Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

Do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Normy i przepisy

Wybór sprzedawcy energii elektrycznej znajduje coraz więcej zwolenników

Dynamicznie rośnie liczba odbiorców, którzy skorzystali z prawa wyboru dostawcy energii elektrycznej. Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca energii elektrycznej, także z grupy taryfowej G (mieszkaniec domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego) może zrezygnować z usług swojego zakładu energetycznego i podpisać umowę na zakup energii z innym sprzedawcą.

 

Podstawę prawną stanowią: art. 9a ust. 8-8d, art. 9c ust. 6 i 7 oraz art. 56 ust. 2a pkt. 3 Prawa energetycznego [1]. Dodatkowe przepisy w tej sprawie zawierają ponadto rozporządzenia ministra gospodarki [2,3]. Powstała sytuacja podobna do tej, jaką mamy od kilku lat na rynku usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami istnieje możliwość przesyłu energii elektrycznej od dowolnego dostawcy do odbiorcy za pośrednictwem sieci należącej do innego podmiotu gospodarczego.

Więcej...

Zamówienia publiczne w branży elektroinstalacyjnej

Zamówienia publiczne stały się obecnie jednym z głównych narzędzi działania przedsiębiorców chcących pozyskać nowe kontrakty. Wiedza elektroinstalatora w tej dziedzinie prawie z całą pewnością może przyczynić się do łatwiejszego funkcjonowania na rynku usług.

 

Zamówienia publiczne od 30 000 euro

Niebawem będzie czekało elektroinstalatorów wiele zmian w prawie dotyczącym zamówień publicznych w tym m.in. progu ich udzielania. Podstawową bowiem kwestią, która została poruszona w projektowanej regulacji jest podwyższenie progu z 14 000 do 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Więcej...

Projektant – ważny uczestnik procesu budowlanego

W numerze 9/2013 „Elektroinstalatora” rozpoczęliśmy cykl poświecony uczestnikom procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem zadań stojących przed przedstawicielami branży elektrycznej. Pierwsza część była poświecona inwestorowi. W niniejszym numerze autor przedstawia rolę projektanta. W następnych miesiącach będzie mowa o roli wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W każdym z tekstów jest wyeksponowana branża elektryczna na tle wielobranżowym, współpraca, ale i możliwe kontrowersje międzybranżowe. Wszystko widziane obiektywnie, ale oczami elektryka. Podawane są zadania i uprawnienia poszczególnych uczestników wg prawa i w praktyce.

Więcej...

Zmiany warunków technicznych dla budynków

Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wchodzi w życie z początkiem roku 2014. Wymieniony akt został opublikowany 13 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 926.

Więcej...

Najnowsza zmiana numeracji polskich norm

Na przestrzeni niewielu lat Polski Komitet Normalizacyjny już drugi raz zmienia sposób numeracji wydawanych norm. Nowa numeracja porządkuje niewątpliwie sytuację w tym zakresie, pozostają jednak wątpliwości.

 

Pierwotnie normy uznaniowe wydawane w języku oryginału i zaopatrzone jedynie w polską stronę tytułową oznaczono dużą literą „U”, umiejscowioną przy numerze normy. Kilka lat temu zmieniono ten sposób oznaczania norm uznaniowych wprowadzając w miejsce litery „U” umieszczony po tytule normy dopisek: „(oryg.)”. Od 2013 r. PKN wprowadził następną zmianę. Tym razem dotyczy ona wszystkich norm. W przypadku norm wydawanych od tego roku numer referencyjny zawierać będzie także miesiąc publikacji normy oznaczony zamieszczonymi po myślniku dwoma cyframi odpowiadającymi kolejności miesięcy w roku. Natomiast po każdym numerze normy (wydanej dawniej czy obecnie) w katalogu internetowym norm numer jest zakończony literą (E, P, F lub D) oznaczającą:

Więcej...

Uczestnicy procesu inwestycyjnego (1)

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z wpływu budownictwa na gospodarkę kraju. Realizacja obiektów budowlanych i infrastruktury jest ściśle powiązana nie tylko z przemysłem materiałów budowlanych. Realizowane obiekty, przede wszystkim kubaturowe, wymagają bowiem wyposażenia zależnego od ich funkcji i przeznaczenia.

 

W procesach inwestycyjnych bierze udział wiele wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, a wyposażenie pochodzi od wielu wytwórców. Budownictwo stymuluje rozwój różnych dziedzin gospodarki. Od jakości wykonanych robot budowlano-montażowych zależy późniejsza bezpieczna eksploatacja obiektu. Jakość ta natomiast w znacznym stopniu zależy od podmiotów i osób fizycznych biorących udział w budowie. Ustawa – Prawo budowlane [1] określa niezbyt logicznie uczestników procesu inwestycyjnego. W art. 17 czytamy, że uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:

Więcej...

Spółka akcyjna – zagrożenia, profity, procedury, odpowiedzialność elektroinstalatora

W życiu gospodarczym można spotkać się z różnego rodzaju spółkami. Elektroinstalatorzy bardzo często skupiają się w spółki akcyjne, jako gwarantujące stałość i pewność w obrocie gospodarczym. Spółka akcyjna kojarzy się zawsze z przewidywalnością i długofalowością, a także wysokim kapitałem realizującym się poprzez pewność w obrocie na rynku elektroinstalacyjnym.

Więcej...

Fundusze z UE dla elektroinstalatora

Dotacje unijne dla elektroinstalatorów są zagadnieniem, które można rozpatrywać w różnych konfiguracjach. Można bowiem ubiegać się o dotację ze względu na zatrudnienie pracownika elektroinstalatora, w podmiocie takim jak spółka z o.o. czy spółka jawna o specyfikacji elektroinstalacyjnej. Można także rozpatrywać przyznanie dotacji unijnej na rozwój własnego przedsiębiorstwa elektroinstalacyjnego.

 

Dotacje unijne to szerokie zagadnienie prawne. Dlatego też opisywanie tego zagadnienia pod kątem zatrudnienia nowego pracownika, a tym samym stworzenia nowego miejsca pracy zostało oparte o szczegółowe wytyczne programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej...

Wyszukiwarka

Prenumerata

 

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem