Od redakcji 6/2018

okladkaWedług statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, przypuszczalnymi przyczynami blisko 4000 pożarów (w tym 2700 w obiektach mieszkalnych) powstających każdego roku w obiektach budowlanych są wady instalacji elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzejnych, nieprawidłowa ich eksploatacja oraz elektryczność statyczna.

Więcej…

Praca na wysokości w pobliżu linii wysokiego napięcia

Zdjcie elektroenergetyczne malePraca na wysokości w pobliżu linii wysokiego napięcia

Prace na wysokości w obrębie linii i urządzeń elektroenergetycznych należą do szczególnie niebezpiecznych. Porażenie prądem jest w tym przypadku jednym z najczęstszych powodów śmiertelnych wypadków. Jakich zasad należy przestrzegać, aby zapewnić sobie maksimum bezpieczeństwa?

Osoby obsługujące podesty ruchome i ładowarki teleskopowe w pobliżu przewodów i urządzeń elektrycznych są narażone na wiele niebezpieczeństw. Do wypadku może dojść, gdy instalacja maszyn do pracy na wysokości nie jest odpowiednio konserwowana lub gdy pojawią się błędy w operowaniu maszynami prowadzące do zetknięcia się z przewodem pod napięciem, a nawet jego zerwaniem.

Niebezpieczeństwo niosą również uszkodzone np. w trakcie burz i nawałnic lub przez człowieka słupy elektroenergetyczne. Zagrożeniem są także samorzutne przeskoki napięcia z urządzeń i linii elektroenergetycznych na ludzi lub na przewodzące prąd elementy maszyn.

– Nowoczesne podesty ruchome są optymalnym wyborem przy pracach na wysokości, jednak nawet najlepszy sprzęt nie zwalnia jego operatorów z konieczności zachowania szczególnej ostrożności oraz profesjonalnego przygotowania się do właściwej obsługi maszyn. Odpowiednie przeszkolenie oraz przestrzeganie procedur pracy na podnośnikach w pobliżu linii energetycznych są podstawą bezpieczeństwa. Chociaż linie energetyczne stanowią dla człowieka duże zagrożenie można je skutecznie zminimalizować dzięki odpowiednim działaniom – mówi Radosław Wroński, kierownik działu szkoleń w Riwal Poland.

Wyznaczenie strefy niebezpiecznej

Grafika elektroenergetyczne 1Aby zminimalizować ryzyko pracy w pobliżu urządzeń i instalacji elektrycznych, konieczne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odgrodzenie jej i oznakowanie w taki sposób, aby zarówno pracownicy, jak i osoby postronne byli należycie chronieni. Zakres obszaru stref niebezpiecznych określają przepisy BHP*, według których strefę niebezpieczną wyznaczają odległości mierzone w poziomie od skrajnych przewodów. W przypadku linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV są to 3 m, dla linii o napięciu nieprzekraczającym 15 kV jest to 5 m. Jeśli napięcie nie przekracza 30 kV bezpieczna odległość wynosi 10 m, dla linii powyżej 30 kV – 15 m, a gdy napięcie przekracza 110 kV strefa niebezpieczna wynosi 30 m. Osoby obsługujące podesty ruchome w obrębie linii wysokiego napięcia powinny również wiedzieć, że ich stanowisko pracy nie może znajdować się bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Roboty w obrębie strefy niebezpiecznej

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy obszar pracy znajduje się w obrębie strefy niebezpiecznej lub wręcz krzyżuje się z linią elektroenergetyczną? W takim wypadku należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z użytkownikiem linii, tj. lokalną spółką dystrybucyjną (dla linii od 0,4 do 110 kV) albo operatorem systemu przesyłowego, np. Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (dla linii o napięciu 220 V i 400 kV). Tam, gdzie to możliwe, należy odłączyć urządzenia i sieci od prądu. W pozostałych przypadkach konieczne jest zabezpieczenie miejsca pracy przez użycie osłon oraz wyznaczenie maksymalnej odległość wysięgnika. Zalecane jest utrzymanie odległości 15 m od betonowych słupów energetycznych przy w pełni rozłożonym wysięgniku oraz 9 m od słupów drewnianych.

Stała kontrola terenu pracy przez dodatkowych, odpowiednio przeszkolonych pracowników oraz plan działania w sytuacjach alarmowych mogą uratować życie. Aby taki plan był skuteczny, o procedurach muszą być poinformowani wszyscy pracownicy. Niezbędne jest również właściwe przeszkolenie operatorów podestów ruchomych. Każdy z nich powinien posiadać uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Źródło: Riwal Poland

* Obszary strefy niebezpiecznej oraz pozostałe zalecenia dotyczące prac w pobliżu linii elektroenergetycznych są zawarte w Rozporządzeniu MinistraInfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, które jest podstawowym dokumentem regulującym zasady BHP w tej kwestii.

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem