Od redakcji 2/2019

okladkaSzanowni Państwo,

Międzynarodowe prognozy dotyczące globalnego rynku oświetleniowego wskazują, że jego wartość w 2020 r. osiągnie poziom ok. 100 mld euro. Głównymi motorami wzrostu popytu będą przede wszystkim wzrost populacji, postępująca urbanizacja oraz zmiany klimatyczne pobudzające ideę efektywności energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego.

Więcej…

Ochrona odgromowa obiektów na terenie budowy

Pod pojęciem terenu budowy (używane jest również niezbyt precyzyjne określenie: „plac budowy") należy rozumieć wydzielony obszar obejmujący rejony prowadzenia robót na otwartej przestrzeni oraz we wnętrzach wznoszonych budynków i ew. innych obiektów kubaturowych. Nieodłącznym elementem każdej większej budowy są ponadto obiekty jej zaplecza.

W większości z nich zainstalowane są urządzenia elektryczne i elektroniczne wrażliwe na przepięcia pochodzenia burzowego lub przepięcia wywołane czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej teren budowy. W zależności od charakteru i rozmiarów oraz rodzaju obiekty zaplecza oraz obiekty wznoszone mogą wymagać ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych. W miarę potrzeb może to być ochrona zewnętrzna lub wewnętrzna, względnie oba te rodzaje ochrony jednocześnie.

Przepisy i normy
Pod względem formalnym ochrony odgromowej dotyczą zapisy zawarte w ustawie – Prawo budowlane [1] oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [2]. Aktualizowane na bieżąco teksty obu wymienionych dokumentów są dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl. W art. 5 ust. 1 ustawy [1] zapisano, że: „Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej...". Przepisy techniczne zawiera akt wykonawczy do ustawy. Jest nim wymienione rozporządzenie [2].

Ochrony odgromowej dotyczą następujące zapisy:

  • § 53 ust. 2 nakazuje wyposażyć budynek w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych;
  • zgodnie z § 180 ust. 2 instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać ochronę m.in. przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi oraz powstaniem pożaru;
  • w § 183 ust. 1 pkt. 10 powtórzono, że w instalacjach elektrycznych należy stosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Ponadto, zgodnie z zapisem zawartym w § 184 ust. 3, instalacja piorunochronna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach.

Rozporządzenie zawiera załącznik nr 1, w którym zestawiono przywołane do poszczególnych paragrafów Polskie Normy. Do zapisów dotyczących ochrony odgromowej przywołano pięć Polskich Norm [3-7]. Wszystkie one mają już swoje nowsze zamienniki wydane przez PKN. Ich zestawienie zawiera tablica 1.

11

(...)

mgr inż. Janusz Strzyżewski

Pełna wersja artykułu w EI 3/2017 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem