Od redakcji 2/2018

I okladkaSzanowni Państwo,

W dniu 18 lutego br. obchodziliśmy Dzień Baterii. Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej pokonały w swym rozwoju długą drogę. Począwszy od starożytnych narzędzi dla złotników, poprzez zasilanie podzespołów samochodów, na aparaturze medycznej skończywszy.

Więcej…

Normy i przepisy

Fotowoltaika – zagadnienia prawne

39Na wstępie warto raz jeszcze wspomnieć, że Fotowoltaika – PV jest dziedziną zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Termin fotowoltaika pochodzi od greckiego słowa „photos" – światło, oraz słowa „volt" – jednostka napięcia elektrycznego, pochodząca od nazwiska włoskiego fizyka Alessandro Giuseppe Volty.

Działalność gospodarcza, a wytwarzanie energii na własne potrzeby
Na wstępie trzeba poinformować, że przedstawione informacje są na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – nowelizowanej jednak obecnie przez Sejm RP i podkomisje. Zagadnienia wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne, jak również w celu sprzedaży pojawiały się już dawno. Jednakże wiedza techniczna dopiero współcześnie daje możliwości ku temu, by energie magazynować, wykorzystywać i sprzedawać na rynku.

Więcej...

Co elektroinstalator powinien wiedzieć o zmianach w podatku CIT i VAT?

Nowy rok przynosi zazwyczaj wiele zmian. W tym, jak zawsze zmian podatkowych. Warto, zatem zapoznać się z najważniejszymi z nich. Dotyczą one przede wszystkim wszystkich elektroinstalatorów i przedsiębiorców, którzy opłacają podatek VAT i CIT.

Odsetki za zwłokę w zobowiązaniach elektroinstalatorów w 2016 r.
Elektroinstalatora zainteresuje z pewnością fakt, że zarówno w podatku CIT, jak i VAT zaszło sporo zmian, o których warto powiedzieć. Ponadto zmieniły się regulacje dotyczące odsetek za zwłokę w zobowiązaniach podatkowych. To wszystko stanowi przedmiot zainteresowania niniejszego artykułu.

Więcej...

Ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w OZE a kwestia aukcji

Według założeń sejmu poprzedniej kadencji, od 1 stycznia 2016 roku Prezes URE (Urząd Regulacji 29Energetyki) ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje elektroniczne, które z założenia mają odbywać się nie rzadziej niż raz w roku. Przedmiotem aukcji ma być wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez uczestnika aukcji – Wytwórcę, a następnie sprzedaż wytworzonej przez niego energii zgodnie z ustaleniami aukcyjnymi.

Wstęp
Podstawą rozważań zawartych w artykule, jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tzw. Ustawa o OZE. Resort gospodarki przedstawił nową propozycję nowelizacji ustawy o OZE dotyczącą taryf gwarantowanych sprzedaży energii z mikroinstalacji do 10 kW. Najnowszy projekt nowelizacji Ustawy o OZE, datowany na 13 lipca, jest znacznie korzystniejszy dla producentów energii z OZE w mikroinstalacjach.

Więcej...

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym − wymagania normalizacyjne (prawne) i orzecznictwo

Instalacja elektryczna stanowi układ przewodów i kabli w budynku wraz z osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami. Zaczyna się na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i kończy na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną.

Informacje wstępne
Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami założonymi w projekcie tej instalacji. Właściciel budynku jest zobowiązany do dokonywania okresowych kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku. Domy jednorodzinne powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Więcej...

Odbiór i transport zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od konsumenta

Biosystem S.A., zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w BolęcinieCzy obowiązek bezpłatnego odbioru od konsumenta i transportu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do legalnie działających zakładów przetwarzania może zależeć od dobrej woli kierowcy? Ustawa o elektroodpadach może obowiązywać już wkrótce.

Projekt Ustawy o elektroodpadach został poparty przez wymaganą większość Senatorów w Komisji Środowiska, zatem można spodziewać się, że ustawa przyjęta będzie w zaproponowanym kształcie. Ministerstwo Środowiska „naciskało" od dawna, aby spóźniona już o co najmniej półtora roku ustawa mająca dostosować regulacje polskie do dyrektywy UE została potraktowana priorytetowo i tak się stało. Jeśli zostanie w dalszej kolejności podpisana przez Prezydenta RP, to nowe przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2016 r. Celem dokumentu ma być zwiększenie poziomu odzysku elektrośmieci i walka z patologiami istniejącymi w systemie.

Więcej...

Propozycje zmian w Warunkach technicznych dla budynków (2)

W poprzednim wydaniu czasopisma „Elektroinstalator" opublikowaliśmy pierwszą część artykułu, w którym autor przedstawił najważniejsze propozycje zmian w WT - zarówno tzw. porządkowych, jak i merytorycznych, przygotowanych przez ekspertów. Poniżej druga część artykułu dotycząca jakże istotnych dla branży zapisów.

Propozycje zmian lub uzupełnień merytorycznych – cd.
6. Ważne uzupełnienie zaproponowano w ustępie 1 § 59. Niestety nie sprecyzowano, na czym ma polegać zaproponowane dostosowanie oświetlenia do potrzeb osób mających problemy ze wzrokiem. Treść propozycji podaje tylko zalecenia o charakterze ogólnym:
„§ 59. 1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) powinny mieć zapewnione oświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb użytkowych. Oświetlenie pomieszczenia do ruchu ogólnego powinno być przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją wzroku."

Więcej...

BHP w pracy elektroinstalatora

BHP pracy elektroinstalatora jest wbrew pozorom trudnym zagadnieniem. Mnogość przepisów, ich interpretacja i zastosowanie w zależności od miejsca pracy i kompetencji sprawiają, że bardzo często bywają one pomijane w praktyce. Warto wiec przyjrzeć się temu zagadnieniu i przyswoić sobie skrót wiedzy w tym tak ważnym temacie.

Pomieszczenia do pracy elektroinstalatora
Pracodawca zatrudniający elektroinstalatora ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest on obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
  • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
  • wykonać zalecenia społecznego inspektora pracy.

Więcej...

Propozycje zmian w Warunkach technicznych (WT) dla budynków (1)

Od ponad czterech lat pod egidą Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB) działa szerokie grono specjalistów − wolontariuszy przygotowujących propozycje dotyczące udoskonalania zapisów zawartych w WT. Propozycje te są następnie sukcesywnie przekazywane przez SNB ministerstwu odpowiadającemu za sprawy budownictwa. Obecnie od listopada 2011 r. jest to Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Trochę historii
W Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r. poz. 46 ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Autorem postanowień dotyczących instalacji elektrycznych był Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy „Elektromontaż". Potocznie akt ten jest nazywany Warunkami technicznymi dla budynków i często określany skrótem WT. Od tego czasu akt ten podlegał wielu nowelizacjom ale jego podstawowy układ nie uległ zmianie. W wersji z roku 1994, podobnie jak obecnie, instalacji elektrycznych dotyczy rozpoczynający się od § 180 Rozdział 8. Dynamiczny rozwój technik telekomunikacyjnych spowodował jedynie dodanie 6 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1289) Rozdziału 8a, w którym zawarto wymagania dla instalacji telekomunikacyjnych.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem