Od redakcji 2/2019

okladkaSzanowni Państwo,

Międzynarodowe prognozy dotyczące globalnego rynku oświetleniowego wskazują, że jego wartość w 2020 r. osiągnie poziom ok. 100 mld euro. Głównymi motorami wzrostu popytu będą przede wszystkim wzrost populacji, postępująca urbanizacja oraz zmiany klimatyczne pobudzające ideę efektywności energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego.

Więcej…

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem elektrycznym zawarto w normie PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Zawarte w normie zagadnienia dotyczą ochrony podstawowej, czyli ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz w przypadku uszkodzenia – czyli ochrony przed kontaktem pośrednim. Powyższa norma została także przywołana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 r. (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597) w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

17W normie zdefiniowano „budowę" środka ochrony przeciwporażeniowej. Właściwy zapis zawarto w punkcie 410.3.2, w którym określono, że środek ochrony przeciwporażeniowej powinien składać się z kombinacji środka ochrony podstawowej i niezależnego środka do ochrony przy uszkodzeniu lub wzmocnionego środka ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu (np. izolacji wzmocnionej).

Dopuszczalne (wg przytaczanej normy) środki ochrony przeciwporażeniowej to:

  • samoczynne wyłączenie zasilania,
  • stosowanie podwójnej lub wzmocnionej izolacji,
  • stosowanie separacji elektrycznej pojedynczych odbiorników,
  • stosowanie bardzo niskiego napięcia SELV i PELV.

Pierwsze trzy metody wymienione powyżej zaliczane są do tzw. ochrony przy uszkodzeniu. Natomiast w instalacjach dostępnych dla osób wykwalifikowanych można stosować środki ochrony podstawowej jak i przy uszkodzeniu, do których zalicza się:

  • umieszczanie przeszkód,
  • umieszczanie części znajdujących się pod napięciem poza zasięgiem rąk,
  • izolowanie stanowiska,
  • stosowanie miejscowych nieuziemionych połączeń wyrównawczych,
  • stosowanie separacji przy zasilaniu więcej niż jednego odbiornika.

W tym przypadku pierwsze dwie metody należą do grupy metod ochrony podstawowej, zaś pozostałe trzy to metody ochrony przy uszkodzeniu. Poza powyżej wymienionymi rodzajami ochrony norma definiuje także ochronę uzupełniającą. Należy pamiętać, że ochrona uzupełniająca nie zastępuje innych środków podstawowych. Ochronę uzupełniającą mogą stanowić wyłączniki różnicowoprądowe oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze. Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) o prądzie różnicowym 30 mA stanowią powszechnie stosowaną ochronę uzupełniającą w przypadku uszkodzenia w obwodach prąd przemiennego. Chroni to użytkowników instalacji przed skutkami nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniami podłączonymi do instalacji.

Dodatkowe połączenia wyrównawcze powinny obejmować wszystkie dostępne części przewodzące, zaś układ połączeń wyrównawczych powinien łączyć wszystkie przewody ochronne urządzeń i gniazd wtyczkowych. Informacje dotyczące ochrony uzupełniającej można dokładnie przeczytać w punkcie 415 przytaczanej normy.

Zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 411.3.3 zaleca się stosowanie ochrony uzupełniającej za pomocą urządzeń RCD w układach prądu przemiennego dla obwodów zasilania gniazd wtyczkowych o prądzie do 20 A użytkowanych przez osoby niewykwalifikowane oraz urządzeń ruchomych używanych na zewnątrz budynków i pobierających prąd do 32 A. Czasy wyłączania urządzeń RCD powinny być zgodne z czasami wyłączania określonymi w normie, a przedstawionymi dla obwodów prądu przemiennego w tablicy 1.

 

(...)


Robert Gabrysiak

Pełna wersja artykułu w EI 8/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem