Od redakcji 2/2019

okladkaSzanowni Państwo,

Międzynarodowe prognozy dotyczące globalnego rynku oświetleniowego wskazują, że jego wartość w 2020 r. osiągnie poziom ok. 100 mld euro. Głównymi motorami wzrostu popytu będą przede wszystkim wzrost populacji, postępująca urbanizacja oraz zmiany klimatyczne pobudzające ideę efektywności energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego.

Więcej…

Ochrona przed zagrożeniami

Wyłączniki różnicowoprądowe – pojęcia, konstrukcja, charakterystyki

Wyłączniki różnicowoprądowe są w dzisiejszych czasach kluczowymi urządzeniami, które powinny znaleźć się w każdej rozdzielnicy. Mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa przed porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Prawidłowe zrozumienie zasady działania i przeznaczenia wyłączników różnicowoprądowych zapewni ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Budowa wyłącznika różnicowoprądowego

Definicje i pojęcia
Norma PN-EN 61008-1:2007 definiuje wyłącznik różnicowoprądowy jako łącznik mechanizmowy przeznaczony do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy i otwierający zestyki, gdy prąd różnicowy osiągnie określoną wartość w określonych warunkach.

Więcej...

Ochrona urządzeń AGD i RTV przed przepięciami

Przepięcie oznacza wzrost napięcia powyżej wartości znamionowej. Zazwyczaj przez przepięcie rozumiany jest wzrost napięcia ponad maksymalną wartość napięcia instalacji lub urządzenia elektrycznego.

Podstawowy podział przepięć dzieli je na wewnętrzne (systemowe) oraz zewnętrzne (atmosferyczne) nazywane także piorunowymi. Oprócz tego wyróżnia się przepięcia długotrwałe oraz impulsowe.

Przepięcia, które powstają wewnątrz systemu, zazwyczaj występują w efekcie zmiany impedancji obciążenia, zwarcia, doziemienia, przełączenia oraz załączania i wyłączania różnego rodzaju obciążeń. Oprócz tego przepięcia wewnętrzne mogą być efektem rezonansu i ferrorezonansu.

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

Z kolei źródłem przepięcia zewnętrznego może być piorun, oddziaływanie innych pobliskich obwodów elektrycznych, impuls elektromagnetyczny oraz fale radiowe. Jakie mogą być zatem przyczyny przepięć długotrwałych? Przede wszystkim niewłaściwa regulacja przez dostawcę energii oraz nagły spadek obciążenia sieci. Nagły spadek obciążenia sieci może być również efektem niesymetrycznego obciążania lub zwarcia jednej z faz generatorów 3-fazowych lub sieci z nieuziemionym punktem gwiazdy. Należy także rozważyć spadek obciążenia w godzinach nocnych.

Więcej...

Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe typu B firmy EATON

Cyfrowy wyłącznik różnicowoprądowy serii FRCdM typu BFirma EATON wprowadziła do oferty nową serię wyłączników różnicowoprądowych typu B – FRCdM. Aparaty tego typu stosowane są np. w obwodach z zasilaczami UPS czy przemiennikami częstotliwości, czyli w instalacjach, w których mogą powstać prądy różnicowe wyprostowane gładkie.

W Polsce najbardziej popularnymi wyłącznikami różnicowoprądowymi są wyłączniki typu AC, które prawidłowo wyzwalają w przypadku powstania prądów różnicowych o przebiegu sinusoidalnym. Tego typu aparaty powinny być stosowane w najprostszych instalacjach elektrycznych. W przypadku nowoczesnych instalacji może się okazać, że jedynym rodzajem obwodów, w których wyłączniki typu AC mogą być stosowane, są obwody zasilające odbiorniki grzejne.

Wobec powszechnego wyposażania urządzeń elektrycznych (np. sprzęt RTV/AGD, komputery, sprzęt biurowy) w prostowniki, przetwornice czy zasilacze, które mogą generować prądy różnicowe odkształcone, coraz bardziej istotny jest prawidłowy dobór zabezpieczeń różnicowoprądowych. Zastosowanie wyłączników typu AC może okazać się nieskuteczne w instalacjach z ww. urządzeniami – wyłączniki nie będą prawidłowo wyzwalały w przypadku pojawienia się odkształconych prądów upływu. W tego typu sytuacjach polecane jest stosowanie wyłączników typu A.

Więcej...

Zakres częstotliwości prądu wyzwalania RCD typu B i jego znaczenie dla poziomu ochrony

W zeszytach wrześniowym i październikowym czasopisma „Elektroinstalator" przedstawiliśmy m.in. zagadnienia związane z powstawaniem prądów różnicowych w układach z przemiennikami częstotliwości, ich charakterystykę oraz sposoby ograniczania. Ponadto zamieszczono wskazówki dla użytkowników przemienników częstotliwości zabezpieczanych wyłącznikami RCD typu B, zasady wykonywania pomiarów prądów upływu i użytkowania wyłączników na placach budowy. Poniżej prezentujemy ostatni artykuł z cyklu Vademecum zabezpieczeń RCD typu B – poświęcony przebiegom częstotliwościowym prądu wyzwalania wyłączników tego rodzaju.

 

Tytułem wstępu

  • Na prądy różnicowe składa się szereg przebiegów o różnych odrębnych częstotliwościach. Widmo częstotliwościowe zawiera informację o amplitudzie składowych o poszczególnych częstotliwościach
  • Poziom ochrony określa stopień bezpieczeństwa, który jest zapewniony w instalacji: od podstawowej ochrony przeciwpożarowej do najlepszej możliwej ochrony osobistej.

Więcej...

Pioruny budynkom niestraszne

W urządzenia piorunochronne wyposażone jest i nadal wyposaża się wiele obiektów budowlanych. Należy jednak pamiętać, że samo wyposażenie budynku w instalację odgromową nie zapobiega formowaniu się pioruna i możliwości wyładowania w chroniony budynek. Poza tym tylko poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja piorunochronna daje wysokie prawdopodobieństwo skutecznej ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i znacznie redukuje ryzyko szkód wywołanych przez uderzenie pioruna.

Urządzenie piorunochronne musi zapewnić bezpieczne odprowadzenie prądu piorunowego dla obiektu, urządzeń w nim zainstalowanych oraz znajdujących się wewnątrz ludzi. Ponadto nie może powodować zagrożenia dla osób znajdujących się w niewielkiej odległości od chronionego obiektu.

Więcej...

Ochrona odbiorników elektrycznych przed przepięciami

2014-05-18-1Przepięcia powstają w efekcie występowania wyładowań atmosferycznych, operacji łączeniowych oraz wyładowań elektrostatycznych. Ich czasy trwania to ułamki sekund, dlatego też nazywa się je krótkotrwałymi. Istotną cechą przepięć są również bardzo krótkie czasy rozruchu, wynoszące zaledwie kilka mikrosekund.

 

Ograniczniki przepięć

Nowoczesna instalacja elektryczna nie obejdzie się bez ograniczników przepięć. Są to urządzenia zaprojektowane z myślą o ochronie aparatury elektrycznej przed przepięciami przejściowymi oraz ograniczaniu czasu trwania i wartości prądu następczego. Przepięcia mogą powstać np. w efekcie załączania lub wyłączania nieobciążonej linii napowietrznej lub na skutek uderzenia pioruna w linię napowietrzną.

Więcej...

Dobór, montaż i kontrola ograniczników przepięć EATON

2014-05-14-1aPoczątek okresu wiosennego to dobry czas na sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej. Odpowiednio dobrane i utrzymane środki ochronne pozwolą zabezpieczyć instalację i urządzenia nawet podczas sezonu burzowego.

 

Ograniczniki przepięć są ważnym elementem ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. W niniejszym artykule przedstawione zostaną zalecenia dotyczące prawidłowego doboru, montażu oraz konserwacji ograniczników przepięć EATON.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem