Od redakcji 8/2019

EL8 2019 okaldka internetSzanowni Państwo,

Odbiorniki nieliniowe są źródłem harmonicznych prądów i napięcia. Harmoniczne są jednym z najstarszych zaburzeń systemów energoelektronicznych. Powodują spadek napięcia na transformatorze i indukują odkształcone napięcie, które zasila odbiorniki w układzie elektrycznym. Najefektywniejszą metodą radzenia sobie z tym zjawiskiem jest filtracja aktywna. Filtry aktywne mogą kompensować harmoniczne prądu, napięcia i moc bierną, dokonywać symetryzacji obciążenia oraz eliminować zjawisko migotania światła. Odsyłam do artykułu o prądach wyższych harmonicznych i metodach walki z nimi.

Więcej…

Podstawy projektowania

Dobór rozdzielnicy dla domu jednorodzinnego w programie SwitchBoard Configurator (SBC) firmy EATON

Podstawowym wyposażeniem każdej rozdzielnicy głównej instalacji elektrycznej w budownictwie jednorodzinnym są aparaty modułowe, np. ograniczniki przepięć, rozłączniki główne (izolacyjne), wyłączniki różnicowoprądowe oraz tradycyjne wyłączniki nadprądowe. Wszystkie te urządzenia powinny zostać umieszczone w uprzednio zaprojektowanej rozdzielnicy (rys. 1).

 

2013-09-44-1

Rys. 1. Przykładowa rozdzielnica KLV-U z aparaturą modułową EATON

 

Rozważmy przykładową instalację w domku jednorodzinnym, w którym ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest między innymi przez wykorzystanie wyłącznika różnicowoprądowego (np. CFI6 firmy EATON). Przed przeciążeniami i zwarciami instalację chronią wyłączniki nadprądowe, najczęściej o charakterystyce czasowo-prądowej typu B, o różnych prądach znamionowych w zależności od odbiorników, które są chronione (B10 dla obwodów oświetleniowych, B16 dla gniazd elektrycznych). Instalacje w łazienkach wykonywane są jako oddzielne obwody, niezależne od ogólnej instalacji elektrycznej. Do ich ochrony wykorzystywane są wyłączniki nadprądowe z członem różnicowoprądowym (jak np. CKN6), pozwalające w bardzo prosty sposób na stworzenie obwodów wydzielonych i zabezpieczenie od prądów zwarciowych i różnicowych. W każdej rozdzielnicy powinien być stosowany również rozłącznik główny (izolacyjny) – np. oferowany przez firmę EATON pod nazwą IS. Instalowany jest on za zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi. Umożliwia rozłączenie instalacji elektrycznej od zasilania, co jest potrzebne np. w przypadku modernizacji, może także pełnić zadanie głównego wyłącznika przeciwpożarowego. Ponadto w rozdzielnicach mogą być stosowane urządzenia dodatkowe jak lampki sygnalizacyjne podłączone do każdej z faz, sygnalizujące obecność napięcia. Wszystkie ww. aparaty, a także instalacja elektryczna budynku powinny być chronione przed skutkami przepięć przez ograniczniki przepięć. Ograniczniki instalowane są w miejscu wprowadzenia zasilania do rozdzielnicy, jako pierwsze aparaty dołączone do przewodów zasilających. W przykładzie wykorzystamy zestaw ograniczników klasy (I+II) B+C w jednym aparacie, np. oferowany przez firmę EATON o nazwie SPBT12-280/4.

 

2013-09-45-1

Rys. 2. Fragment schematu instalacji elektrycznej wygenerowany za pomocą programu SwitchBoard Configurator (SBC)

 

Firma EATON udostępnia swoim klientom program do projektowania rozdzielnic pod nazwą SwitchBoard Configurator. Dzięki tej aplikacji można łatwo dobrać aparaturę do danej instalacji, jak również wybrać odpowiednią obudowę wraz z dodatkowymi akcesoriami (np. bloki rozdzielcze, wprowadzenia kablowe). Podstawowym narzędziem, wykorzystywanym przez program SBC są filtry, których ustawienie polega na odpowiedzi na proste pytania dotyczące doboru parametrów rozdzielnicy. Program ten umożliwia zaprojektowanie rozdzielnicy w dwojaki sposób tzn. poprzez Szybki dobór lub poprzez Dobór standardowy.

Szybki dobór jest zalecany w sytuacji, gdy znana jest wymagana liczba modułów w rozdzielnicy, a projektantowi zależy na szybkim doborze samej obudowy w celu poznania np. ceny czy wymiarów. W takim wypadku na odpowiednich filtrach ustawia się odpowiednie parametry m.in. stopień ochrony IP, liczbę modułów, itp. Wynikiem końcowym Szybkiego doboru jest widok elewacji rozdzielnicy oraz zestawienie materiałowe z cenami katalogowymi.

 

(...)

 

Adrian Pecyna
EATON ELECTRIC Sp. z o.o

 

Pełna wersja artykułu w Elektroinstalatorze 09/2013

 

Programy komputerowe specjalne do doboru aparatów zabezpieczających firmy ETI Polam

Prawidłowy dobór bezpieczników topikowych i innych aparatów zabezpieczających instalacje elektroenergetyczne wymaga zarówno dokładnej analizy układu instalacji, jak i znajomości danych katalogowych zabezpieczeń (charakterystyk czasowo-prądowych i energetycznych, przebiegów, itp.) oraz ich wzajemnych relacji zapewniających selektywną współpracę. Zadanie to ułatwiają przygotowane przez firmę ETI Polam dwa specjalne programy: ETI Fuse i Fuse Finder, które są do pobrania na stronie www.etipolam.com.pl

 

Program ETI Fuse

Dobór właściwego bezpiecznika lub wyłącznika nadprądowego do zabezpieczenia instalacji oraz szybkie porównanie ich charakterystyk czasowo-prądowych mogą być niejednokrotnie bardzo pracochłonne. Program ETI Fuse pozwala na wyświetlenie charakterystyk czasowo- prądowych (t-I), charakterystyk prądów ograniczonych oraz charakterystyk energetycznych (całek Joule’a – I2t) dobranych aparatów zabezpieczających firmy ETI Polam i zestawienie ich na jednej podziałce logarytmicznej. W ten sposób można sprawdzić, czy aparaty te zadziałają selektywnie (wybiórczo) przy spodziewanym prądzie zwarciowym lub przeciążeniowym, zapas i granice selektywności. Można również precyzyjnie sprawdzić czas zadziałania aparatu przy danym prądzie obciążenia lub zwarcia i odwrotnie. Aby ułatwić dostęp do programu, umieszczono go na stronie http://www.etipolam.com.pl/wsparcietechniczne/oprogramowaniedlaprojektantów/programydlaprojektantów/.

 

2013-09-40-1

Rys. 1. Okno główne programu ETI Fuse

 

Więcej...

Projektowanie, kalkulacja kosztów i ofertowanie z Planning Software firmy Bosch

20130904bosch160Bosch opracował komputerowe narzędzie planistyczne Planning Software, umożliwiające szczegółowe zaprojektowanie, a także stworzenie kalkulacji i kompleksowej oferty systemu sygnalizacji pożarowej. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie internetowej Bosch Security Systems.

Planning Software to oprogramowanie, które powstało z myślą o architektach, projektantach i inżynierach uczestniczących w planowaniu systemów sygnalizacji pożarowej. Program jest również przydatny dla osób określających wymagania techniczne dla systemów sygnalizacji pożarowej i integrujących systemy w obiektach budowlanych.

Więcej...

Simaris Design w wersji 7.0

Właśnie mijają dwa lata od opracowania programu Simaris Design w wersji 6.0. W tym czasie dokonanych zostało wiele uaktualnień, a ostatnią była wersja Simaris Design 6.2. Zakres prac prowadzonych przez inżynierów firmy SIEMENS nad nowymi funkcjami programu pozwolił na przygotowanie całkowicie nowej wersji oprogramowania – 7.0

 

Natura procesu projektowania, w którym trzeba uwzględnić bardzo dużą liczbę wariantów jak i „warunków brzegowych”, powoduje, iż jest ono procesem żmudnym i czasochłonnym, a ostateczną funkcjonalność instalacji uzyskuje się dopiero w kolejnej wersji. Oprogramowanie Simaris Design jest narzędziem znanym i cenionym przez szerokie grono projektantów elektryków, wspierając ich w codziennej pracy przy projektowaniu instalacji elektrycznych. Dzięki przyjaznemu interfejsowi dokonywanie zmian oraz uaktualnianie projektów staje się prostsze, a program w krótkim czasie przybliża projektującego do ostatecznej wersji projektu instalacji.

Więcej...

Wybrane aspekty projektowania instalacji elektrycznych w wielorodzinnych obiektach mieszkalnych

Projektowanie instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym jest procesem złożonym, długotrwałym i wieloetapowym. Ma na celu uzyskanie rozwiązania technicznie uzasadnionego, spełniającego podstawowe wymagania i opłacalnego ekonomicznie.

W procesie projektowania instalacji elektrycznej w budownictwie mieszkaniowym można wyróżnić następujące kroki:

  • ustalenie wartości ƒƒ mocy zapotrzebowanej, ƒƒ
  • określenie obwodów rozdzielczych i ich rozmieszczenia, ƒƒ
  • dobór przewodów i kabli, ƒƒ
  • zabezpieczenie przewodów i kabli, ƒƒsprawdzenie kryteriów selektywności działania zabezpieczeń.

W artykule zajęto się dwoma pierwszymi elementami.

Więcej...

Nowe funkcje w pakiecie oprogramowania ArCADia firmy INTERsoft

20130702intersoftINTERsoft wprowadził nowe funkcje w swoim pakiecie oprogramowania projektowego ArCADia. Wśród zmian znalazły się także aktualizacje modułów „Sieci Elektryczne", „Instalacje Elektryczne" oraz „Tablice Rozdzielcze". Programy te przeznaczone są dla projektantów instalacji i sieci elektrycznych, instalatorów urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Więcej...

ETI-CAD – nowoczesne projektowanie instalacji elektrycznych

ETI-CAD to nowoczesna i profesjonalna aplikacja CAD, wspomagająca projektowanie instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnicami. Jest przeznaczona specjalnie dla projektantów instalacji elektrycznych. ETI-CAD jest bezpłatny i działa jako nakładka na programy: AutoCAD, AutoCAD LT, Bricscad, ZWCAD, IntelliCAD, Arcadia, ProgeCAD, CADopia, GtarCAD, 4M CAD i inne.

Udostępniając projektantom aplikację ETI-CAD fIrma ETI Polam podkreśla swój udział w dziedzinie oprogramowania dla projektantów i jednocześnie umacnia swą pozycję na rynku polskim i europejskim (wkrótce dostępne wersje obcojęzyczne). ETI-CAD do pobrania dostępny jest na stronie: www.etipo-lam.com.pl.

Biblioteka ETI-CADaSercem aplikacji jest bogata biblioteka symboli oraz widoków aparatów elektrycznych.

 

54

Rys. 1. Przykłady symboli jednokreskowych z ETI-CADa 1. wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy wyposażony w wyzwalacz przeciążeniowy (termobimetalowy), wyzwalacz zwarciowy (elektromagnetyczny) i napęd ręczny stabilizowany; 2. wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy wyposażony j.w.; 3. wyłącznik nadprądowy selektywny jednobiegunowy wyposażony j.w.; 4. trójbiegunowy ogranicznik mocy wyposażony w wyzwalacz przeciążeniowy (termobimetalowy) i napęd ręczny stabilizowany; 5. wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy wyposażony w przekładnik sumujący, przekaźnik różnicowoprądowy i zamek o napędzie elektromagnetycznym; 6. wyłącznik różnicowoprądowy dwubiegunowy z członem nadprądowym wyposażony w przekładnik sumujący, przekaźnik różnicowoprądowy, zamek o napędzie elektromagnetycznym, wyzwalacz przeciążeniowy (termobimetalowy) i wyzwalacz zwarciowy (elektromagnetyczny); 7. rozłącznik z bezpiecznikami lub rozłącznik bezpiecznikowy; 8. wyłącznik LIMAT DN z wyposażeniem jak w punkcie 6 oraz dodatkowymi wyzwalaczami napięciowymi; 9. wyłącznik silnikowy trójbiegunowy wyposażony w wyzwalacz przeciążeniowy (termobimetalowy), wyzwalacz zwarciowy (elektromagnetyczny) i zamek o napędzie elektromagnetycznym; 10. wyłącznik mocy trójbiegunowy wyposażony w wyzwalacz przeciążeniowy (termobimetalowy), wyzwalacz zwarciowy (elektromagnetyczny) i zamek o napędzie elektromagnetycznym; 11. rozłącznik mocy o napędzie elektromagnetycznym wyposażony opcjonalnie w wyzwalacz wzrostowy (napięciowy); 12. przełącznik czterobiegunowy 1-0-2; 13. ogranicznik przepięć typ T1+T2 (klasa B+C) do sieci TT wyposażony w trzy warystory i jeden iskiernik; 14. ogranicznik przepięć typ T2 (klasa C) wyposażony w cztery warystory do sieci TN-S

 

55a

15. automat zmierzchowy; 16. zegar astronomiczny dwukanałowy; 17. przekaźnik czasowy z opóźnionym startem (zwłoka czasowa przy wzbudzeniu); 18. przekaźnik czasowy z opóźnionym wyłączaniem (zwłoka czasowa przy odwzbudzeniu), również symbol automatu schodowego; 19. przekaźnik czasowy wielofunkcyjny; 20. stycznik kondensatorowy; 21. przekaźnik zaniku i asymetrii napięcia; 22. rozłącznik izolacyjny czterobiegunowy wyposażony w napęd ręczny stabilizowany; 23. rozłącznik izolacyjny trójbiegunowy wyposażony w napęd ręczny pokrętny; 24. przełącznik jednobiegunowy 1-0-2; 25. łącznik podświetlany (z lampką kontrolną); 26. przekaźnik impulsowy(bistabilny); 27. gniazdo wtyczkowe na szynę TH-35; 28. ściemniacz

 

55b

Rys. 2. Przykłady symboli z ETI-CADa: a) wielokreskowych; b) jednokreskowych poziomych

 

 

ETI Polam w swojej ofercie ma prawie 9 tysięcy pozycji. Dla każdego dostępnego aparatu zostały utworzone: symbole jedno- i wielokreskowe, zarówno w wersji poziomej, jak i pionowej, a także widoki aparatów w skali 1:1. Jednocześnie całą bibliotekę charakteryzuje tzw. ciągłość logiczna, która umożliwia łatwe rozróżnienie aparatów (rys. 1).Przykładowe rysunki dla wersji wielobiegunowych przedstawiono na rys. 2a. Odległości między biegunami we wszystkich rysunkach wielokreskowych są takie same, dzięki czemu projektant nie będzie miał problemu z rozrysowaniem schematu połączeń instalacji sterowania. Kolejnym udogodnieniem jest wstawianie symboli w wersji poziomej (rys. 2b).Widoki aparatów i obudów rozdzielnic elektrycznych zostały przygotowane w skali 1:1, dzięki czemu projektant ma możliwość zaprojektowania elewacji rozdzielnicy (rys. 3).

Interfejs

Interfejs ETI-CADa został zaprojektowany w sposób ergonomiczny. W lewej części znajduje się drzewo klasyfikacji wg nazewnictwa ogólnie przyjętego przez branżę elektryczną, pod nim rysunek CAD wstawiany do projektu. W górnej środkowej części jest pole „Szukaj” z dwoma przyciskami: lupa – „Szukaj wszędzie” (również działa przy użyciu klawisza Enter), lornetka – „Szukaj w wybranej gałęzi”. W centralnej części interfejsu znajduje się okno wyboru, z którego aparat do projektu dodaje się poprzez podwójne kliknięcie (dwuklik) lub użycie przycisku „OK”. Na górnej belce interfejsu znajdują się przyciski „Dane techniczne” i „Opis”. Używając tych przycisków, uzyskuje się podgląd do skróconej informacji technicznej oraz katalogu pdf.

55v

Rys. 3. Przykładowe widoki aparatów z ETI-CADa

 

Funkcje ETI-CADa

Aplikacja oprócz wstawiania do projektu rysunków z biblioteki wyposażona jest w automatyczne funkcje, które skracają czas pracy projektanta. Są to funkcje:

a) magnes,

b) wielokrotnego łączenia modułów,

c) generowania widoku z symbolu (oraz odwrotnie),

d) edycji atrybutów i opisów,

e) przerywania przewodu,

f) generowania zestawień,

g) wymiany danych z programem cennikowym ETI-CENNIK.

 

Wybraną funkcję uruchamia się poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku z paska narzędzi ETI-CADa (rys. 4b) lub rozwijając z górnego menu belki narzędziowej programu CAD nazwę okna ETI-CAD.

Wstawiając obok siebie aparaty modułowe (przy włączonym przycisku CAD „OBJECT” ), powoduje się licowanie aparatów modułowych (rys. 5a) – tak działa funkcja magnes.

Podobne zastosowanie ma funkcja wielokrotnego łączenia modułów. Wybierając aparaty modułowe z okna wyboru poprzez podwójne kliknięcie (dwuklik), dodaje się je seryjnie do okna w prawej części interfejsu (przycisk „Ok” zmienia się w przycisk „Wstaw z listy” ). Następnie poprzez uruchomienie przycisku „Wstaw z listy” wstawia się serię aparatów modułowych do projektu (rys. 5b).Używając przycisku „Wstaw: 2D/3D, Symbole, Opisy” z paska narzędzi ETI-CADa (rys. 4b – generowanie widoku), a następnie wskazując kursorem symbol w automatyczny sposób otrzymuje się jego widok. Funkcja ta działa również w drugą stronę (rys. 5c).Po narysowaniu linii wstawienie symbolu z biblioteki ETI-CAD a w jej pobliżu powoduje automatyczne jej przerwanie (rys. 6a). Linia w projekcie oznacza obwód niezabezpieczony. Wykorzystując tę funkcję, jednym ruchem zabezpiecza się dany obwód dowolnym aparatem.

 

 

...pełna wersja artykułu w EI 04/2013

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem