Od redakcji 2/2018

I okladkaSzanowni Państwo,

W dniu 18 lutego br. obchodziliśmy Dzień Baterii. Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej pokonały w swym rozwoju długą drogę. Począwszy od starożytnych narzędzi dla złotników, poprzez zasilanie podzespołów samochodów, na aparaturze medycznej skończywszy.

Więcej…

Normy i przepisy

Zamówienia publiczne w branży elektroinstalacyjnej

Zamówienia publiczne stały się obecnie jednym z głównych narzędzi działania przedsiębiorców chcących pozyskać nowe kontrakty. Wiedza elektroinstalatora w tej dziedzinie prawie z całą pewnością może przyczynić się do łatwiejszego funkcjonowania na rynku usług.

 

Zamówienia publiczne od 30 000 euro

Niebawem będzie czekało elektroinstalatorów wiele zmian w prawie dotyczącym zamówień publicznych w tym m.in. progu ich udzielania. Podstawową bowiem kwestią, która została poruszona w projektowanej regulacji jest podwyższenie progu z 14 000 do 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Więcej...

Projektant – ważny uczestnik procesu budowlanego

W numerze 9/2013 „Elektroinstalatora” rozpoczęliśmy cykl poświecony uczestnikom procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem zadań stojących przed przedstawicielami branży elektrycznej. Pierwsza część była poświecona inwestorowi. W niniejszym numerze autor przedstawia rolę projektanta. W następnych miesiącach będzie mowa o roli wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W każdym z tekstów jest wyeksponowana branża elektryczna na tle wielobranżowym, współpraca, ale i możliwe kontrowersje międzybranżowe. Wszystko widziane obiektywnie, ale oczami elektryka. Podawane są zadania i uprawnienia poszczególnych uczestników wg prawa i w praktyce.

Więcej...

Zmiany warunków technicznych dla budynków

Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wchodzi w życie z początkiem roku 2014. Wymieniony akt został opublikowany 13 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 926.

Więcej...

Najnowsza zmiana numeracji polskich norm

Na przestrzeni niewielu lat Polski Komitet Normalizacyjny już drugi raz zmienia sposób numeracji wydawanych norm. Nowa numeracja porządkuje niewątpliwie sytuację w tym zakresie, pozostają jednak wątpliwości.

 

Pierwotnie normy uznaniowe wydawane w języku oryginału i zaopatrzone jedynie w polską stronę tytułową oznaczono dużą literą „U”, umiejscowioną przy numerze normy. Kilka lat temu zmieniono ten sposób oznaczania norm uznaniowych wprowadzając w miejsce litery „U” umieszczony po tytule normy dopisek: „(oryg.)”. Od 2013 r. PKN wprowadził następną zmianę. Tym razem dotyczy ona wszystkich norm. W przypadku norm wydawanych od tego roku numer referencyjny zawierać będzie także miesiąc publikacji normy oznaczony zamieszczonymi po myślniku dwoma cyframi odpowiadającymi kolejności miesięcy w roku. Natomiast po każdym numerze normy (wydanej dawniej czy obecnie) w katalogu internetowym norm numer jest zakończony literą (E, P, F lub D) oznaczającą:

Więcej...

Uczestnicy procesu inwestycyjnego (1)

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z wpływu budownictwa na gospodarkę kraju. Realizacja obiektów budowlanych i infrastruktury jest ściśle powiązana nie tylko z przemysłem materiałów budowlanych. Realizowane obiekty, przede wszystkim kubaturowe, wymagają bowiem wyposażenia zależnego od ich funkcji i przeznaczenia.

 

W procesach inwestycyjnych bierze udział wiele wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, a wyposażenie pochodzi od wielu wytwórców. Budownictwo stymuluje rozwój różnych dziedzin gospodarki. Od jakości wykonanych robot budowlano-montażowych zależy późniejsza bezpieczna eksploatacja obiektu. Jakość ta natomiast w znacznym stopniu zależy od podmiotów i osób fizycznych biorących udział w budowie. Ustawa – Prawo budowlane [1] określa niezbyt logicznie uczestników procesu inwestycyjnego. W art. 17 czytamy, że uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:

Więcej...

Spółka akcyjna – zagrożenia, profity, procedury, odpowiedzialność elektroinstalatora

W życiu gospodarczym można spotkać się z różnego rodzaju spółkami. Elektroinstalatorzy bardzo często skupiają się w spółki akcyjne, jako gwarantujące stałość i pewność w obrocie gospodarczym. Spółka akcyjna kojarzy się zawsze z przewidywalnością i długofalowością, a także wysokim kapitałem realizującym się poprzez pewność w obrocie na rynku elektroinstalacyjnym.

Więcej...

Fundusze z UE dla elektroinstalatora

Dotacje unijne dla elektroinstalatorów są zagadnieniem, które można rozpatrywać w różnych konfiguracjach. Można bowiem ubiegać się o dotację ze względu na zatrudnienie pracownika elektroinstalatora, w podmiocie takim jak spółka z o.o. czy spółka jawna o specyfikacji elektroinstalacyjnej. Można także rozpatrywać przyznanie dotacji unijnej na rozwój własnego przedsiębiorstwa elektroinstalacyjnego.

 

Dotacje unijne to szerokie zagadnienie prawne. Dlatego też opisywanie tego zagadnienia pod kątem zatrudnienia nowego pracownika, a tym samym stworzenia nowego miejsca pracy zostało oparte o szczegółowe wytyczne programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej...

BHP przy urządzeniach energetycznych

Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione, a obiekty z zainstalowanymi urządzeniami energetycznymi oraz urządzenia energetyczne powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Tak stanowi rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 492), które ukazało się 23 kwietnia br. Nowe regulacje wejdą w życie 24 października 2013 r. i zastąpią regulujące obecnie tę materię rozporządzenie z 17 września 1999 r.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem