Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Normy i przepisy

Wzór użytkowy i przemysłowy oraz znak towarowy w przemyśle

Wynalazki i wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych. Na wynalazki udzielane są patenty, a na wzory użytkowe - prawa ochronne. Procedura krajowa inicjowana jest wnioskiem (podaniem) zgłaszającego skierowanym do Urzędu Patentowego RP o udzielenie ochrony na zgłaszane przez niego rozwiązanie (np. wynalazek lub wzór użytkowy). Uzyskana w ten sposób ochrona obejmuje jedynie terytorium Polski.

Wzór użytkowy

Prawo ochronne na wzór użytkowy jest prawem, którego udziela Urząd Patentowy w drodze decyzji warunkowej (pod warunkiem udzielenia opłaty za pierwszy okres ochrony) na rzecz podmiotu uprawnionego do uzyskania prawa ochronnego po stwierdzeniu w procedurze pełnego badania, że zostały spełnione warunki wymagane do jego uzyskania.

Więcej...

Patent w działalności elektroinstalatora

Elektroinstalator w swojej pracy często napotyka na problematykę w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Niezbędna wiedza w tym przedmiocie z całą pewnością ułatwi poruszanie się po tej przestrzeni naszego życia gospodarczo-prawnego.

Prawo własności przemysłowej stanowi, iż wynalazki i wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych. Na wynalazki udzielane są patenty, a na wzory użytkowe - prawa ochronne.

Więcej...

Efektywność energetyczna w prawie

Celem ustawy o efektywności energetycznej jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności energii, wymaganych na podstawie dyrektywy.

Działania te prowadzone są w trzech obszarach:

  • zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
  • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Więcej...

Nowa norma PN-EN 61439 w praktyce

Norma PN-EN 61439 dotycząca rozdzielnic oraz szynoprzewodów niskiego napięcia obowiązuje już od 2010 roku. Równocześnie z wprowadzeniem tej normy zaczęły obowiązywać okresy przejściowe, które dopuszczały stosowanie zarówno norm starej serii PN-EN 60439, jak i nowej serii PN-EN 61439. Z dniem 1 listopada br. upływa okres przejściowy dla normy PN-EN 60439-1 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu". Od tej chwili jedyną obowiązującą normą dla sterownic i rozdzielnic do rozdziału energii elektrycznej będzie norma PN-EN 61439-1/2.

W świetle upływających terminów okresów przejściowych oraz faktu, że polska norma PN-EN 61439 została opublikowana w języku oryginału (język angielski), bardzo ważne jest szerzenie świadomości zmian wśród zainteresowanych stron: prefabrykatorów rozdzielnic, osób i służb odpowiedzialnych za nadzór budowlany, inwestorów i użytkowników końcowych. Nowa norma wprowadza szereg zmian, dlatego tylko rzetelne informacje pozwolą na prawidłowe stosowanie i egzekwowanie stosowania postanowień nowego standardu. Ważną kwestią jest poznanie szczegółów normy, jednak dużo ważniejsza jest prawidłowa interpretacja jej zapisów oraz odniesienia ich do rzeczywistych rozwiązań stosowanych na co dzień w systemach rozdzielnic i szynoprzewodów niskiego napięcia. Firma SIEMENS jako rzetelny partner nie pozostawia swoich klientów bez odpowiedniej pomocy. Kompetentny zespół specjalistów wsparcia projektowego oraz technicznego pomaga we wprowadzaniu nowej normy na każdym etapie powstawania inwestycji: od procesu planowania i projektowania, poprzez dobór i ofertowanie odpowiednich rozwiązań, aż do wsparcia podczas realizacji i uruchomienia obiektu.

Struktura nowej normy PN-EN 61439

Więcej...

Nowe prawo energetyczne dla elektroinstalatora

Przemysław GogojewiczDostęp do zasobów energetycznych ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia zarówno poszczególnych jednostek (podmiotów elektrycznych), jak i całego społeczeństwa, w tym także z perspektywy suwerenności i niepodległości państwa.

Obowiązkiem władz publicznych jest zatem zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy czym zadanie to jest realizowane zarówno przez organy administracji publicznej, jak i podmioty elektryczne. Do tych ostatnich należy również zaliczyć przedsiębiorstwa energetyczne, które de facto mają status zbliżony do przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Szeroki krąg uprawnień przypisanych takim przedsiębiorstwom i ich przedstawicielom, a także rola, jaką przedsiębiorstwa odgrywają w systemie gospodarczym kraju, muszą prowadzić do wniosku, że wykonują one zadania publiczne, a zatem są podmiotami obowiązanymi do udostępniania informacji publicznej.

Więcej...

Sieci, instalacje i urządzenia elektryczne na terenie budowy – zagadnienia ogólne i wybrane przepisy

Przez pojęcie terenu budowy (używane jest również niezbyt precyzyjne określenie: „plac budowy") należy rozumieć wydzielony obszar obejmujący rejony prowadzenia robót na otwartej przestrzeni oraz we wnętrzach wznoszonych budynków i innych obiektów kubaturowych. Również nie należy zapominać o czynnościach wykonywanych w obiektach zaplecza budowy.

Na terenie budowy mamy do czynienia ze zróżnicowanymi warunkami użytkowania energii elektrycznej. W budynkach stacjonarnych zaplecza są one takie same jak w innych obiektach, np. biurach, warsztatach czy magazynach położonych poza terenem budowy. Natomiast skrajnie różne warunki występują na otwartym terenie budowy oraz we wnoszonych obiektach. Prawie wszędzie występuje zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym spowodowane szeregiem czynników zestawionych w tablicy.

 

Przyczyny i miejsca występowania zwiększonego zagrożenia porażeniem elektrycznym na terenie budowy

Więcej...

Elektroodpady po nowemu

Nowy projekt ustawy o elektroodpadach może być ze wszech miar rewolucyjny. Brakuje przysłowiowej kropki nad „i", czyli rozwiązań szczegółowych regulujących jednoznacznie zasady postępowania z elektroodpadami.

23 maja br. opublikowany został projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dla branży był to dokument wyczekiwany od miesięcy, bowiem w lutym 2014 r. minął termin, jaki UE wyznaczyła Polsce na jego przygotowanie. Teraz projekt wszedł w fazę konsultacji społecznych. Dzięki zaproszeniu do dyskusji szerokiego kręgu przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji branżowych, dyskusja nad kształtem ustawy, a dziś nad jej udoskonaleniem, toczy się wreszcie na właściwym poziomie merytorycznym.

70 1

Więcej...

Program „Horyzont 2020” – również dla elektroinstalatorów

Przemysław GogojewiczProgramy unijne mogą stanowić pewną możliwość wsparcia dla firm – również elektroinstalacyjnych, które działają na rynku usług. Elektroinstalatorzy powinni się przyjrzeć np. programowi „Horyzont 2020", który może w jakiejś mierze zostać wykorzystany do współpracy z ośrodkami naukowymi bądź innymi przedsiębiorstwami.

Program „Horyzont 2020" skupia się na trzech priorytetach. Są to:

  • utworzenie bazy naukowej w celu wzmocnienia zdolności Unii do osiągania światowej klasy osiągnięć naukowo-technicznych;
  • promowanie wiodącej pozycji przemysłu w celu wspierania przedsiębiorstw, w tym mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i innowacyjności;
  • stawianie czoła wyzwaniom społecznym, aby zareagować bezpośrednio na sytuacje i zjawiska określone w strategii „Europa 2020" poprzez wsparcie działań obejmujących pełny cykl od badań po rynek.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem