Od redakcji 5/2018

Ei5 I oklW dniu 8 kwietnia 2008 r. miała miejsce jedna z największych w naszym kraju awarii energetycznych. W wyniku silnych wiatrów i opadów śniegu uszkodzone zostały linie elektroenergetyczne zasilające aglomerację szczecińską, wskutek czego ponad 0,5 mln mieszkańców zostało pozbawionych energii elektrycznej.

Więcej…

Nowe obowiązki producentów kabli i przewodów dla budownictwa

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki prowadzi prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa wymogów europejskiego Rozporządzenia CPR o materiałach budowlanych w zakresie kabli elektrycznych. Rozporządzenie CPR (Construction Products Regulation) wprowadzane od lipca 2013 roku w miejsce CPD (Construction Products Directive) ma na celu zapewnienie rzetelnej informacji o wyrobach budowlanych pod względem ich właściwości użytkowych.

Osiągnięciu tego celu ma służyć zastosowanie „wspólnego języka technicznego", tj. zaproponowanie jednolitych metod oceny właściwości wyrobów budowlanych. Taki wspólny język techniczny ma być stosowany przez:

  • Producentów wystawiających dla swoich wyrobów deklaracje właściwości użytkowych.
  • Władze Państw Członkowskich UE określające wymagania dla takich wyrobów (graniczna data 1 lipca 2017).
  • Użytkowników (projektantów, inżynierów, konstruktorów itd.) wybierających najbardziej odpowiednie wyroby dla przewidzianych zastosowań w obiektach budowlanych.

Producenci kabli i przewodów elektrycznych znajdą się niebawem w sporych kłopotach. Przewody elektroinstalacyjne jako elementy budynków i budowli od niedawna stały się materiałami budowlanymi. Dotychczas były wyłącznie produktami elektrotechnicznymi
podlegającymi zasadom bezpieczeństwa produktu w ramach Dyrektywy LVD (tzw. dyrektywa niskonapięciowa) i regułom oznaczania przez producenta znakiem CE. Nowe obowiązki producentów, w tym importerów i dystrybutorów to między innymi:

  1. Przygotowanie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) korzystając z odpowiednich norm i jednostek notyfikowanych dla potwierdzenia Euroklasy produktu, a w tym:
  • udostępnienie DoP w zalecanej formie,
  • zapewnienie, aby wyrób dostępny na rynku był zgodny z DoP,
  • umieszczenie znaku CE i stosownych informacji towarzyszących w zalecanej formie.

DoP czyli Deklaracja Własności Użytkowych to oświadczenie producenta, zawierające informacje na temat właściwości użytkowych wyrobu w kontekście jego zamierzonego zastosowania, sporządzona w oparciu o odpowiedni dokument odniesienia (zharmonizowaną normę lub europejską ocenę techniczną).

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdzie czytelnik na stronie http://www.gunb.gov.pl/dziala/wyroby_n/faq/faq1.html. Niektóre kable będą musiały zostać zmodyfikowane, ponieważ nie spełniają nowych wymagań w zakresie palności, wytwarzania dymu i palących się kropli.

Kable bezhalogenowe w większym stopniu spełniają wymagania dla nowych klas ogniowych. W przypadku pożaru kable bezhalogenowe wydzielają tylko niewielkie ilości dymu bez korozyjnych oparów. W przypadku wybuchu pożaru różnica pomiędzy kablami PCV i bezhalogenowymi może mieć decydujące znaczenie z punktu widzenia ewakuacji, gaszenia ognia, a zwłaszcza ratowania życia ludzkiego.

Zasady stosowania poprawnych rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych w nowych obiektach budowlanych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 ze zmianami).

 

(...)

mgr inż. Janusz Nowastowski,
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki

Pełna wersja artykułu w EI 8/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem