Od redakcji 2/2018

I okladkaSzanowni Państwo,

W dniu 18 lutego br. obchodziliśmy Dzień Baterii. Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej pokonały w swym rozwoju długą drogę. Począwszy od starożytnych narzędzi dla złotników, poprzez zasilanie podzespołów samochodów, na aparaturze medycznej skończywszy.

Więcej…

Normy i przepisy

Jakie zmiany wprowadza nowa norma IEC 61439?

2014-05-56-1Mimo iż dopiero od 1 listopada 2014 r. obowiązkowe będzie stosowanie nowej normy dotyczącej rozdzielnic niskiego napięcia, już dziś rozdzielnice Sivacon S8 SIEMENSA spełniają wszystkie wymagania z niej wynikające.

 

IEC61439-1/2 w skrócie

1 listopada 2014 roku norma dotycząca rozdzielnic nn IEC 60439- 1 zostanie zastąpiona przez jej nowszą wersję IEC 61439-1/2. Norma IEC 61439 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe” składa się z sześciu części, z czego rozdzielnic do dystrybucji energii dotyczą części 1 i 2. Część 1 „Postanowienia ogólne” opisuje generalne cechy techniczne i zasady certyfikowania urządzeń, natomiast część 2 „Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii” zawiera szczegółowe wymagania dla zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia.

Więcej...

Dokumenty wymagane od elektroinstalatorów ubiegających się o zamówienia publiczne

Zamawiający nie może żądać w dokumentach potwierdzających wykonanie dostaw (lub usług) niczego więcej ponad potwierdzenie, że dostawy te (lub usługi) zostały wykonane należycie. Takimi dokumentami mogą być nie tylko listy referencyjne, ale też protokoły odbioru, potwierdzenie dokonania płatności lub inne dokumenty. Wybór właściwego dokumentu należy do wykonawcy. Nie można żądać od wykonawcy, aby z dokumentów sporządzonych przez osoby trzecie wynikało coś więcej poza potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia. Informacje takie mogą wynikać jedynie z oświadczenia wykonawcy.

Więcej...

Konkurs ofert jako forma wyboru firmy elektroinstalacyjnej

Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy oferty. Elektroinstalatorzy chcący brać udział w tym procesie powinni mieć na uwadze poniższe informacje.

 

Konkurs, o którym stanowi przepis art. 110 ustawy prawo zamówień publicznych, stanowi jedyną (samodzielną) procedurę postępowania tylko wówczas, gdy wynagrodzeniem są wyłącznie nagrody pieniężne lub rzeczowe, a więc jego celem nie jest realizacja wybranej pracy konkursowej, lecz wyłącznie nabycie określonych praw do wybranej pracy.

Wskazać należy, iż opis przedmiotu konkursu powinien być dokonany w sposób pozwalający na wybór najlepszego dzieła. Elektroinstalatorowi, którego dzieło zostało nagrodzone zaproszeniem do negocjacji, zostaną powierzone dalsze czynności, polegające na opracowaniu złożonej pracy konkursowej.

Więcej...

Kontrola robót zanikowych

Roboty zanikowe występują we wszystkich rodzajach prac budowlanych. Dotyczy to także branży elektrycznej. Ich kontrola jest najłatwiejsza, a często tylko możliwa w trakcie prowadzenia robót.

 

Przykładem robót, które można sprawdzić rzetelnie tylko w trakcie ich wykonywania (tablica), są wszelkie prace rozbiórkowe. Niektóre rodzaje prac zanikowych, np. takie jak układanie kabli, można sprawdzić po ich zakończeniu wykonując wykopy kontrolne. Wiąże się to jednak z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych czynności. Z wymienionych względów na każdym placu budowy należy dążyć do kontroli robót zanikowych na bieżąco. Wymaga to jednak odpowiedniego zrozumienia problemu przez inwestora i zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego także w branży elektrycznej, w odpowiadającym potrzebom wymiarze godzin, aby wyeliminować tylko sporadyczną obecność takiego specjalisty na placu budowy.

Więcej...

Pełnomocnictwo w firmach elektroinstalacyjnych, czyli kto co może i kiedy

Pełnomocnictwo jest praktycznym zagadnieniem z punktu widzenia zarządu firmy. Ta dyspozycja przedsiębiorcy pozwala rozwiązywać pełnomocnikowi wiele spraw szczególnej wagi dla funkcjonowania firmy.

 

Informacje wstępne

Udzielenie pełnomocnictwa przez elektroinstlaatora w każdym przypadku wymaga określenia zakresu umocowania. Zakres umocowania zależy więc przede wszystkim od woli mocodawcy. Jednakże przepis art. 98 k.c. wprowadza co do tego pewne ograniczenia, wskazując trzy rodzaje pełnomocnictw i odpowiadające im zakresy umocowania:

Więcej...

Łączenie się kilku firm elektroinstalacyjnych w jeden podmiot

Łączenie się kilku podmiotów elektroinstalacyjnych w jeden wcale nie jest − z prawnego punktu widzenia − łatwym zadaniem. Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Łączyć nie może się również spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku oraz spółka w upadłości. Spółki osobowe o specyfikacji elektroinstalacyjnej mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej.

 

Sposoby łączenia się firm

Połączenie może być dokonane:

Więcej...

Postępowanie naprawcze w firmie elektroinstalacyjnej

Zagrożenie niewypłacalnością istnieje, jeżeli przedsiębiorca pomimo wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicznej, tzn. oceny wszechstronnej i pogłębionej, stanie się w niedługim czasie niewypłacalny. Obecnie zdolność naprawcza przysługuje każdemu podmiotowi będącemu przedsiębiorcą, niezależnie od tego, czy jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego czy też nie. Postępowanie naprawcze ma za cel doprowadzenie do układu z wierzycielami, a tym samym do możliwości spłaty względem nich powstałego zadłużenia.

 

Podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania naprawczego Zgodnie z art. 492 ust. 3 pr. upadł. i napr. przepisów o postępowaniu naprawczym nie stosuje się bowiem do przedsiębiorcy – elektroinstalatora:

Więcej...

Postępowanie upadłościowe w firmie elektroinstalacyjnej

Zasadniczą podstawą ogłoszenia upadłości elektroinstalatora jest jego niewypłacalność. Pierwszą z przesłanek ogłoszenia upadłości jest niewykonywanie zobowiązań pieniężnych. Nie musi się ono odnosić do wszystkich zobowiązań dłużnika, nie ma też znaczenia ich charakter, tzn. czy są to zobowiązania prywatnoprawne czy publicznoprawne. Niewykonywanie może dotyczyć tylko niektórych zobowiązań, nawet tych o niewielkiej wartości, a mimo to oznaczać niewypłacalność.

 

Podstawy ogłoszenia upadłości

Postępowanie upadłościowe dzieli się na dwa stadia:

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem