Od redakcji 7-8/2020

ELektroinstalat 7 8 2020 okl1Szanowni Państwo,

Do Waszych rąk oddajemy letni, podwójny numer czasopisma „Elektroinstalator”. Poruszamy w nim wiele istotnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego.

Rozbudowa sieci ogólnodostępnych stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych jest bardzo ważnym warunkiem rozwoju branży pojazdów elektrycznych. Przedsiębiorcy, inwestorzy, podmioty publiczne i prywatne, chcący mieć udział w rozwoju elektromobilności poprzez rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych muszą spełnić określone wymagania prawne oraz wymagania bezpieczeństwa.

Więcej…

Simaris Design w wersji 7.0

Właśnie mijają dwa lata od opracowania programu Simaris Design w wersji 6.0. W tym czasie dokonanych zostało wiele uaktualnień, a ostatnią była wersja Simaris Design 6.2. Zakres prac prowadzonych przez inżynierów firmy SIEMENS nad nowymi funkcjami programu pozwolił na przygotowanie całkowicie nowej wersji oprogramowania – 7.0

 

Natura procesu projektowania, w którym trzeba uwzględnić bardzo dużą liczbę wariantów jak i „warunków brzegowych”, powoduje, iż jest ono procesem żmudnym i czasochłonnym, a ostateczną funkcjonalność instalacji uzyskuje się dopiero w kolejnej wersji. Oprogramowanie Simaris Design jest narzędziem znanym i cenionym przez szerokie grono projektantów elektryków, wspierając ich w codziennej pracy przy projektowaniu instalacji elektrycznych. Dzięki przyjaznemu interfejsowi dokonywanie zmian oraz uaktualnianie projektów staje się prostsze, a program w krótkim czasie przybliża projektującego do ostatecznej wersji projektu instalacji.

 

Konfiguracja układu

Simaris Design umożliwia przeprowadzenie obliczeń dla sieci TN-C, TN-S, TT oraz IT uwzględniając elementy zasilania, począwszy od zabezpieczenia transformatora po stronie SN, poprzez rozdzielnice główne, a skończywszy na rozdzielnicach lokalnych.

Od strony SN graniczną wartością napięcia jest 40,5 kV, natomiast po stronie nn układ konfigurowany może być na napięcia od 200 do 1000 V.

 

2013-06-68

 

Obliczenia

Idea procesu projektowania instalacji elektrycznej w oparciu o oprogramowanie Simaris Design polega na deklarowaniu charakteru odbiorników oraz ich zapotrzebowania na energię elektryczną, a program dokonując obliczeń sam dobiera elementy składowe instalacji, takie jak: zabezpieczenia, wyzwalacze, kable, przewody czy szynoprzewody. Jednocześnie zachowana jest możliwość ingerencji projektanta i wybór elementów instalacji o parametrach innych niż proponowane przez program. Przypadek taki może mieć miejsce w momencie projektowania instalacji elektrycznej dla obiektu realizowanego dwuetapowo. W takiej sytuacji projektujący, ze względów ekonomicznych, świadomie dokonuje przewymiarowania mocy transformatora, szynoprzewodu oraz rozdzielnicy głównej już na pierwszym etapie inwestycji. Program pozwala również na zmiany w doborze typu oraz przekroju kabla, sposobu jego ułożenia, a także na określenie współczynników redukcyjnych wynikających z normy PN-IEC 60364-5-523.

Pomimo przyjaznego interfejsu oraz prostej obsługi programu, za pomocą Simaris Design 7.0 można zaprojektować skomplikowane układy zasilania, takie jak rozdzielnice dwusekcyjne zasilane z dwóch transformatorów łączone za pomocą „sprzęgła”, jak również układ rozdzielnic głównych rezerwowanych przez sekcję generatorową. Taka konfiguracja możliwa jest dzięki możliwości wstawienia zarówno sprzęgła dwukierunkowego (pierwszy przypadek), jak i zadeklarowania możliwości przesyłu energii tylko jednokierunkowo (przypadek pracy awaryjnej – generatorowej). Możliwe jest również zaprojektowanie zasilania wielotransformatorowego – tzw. praca równoległa transformatorów. W takim przypadku program dobierze rozdzielnice oraz aparaturę rozdzielczą odpowiednią dla tak wysokich mocy zwarciowych.

Podczas procesu obliczeń określane są takie wielkości elektryczne jak:

  • maksymalne i ƒƒ minimalne prądy zwarciowe (w oparciu o zadeklarowanie parametry sieci nadrzędnej);
  • ƒƒspadki napięcia w punktach rozdziału oraz na końcach obwodów;
  • ƒƒmoc czynna, bierna oraz pozorna.

Oprócz ww. parametrów sprawdzana jest skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz następuje wstępna koordynacja aparatów zabezpieczających pod kątem ich wzajemnej selektywności. Bez wsparcia ze strony oprogramowania projektant, pomimo dostępu do charakterystyk zabezpieczeń, ma ograniczone możliwości kompleksowego zbadania ich wzajemnej selektywności. Natomiast projektując instalację elektryczną przy pomocy Simaris Design ma możliwość sprawdzenia selektywności pomiędzy trzema aparatami zabezpieczającymi jednocześnie – zabezpieczeniem badanym a zabezpieczeniami podrzędnym oraz nadrzędnym (również zabezpieczeniem SN transformatora). Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość dobrania nastaw konkretnego aparatu tak, aby charakterystyka zabezpieczenia konkretnego odbiornika zapewniła pełną ochronę obwodu, a jednocześnie zostało zachowane odpowiednie wzajemne położenie charakterystyk zabezpieczeń podrzędnego oraz nadrzędnego.

 

2013-06-69-1

 

Nowości

Wśród nowości opracowanych przez inżynierów firmy SIEMENS należy wymienić możliwość przeprowadzenia symulacji dla przewodów lub szynoprzewodów w obudowie ognioochronnej (np. E60, E90 lub E120). Na etapie konfiguracji obwodu projektujący określa standard obudowy ognioochronnej oraz sposób prowadzenia kabli/szynoprzewodów. Z punktu widzenia obliczeń i prawidłowego doboru są to bardzo istotne informacje, mające wpływ na obciążalność dopuszczalną długotrwale. Należy przy tym podkreślić, iż przewody lub szynoprzewody dobierane są na podstawie w pełni przebadanych elementów, a ich zastosowanie gwarantuje możliwość obciążenia wynikającą z zapotrzebowania na energię elektryczną zasilanego odbiornika.

Istotnym udogodnieniem jest również możliwość symulacji połączenia wykorzystującego różne typy szynoprzewodów. Konieczność zastosowania takiego rozwiązania może nastąpić w momencie, gdy fragment instalacji szynoprzewodowej przebiega poza wewnętrzną strefą budynku – np. zasilanie rozdzielnicy wentylacji i klimatyzacji na dachu budynku wysokościowego. W przytoczonym przypadku za pomocą oprogramowania Simaris Design można zasymulować zastosowanie szynoprzewodu LX na pionowym fragmencie instalacji wewnątrz budynku, natomiast przed wyjściem na dach zastosować szynoprzewód LR o stopniu ochrony IP68. Takie połączenie dwóch systemów szynoprzewodów możliwe jest z uwagi na fakt przeprowadzenia badań typu TTA w odniesieniu do produkowanych przez firmę SIEMENS szynoprzewodów.

W przypadku zabezpieczenia obwodów za pomocą aparatury modułowej możliwe jest dostosowanie parametrów zwarciowych zastosowanych zabezpieczeń do charakteru instalacji. Dla obiektu użyteczności publicznej lub budynku o charakterze mieszkalnym stosuje się normę IEC 60898- 1 określającą zwarciową zdolność łączeniową aparatu, natomiast w przypadku hali przemysłowej program pozwala projektującemu skorzystać z możliwości doboru aparatury zabezpieczającej według normy IEC 60947-2.

Kolejną nowością jest możliwość przeprowadzenia obliczeń dla połączeń równoległych przy zasilaniu jednego odbiornika. Funkcja ta umożliwia np. rozpatrywanie rozpływu prądów w układzie przy przepaleniu się jednej z wkładek topikowych.

Coraz częściej w projektowanych centrach handlowych, budynkach użyteczności publicznej oraz biurowcach instalowane są stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Firma SIEMENS ma w swojej ofercie takie zestawy, a w nowej wersji Simaris Design dodano możliwość symulacji układu zasilania z takim odbiornikiem.

Z pewnością wielu z projektujących instalacje elektryczne po latach pracy i wielu zrealizowanych obiektach, rozpoczynając pracę nad projektem nowego obiektu o zadanym charakterze, ma już w głowie ogólny zarys układu elektrycznego. W takim przypadku do usprawnienia jego pracy z pewnością przyda się możliwość dodania z biblioteki ulubionych zasadniczej części schematu, jego części lub też poszczególnych odbiorników. Taka możliwość pozwala na zaoszczędzenie czasu niezbędnego do zaprojektowania konkretnej instalacji. W polu edytora graficznego dodano również możliwość wprowadzania własnych opisów oraz uwag, a także rysowania prostych elementów graficznych. Pozwala to na stworzenie kompletnego schematu instalacji, który następnie może zostać zapisany w formacie DWG.

 

2013-06-70-3

 

(...)

 

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Elektroinstalatorze nr 06/2013

 

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem