• 40°C w komorze transformatorowej (PNEN 60076-11),
• 35°C w ciągach elektrycznych z szynoprzewodami (PN-EN 60439-1 oraz -2).

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem