Od redakcji 7/2018

okladka Ei7Jeszcze do niedawna koncepcja ochrony instalacji elektrycznych zawarta w europejskich normach i stosowana przez producentów aparatury zabezpieczającej niskiego napięcia miała poważną lukę. Żaden z aparatów zabezpieczających (bezpiecznik, wyłącznik) nie wykrywał groźnego iskrzenia w instalacjach elektrycznych. A przecież nawet najmniejsza wada w instalacjach elektrycznych może powodować poważne konsekwencje. 

Więcej…

Odnawialne źródła energii

Brak transparentności PROSUMENTA budzi duże zaniepokojenie branży

Już w kwietniu br. Bank Ochrony Środowiska rozpoczął nabór wniosków do programu PROSUMENT Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program ten jest dużą szansą dla energetyki obywatelskiej oraz dla rozwoju rynku mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Rynek mikroinstalacji OZE w Polsce dopiero się rozwija, dlatego bardzo ważne jest, aby już od początku zapewnić mu harmonijny wzrost.

Kluczowym założeniem programu było umożliwienie bezpośredniego skorzystania z programu (pożyczka preferencyjna z dotacją) osobom fizycznym, gospodarstwom domowym i właścicielom budynków mieszkalnych poprzez banki jako instytucje wdrażające program. Od kilku miesięcy znacząca cześć bezpośrednich uczestników rynku zgłasza wątpliwości dotyczące wyboru tylko jednego operatora programu PROSUMENT jakim został Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), związany kapitałowo z NFOŚiGW. Wątpliwości budzi procedura wyboru banku. Formułowane są też obawy o to, jakie będą skutki ograniczenia możliwości wyboru banku dla uczestników (nierówne traktowanie dostawców usług i urządzeń) oraz końcowych beneficjentów w efekcie braku oferty konkurencyjnej ze strony innych banków i ryzyka możliwego zawężenia różnorodności technologicznej.

Więcej...

Ustawa o OZE – nadchodzi zielona rewolucja

Moduły fotowoltaiczne na dachuUstawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) wchodzi w życie 4 maja 2015 r. Nowe regulacje to szansa na rozwój energooszczędnego budownictwa i większy udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Skorzystają przedsiębiorstwa i osoby fizyczne wytwarzające zieloną energię na własne potrzeby, które dodatkowo mogą czerpać zyski z odsprzedaży jej nadwyżek.

Ustawa o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U z 2015 r., poz. 478) to efekt trwających ponad 4 lata dyskusji i prac legislacyjnych, mających na celu wsparcie rozwoju rynku pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł takich jak: słońce, wiatr, woda czy biomasa. Wprowadzone regulacje mają umożliwić Polsce spełnienie unijnych wymagań, według których państwa członkowskie muszą zapewnić już w roku 2020 min. 15% udziału zielonej energii w konsumpcji finalnej.

Więcej...

Co piąty Polak może zostać prosumentem

Panele słoneczneOpublikowane przez RWE Polska studium „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku" wskazuje energetykę prosumencką jako jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów polskiej energetyki. Fotowoltaikę natomiast, jako technologię, która ma szansę na największy rozwój w tym segmencie.

Według raportu, w 2050 r. prosumenci mogą odpowiadać za produkcję nawet 25 TWh energii elektrycznej, czyli blisko połowy energii elektrycznej wyprodukowanej przez źródła rozproszone. Ze względu na znaczący potencjał trendu prosumenckiego, RWE Polska postanowiła zbadać kim będzie polski prosument. Na zlecenie spółki zrealizowane zostało badanie opinii publicznej na temat postrzegania energii elektrycznej wśród Polaków. Jego wyniki pozwoliły stworzyć profil potencjalnego polskiego inwestora w panele fotowoltaiczne - potencjalnego polskiego prosumenta.

Więcej...

Energiewende – strategia energetyczna po niemiecku

Bezpieczeństwo energetyczne powinno być strategicznym celem dla każdego państwa i jego rządu, bez względu na opcję polityczną. Tymczasem na uchwalenie Prawa gazowego, Prawa energetycznego i ustawy o OZE wciąż czekamy, bo interesy różnych grup zawodowych wydają się być nie do pogodzenia. Sprawdźmy, jak poradzili sobie z tym nasi zachodni sąsiedzi.

Panele fotowoltaiczne wkomponowane w elewację budynku

Nasi politycy i eksperci, uzasadniając swoje racje, często sięgają po przykład Energiewende, czyli strategii dotyczącej rozwoju energetyki w dalekiej perspektywie czasowej, która jest dopracowywana w Niemczech. Niestety, powołując się na ten przykład, zwykle posługują się wyrwanymi z kontekstu zdaniami, co niekiedy nosi znamiona manipulacji. Tymczasem Energiewende (w dowolnym tłumaczeniu oznacza to przełom energetyczny) ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Niemiec przez zbudowanie dobrze działającego systemu zaopatrzenia w energię opartego na dostępnych źródłach, zarówno tych, które są w gestii tzw. energetyki zawodowej produkującej energię na dużą skalę, jak i tych indywidualnych, rozproszonych.

Więcej...

Przed wejściem w życie ustawy o OZE. Z czym się pospieszyć, a z czym wstrzymać

Montażinstalacji PV na dachu skośnymDla osób związanych lub pragnących się związać z branżą fotowoltaiczną zasadnicze znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy i jakie działania podjąć, by wykorzystać okres do wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, której projekt został niedawno skierowany do Sejmu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Oznacza to, że gdyby ustawa o odnawialnych źródłach energii („Ustawa o OZE") była dzieckiem, byłaby już przedszkolakiem. Co więcej: do chwili wejścia w życie, osiągnie już wiek szkolny. Prace nad projektem ustawy trwają bowiem od 2011 r., a najnowszy projekt ustawy o OZE przekazany został do Sejmu 7 lipca 2014 r. Po zmianach dotyczących koncepcji systemu wsparcia, dyskusjach dotyczących notyfikacji wsparcia oraz krzywdzących prosumentów regulacji, udało się ukończyć kolejny etap ścieżki legislacyjnej.

Chociaż jest to skok odmienny, niż jak w przypadku dziecka rozpoczynającego edukację, warto zastanowić się, co dalej? Jak będzie wyglądała branża do wejścia w życie ustawy o OZE oraz jakie szanse i ryzyka wiążą się z aktywnością bądź biernością zainteresowanych inwestorów?

Więcej...

Dokąd zmierza energetyka prosumencka? Wnioski po Forum w Raciborzu

W dniach 12-13 czerwca w Raciborzu odbyło się VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były kwestie związane ze stanem i perspektywami rozwoju mikroinstalacji OZE oraz systemów prosumenckich, składających się z kolektorów słonecznych, technologii fotowoltaicznych lub kotłów na biomasę.

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy otworzył prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), Grzegorz Wiśniewski, który przybliżył ideę spotkania, jako platformy wymiany doświadczeń otwierającej zarazem pole do debaty pomiędzy przedstawicielami przemysłu a przedstawicielami instytucji rządowych.

Więcej...

BOŚ Bank czeka na uruchomienia dofinansowania z programu Prosument (VIDEO)

20140827newseria160Bank Ochrony Środowiska czeka na uruchomienie dofinansowania z programu Prosument, który wspiera inwestycje w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii. Prezes BOŚ szacuje, że dla banku rynek ten może być wart kilkaset milionów złotych, ale wyraźny wzrost sprzedaży spodziewany jest dopiero na przełomie roku. W rezultacie drugie półrocze w przypadku BOŚ powinno być lepsze od pierwszego, nawet jeśli RPP zdecyduje się na cięcie stóp procentowych.

„Od strony sprzedażowej to może będzie dobry rok, szczególnie w obszarze odnawialnych źródeł energii. W naszej strategii zakładaliśmy zmniejszenie naszego zaangażowania, jeżeli chodzi o jednostki samorządów terytorialnych, natomiast zwiększenie udziału finansowania w obszarze zarówno klienta detalicznego, jak i korporacyjnego, szczególnie w ramach ochrony środowiska. I to ma miejsce. Natomiast druga połowa roku, szczególnie IV kwartał, z reguły jest lepsza niż początek roku, dlatego też z nadzieją patrzę na kolejne miesiące" – ocenia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Mariusz Klimczak, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Więcej...

Targi Lumenlumen 1200x628px

Wyszukiwarka

Prenumerata

 

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem