Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Ochrona przed zagrożeniami

Ochrona odgromowa i przepięciowa w budynkach mieszkalnych (1)

Klimat w Polsce zmienia się. Coraz częściej pojawiają się anomalie pogodowe i związane z nimi gwałtowne burze. Zagrożenie stanowi bezpośrednie uderzenie pioruna w budynek lub w związane z nim przyłącza. Niebezpieczne są również przepięcia powodowane uderzeniami pioruna w jego pobliżu.

Na zagrożenia te są narażone głównie obiekty w luźnej zabudowie oraz usytuowane na wzniesieniach. Niezależnie od przepięć pochodzenia atmosferycznego występują również przepięcia łączeniowe w sieci zasilającej budynek. Instalacje ochrony zewnętrznej i wewnętrznej mają za zadanie ograniczanie skutków zarówno uderzeń pioruna jak skutków przepięć bez względu na ich pochodzenie. Stopień zagrożenia zależy ponadto od położenia geograficznego obiektu. Analiza tego zagrożenia oraz ocena ewentualnych strat mogących powstać w wyniku uderzenia pioruna stanowią podstawę podjęcia decyzji w sprawie o zastosowanie ochrony zewnętrznej i jej klasy. Należy przy tym pamiętać, że nawet najdroższa ochrona klasy I daje tylko (lub aż) 99% skuteczności (patrz tablica 4). Natomiast oprócz ochrony zewnętrznej w postaci instalacji piorunochronnej w każdym przypadku powinna być stosowana wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa. Jej stosowanie nakazują przepisy oraz zdrowy rozsądek. W mieszkaniach mamy coraz więcej kosztownego, czułego na przepięcia sprzętu zawierającego elementy elektryczne i elektroniczne.

Zestawienie postanowień dotyczących ochrony odgromowej

Więcej...

Naprawa urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem

W zakładach przemysłowych, w których wykorzystuje się instalacje elektryczne pracujące w strefach zagrożonych wybuchem istnieje problem w zakresie odpowiedzialności za właściwy poziom bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. W szczególności ma to istotne znaczenie w przypadku dokonywania napraw oraz remontów urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

Kaseta KS-1 BZE BELMA S.A.

O ile co do nowych urządzeń nie ma wątpliwości, że odpowiedzialność za wyrób ponosi jego producent, który w momencie wprowadzenia do obrotu musi spełnić wymagania określone w dyrektywie ATEX, bardzo często zapomina się o odpowiedzialności użytkownika. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 1999/92/WE (ATEX USERS) oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz. U. nr 138 poz. 931), na użytkowniku ciąży obowiązek dbałości o urządzenie, tak aby zapewnić podczas jego eksploatacji wszystkie własności przeciwwybuchowe tego urządzenia.

Więcej...

Ochrona i diagnostyka instalacji przemysłowych

Zastosowania wyłączników FAZObiekty przemysłowe cechuje złożoność i różnorodność stosowanych urządzeń - maszyn, układów napędowych, zabezpieczeń. Prawidłowa i skuteczna ochrona mienia i pracowników zakładów przemysłowych jest zadaniem skomplikowanym, a dobór odpowiedniej aparatury zabezpieczającej kluczowy. By sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym ochrony i diagnostyki instalacji elektrycznych, firma EATON proponuje urządzenia z serii xEffect.

Zabezpieczenia nadprądowe
Wyłączniki nadprądowe firmy EATON serii FAZ służą do zabezpieczenia instalacji przed skutkami zwarć i przeciążeń. Cechuje je zdolność łączeniowa 15 kA wg IEC/EN 60947 oraz bogaty wachlarz charakterystyk: typowe B,C, D oraz dodatkowe Z, K, S. Charakterystyka Z z prądem zwarciowym 2-3xIn zapewnia szybką reakcję na przeciążenie pojawiające się w sieci, a przez to zapewnia ochronę czułej elektroniki.

Charakterystyka K z wyzwalaniem przy prądzie zwarciowym o wartości 8-12xIn chroni instalację przed niepotrzebnym zadziałaniem wyłącznika podczas załączania odbiorów trójfazowych. Charakterystyka S z wyzwalaniem przy prądzie zwarciowym o wartości 13-17xIn pomaga zachować selektywność zabezpieczeń. O uniwersalności serii FAZ świadczy również szereg dopuszczeń morskich, które pozwalają na stosowanie wyłączników w wymagających aplikacjach.

Więcej...

Ogranicznik przepięć typu 1+2 do ochrony instalacji fotowoltaicznych

Ogranicznik przepięć DS60VGPV typu 1+2 firmy CITELInstalacja fotowoltaiczna ze względu na swoją budowę i usytuowanie jest poważnie narażona na przepięcia powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna, jak też na uszkodzenia w wyniku indukowanych przepięć spowodowanych przez pobliskie wyładowania atmosferyczne. W celu ochrony drogich urządzeń, przede wszystkim falowników DC/AC i paneli fotowoltaicznych, stosuje się w zakresie ochrony przed przepięciami specjalne ograniczniki przepięć PV na prąd stały.

Pojedyncze panele fotowoltaiczne wytwarzają niewielki prąd o stosunkowo małym napięciu rzędu 30-40 V DC. Dopiero łącząc je szeregowo podnosimy napięcie do wartości kilkuset, a czasem nawet ponad 1000 V DC. Do ochrony tych instalacji prądu stałego stosuje się specjalne ograniczniki przepięć, zwykle są one dostosowane do napięcia od 500 do 1500 V DC.

Więcej...

Teren budowy – ochrona odgromowa

Na terenie budowy występują zróżnicowane rodzaje obiektów. Mamy do czynienia z budynkami zaplecza budowy, urządzeniami wspomagającymi prowadzenie robót oraz ze wznoszonymi budynkami. W zależności od ich charakteru i rozmiarów mogą wymagać ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych. W miarę potrzeb może to być ochrona zewnętrzna lub wewnętrzna, względnie oba rodzaje ochrony jednocześnie.

Przepisy i normy
Pod względem formalnym ochrony odgromowej dotyczą zapisy zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 29 listopada 2013 r., poz. 1409 − aktualizowany na bieżąco tekst ustawy dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn.zm. − aktualizowany na bieżąco tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl) − § 53 ust. 2, § 180 ust. 2 i § 183 ust. 1 pkt 10. Ponadto zgodnie z zapisem zamieszczonym w § 184 ust. 3 instalacja piorunochronna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach.

Więcej...

Urządzenia i instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem

Strefa zagrożenia wybuchem to obszar charakteryzujący się obecnością gazów, oparów, mgieł czy pyłów, które mieszając się z powietrzem powodują, że atmosfera staje się (potencjalnie) wybuchowa. Wszędzie tam, gdzie występuje niebezpieczeństwo pojawienia się wybuchu, muszą być zastosowane bezpieczne urządzenia − odpowiednie dla danej strefy zagrożenia.

Ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PP-64 do zastosowania w podziemnych zakładach górniczych

Obszary zagrożone wybuchem powinny być podzielone na odpowiednie strefy, a urządzenia przypisane do właściwych grup i kategorii. Oznaczenia znajdujące się na tabliczce znamionowej urządzeń wskazują, w której strefie urządzenia te mogą pracować.

Więcej...

Wyłączniki różnicowoprądowe – pojęcia, konstrukcja, charakterystyki

Wyłączniki różnicowoprądowe są w dzisiejszych czasach kluczowymi urządzeniami, które powinny znaleźć się w każdej rozdzielnicy. Mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa przed porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Prawidłowe zrozumienie zasady działania i przeznaczenia wyłączników różnicowoprądowych zapewni ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Budowa wyłącznika różnicowoprądowego

Definicje i pojęcia
Norma PN-EN 61008-1:2007 definiuje wyłącznik różnicowoprądowy jako łącznik mechanizmowy przeznaczony do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy i otwierający zestyki, gdy prąd różnicowy osiągnie określoną wartość w określonych warunkach.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem