Od redakcji 2/2019

okladkaSzanowni Państwo,

Międzynarodowe prognozy dotyczące globalnego rynku oświetleniowego wskazują, że jego wartość w 2020 r. osiągnie poziom ok. 100 mld euro. Głównymi motorami wzrostu popytu będą przede wszystkim wzrost populacji, postępująca urbanizacja oraz zmiany klimatyczne pobudzające ideę efektywności energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego.

Więcej…

Ochrona różnicowoprądowa przed porażeniem elektrycznym

11Wyłączniki różnicowoprądowe są jednym z najbardziej skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem elektrycznym reguluje Polska Norma PN-HD 60364-4 o numerach arkuszy od 41 do 43.

Pierwszy arkusz PN-HD 60364-4-41:2009 zatytułowany Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – ochrona przed porażeniem elektrycznym w punkcie 410.3.2 definiuje, z czego powinien składać się środek ochrony przed porażeniem elektrycznym. Według tej definicji powinien być zbudowany z odpowiedniej kombinacji środka ochrony podstawowej i niezależnego środka ochrony przy uszkodzeniu.

Również dopuszcza się stosowanie wzmocnionego środka ochrony stanowiącego zabezpieczenie podstawowe, jak i przy uszkodzeniu.

Wyżej przytoczona norma określa w punkcie 410.3.3, że w instalacjach elektrycznych w zależności od wpływów zewnętrznych jak i potrzeb należy stosować jeden lub większą liczbę środków ochrony przed porażeniem. Norma dopuszcza stosowanie takich środków ochrony od porażeń jak: samoczynne wyłączenie zasilania, podwójna lub wzmocniona izolacja, separacja elektryczna odbiorników czy stosowanie bardzo niskiego napięcia SELV i PELV. Ponadto w instalacjach, które dostępne są tylko dla wykwalifikowanego personelu, można wykorzystywać także inne środki ochrony: stosowanie przeszkód, izolowanie stanowiska, stosowanie miejscowych nieuziemionych połączeń wyrównawczych, stosowanie separacji przy zasilaniu więcej niż jednego odbiornika.

Dla specjalnych instalacji oraz lokalizacji należy stosować środki ochrony przedstawione w części 7 normy PN-HD 60364. Norma dopuszcza także możliwość nie stosowania środków ochrony przy uszkodzeniu, czyli ochrony przy dotyku pośrednim. W takich przypadkach muszą być jednak spełnione określone wymagania, które opisano w punkcie 410.3.9 normy.

Wracając do ochrony za pomocą wyłączników różnicowoprądowych należy podkreślić, że jest to ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania. Zagadnienie samoczynnego wyłączenia zasilania zostało omówione w punkcie 411 normy PN-HD 60364-4-41. Samoczynne wyłączenie zasilania to środek ochrony, w którym ochrona podstawowa w instalacjach standardowych realizowana jest przez izolację części czynnych, zaś ochronę przy uszkodzeniu zapewniają połączenia wyrównawcze i samoczynne wyłączenia zasilania w przypadku wystąpienia uszkodzenia.

Urządzenie różnicowoprądowe (w skrócie zwane RCD) może być stosowane do ochrony przy uszkodzeniu w układach sieci TN z wyjątkiem sieci TN-C (z przewodem PEN). W przypadku sieci TN-C-S stosowanie wyłącznika RCD jest dopuszczalne, gdy po stronie odbioru nie występuje przewód PEN zaś dostępne części przewodzące powinny być połączone przewodem ochronnym z uziemionym głównym zaciskiem uziemiającym instalacji. Wyłącznik RCD należy także stosować w układach TT.

Urządzenia ochronne różnicowoprądowe, do których zalicza się wyłączniki ochronne różnicowoprądowe oraz wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnicowoprądowy mi, stosowane są w instalacjach elektrycznych celem zapewnienia ochrony przy uszkodzeniu poprzez samoczynne wyłączenie zasilania, a także w celu ochrony uzupełniającej w przypadku uszkodzenia środków ochrony podstawowej i/lub środków ochrony przy uszkodzeniu, także w przypadku nieostrożności użytkowników poprzez zastosowanie urządzeń o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA. Jeśli natomiast wymienione powyżej urządzenia będą miały znamionowy prąd różnicowy nie większy niż 500 mA, uzyskamy ochronę przed pożarami wywołanymi prądami doziemnymi.

Każde urządzenie ochronne różnicowoprądowe charakteryzuje się znamionowym prądem różnicowym oznaczanym symbolem IΔn. Natomiast prąd zadziałania urządzenia przy przemiennym sinusoidalnym kształcie prądu uszkodzeniowego powinien zawierać się w przedziale od 0,5 IΔn do IΔn. Każdy wyłącznik ochronny różnicowoprądowy musi być chroniony przed skutkami zwarcia. Ochronę tą zapewnia się poprzez wkładki bezpiecznikowe. Wartość wkładki bezpiecznikowej zabezpieczającej wyłącznik różnicowoprądowy podana jest na tabliczce znamionowej tegoż wyłącznika w postaci symbolu jak na rysunku 1.

12Przedstawiony przykład oznacza, że wyłącznik wytrzymuje prąd zwarciowy 10000 A, jeśli jest zabezpieczony wkładką bezpiecznikową 100 A.

Inne symbole, które można znaleźć na tabliczce znamionowej wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego zestawiono w tablicy 1.

(...)

Robert Gabrysiak


Pełna wersja artykułu w EI 1/2017 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

 

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem