Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

Do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Normy i przepisy

Etykietowanie energetyczne urządzeń AGD

Celem etykietowania energetycznego jest oddziaływanie na świadomość konsumentów dotyczącą rzeczywistego zużycia energii i wynikających z tego skutków. Etykietowanie ma wpływać na podejmowane przez konsumentów decyzje dotyczące zakupów energooszczędnych i przyjaznych środowisku naturalnemu urządzeń (np. systemy etykietowania ekologicznego urządzeń gospodarstwa domowego AGD).

 

84

 

Etykieta energetyczna umieszczana na sprzęcie AGD obowiązuje od 1995 roku, niosąc pomoc w podejmowaniu w pełni świadomych decyzji o zakupie sprzętu.

Przepisy unij ne dotyczące etykiet energetycznych bazują na dyrektywie ramowej, która określa ogólne zasady i obowiązki dotyczące oznakowania. Uzupełnieniem jej jest szereg rozporządzeń Komisji Europejskiej zawierających szczegółowe informacje dla poszczególnych typów urządzeń. Każde pojedyncze rozporządzenie odpowiada konkretnej kategorii sprzętu objętej prawodawstwem unij nym i obowiązuje w każdym kraju członkowskim Wspólnoty bez potrzeby transponowania go do prawa krajowego.

Więcej...

Nowelizacja normy EN 50160 – parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

 

Kluczowym dokumentem normatywnym, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, w zakresie parametrów jakości napięcia elektrycznego dla odbiorców zasilanych z sieci publicznych, jest norma EN 50160. Jej pierwsze wydanie z 1994 roku doczekało się kilku nowelizacji. W artykule omówiono najistotniejsze zapisy ostatniej, najobszerniejszej, nowelizacji tej normy, dokonanej w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC w 2010 roku.

 

66

 

Opublikowana w 2002 roku norma PN-EN 50160 „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych”, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN 50160:1999, była podstawą krajowych uregulowań prawnych w zakresie parametrów jakości energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom (dalej JEE). W większości, zapisy tej normy zostały uwzględnione w rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku [6] (nazywanym rozporządzeniem systemowym) oraz obowiązują w późniejszej jego wersji, z dnia 21 sierpnia 2008 roku. Warto też nadmienić, że norma EN 50160 jest kanwą przepisów narodowych w zakresie JEE, obowiązujących w wielu krajach Unii Europejskiej (dalej UE). O szerokim, praktycznym wykorzystaniu mierzalnych standardów normy EN 50160 może świadczyć też fakt, że wiodący w świecie producenci analizatorów JEE wyposażają je w niezależną opcję pomiarów, spełniającą jej wymagania.

Więcej...

Wielkość i sposób obliczania energii elektrycznej w OZE

Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii oznacza głównie przetwarzanie energii słońca, wiatru i przepływającej wody na energię elektryczną. Podstawową wadą takich źródeł jest silna zależność ilości wytwarzanej energii od aktualnych warunków pogodowych, w wyniku czego prognozowanie produkcji energii jest bardzo kłopotliwe. Wielkość i sposób obliczania energii elektrycznej w OZE są istotnym elementem całościowym w pozyskiwaniu energii elektrycznej. Wiążą się bowiem bezpośrednio z procesem opłacalności tych działań.

 

Chcąc zwiększyć możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych, zaczęto z czasem stosować hybrydowe systemy (układy) wytwórcze (HsW), stanowiące kombinację kilku technologii uzyskiwania energii elektrycznej. W przypadku, gdy jedno przedsiębiorstwo energetyczne ma więcej niż jedną jednostkę wytwórczą lub układ hybrydowy, dopuszcza się rozliczanie udziału wagowego biomasy dla grupy tych jednostek.

Więcej...

Skuteczne zarządzanie firmą

W każdej firmie kadra kierownicza stara się pracować nad nowymi kontraktami, zleceniami, wypracowuje poprawną logistykę. Obecne czasy pokazują, że niewystarczające jest produkowanie bardzo dobrej jakości towaru, licząc na nieskomplikowaną i szybką sprzedaż. Okazuje się bowiem, że konkurencja jest coraz bardziej atrakcyjna, a jej towary i usługi coraz lepszej jakości. Czynniki te sprawiają, że trzeba skupić uwagę na kosztach.

Więcej...

Wyszukiwarka

Prenumerata

 

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem