Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Co zmieniła norma PN-EN 61439 na rynku rozdzielnic?

Od dwóch lat, tj. od 01.11.2014 roku, jedyną obowiązującą w Polsce normą w zakresie rozdzielnic niskiego napięcia jest norma PN-EN 61439. Jak na przestrzeni tego czasu zmieniła się sytuacja na rynku rozdzielnic? Czy wprowadzenie nowej normy przyniosło zamierzone efekty?

Mimo że norma PN-EN 61439 dotycząca rozdzielnic oraz szynoprzewodów niskiego napięcia formalnie obowiązuje już od 2010 roku, to dopiero zakończenie okresów przejściowych dla obowiązywania poprzedniej normy PN-EN 60439 w listopadzie 2014 r. spowodowało wzrost zainteresowania nową normą. Niestety wzrost zainteresowania tą normą nie przełożył się bezpośrednio na zmianę przyzwyczajeń montażowych wielu prefabrykatorów rozdzielnic niskiego napięcia.

W początkowym okresie barierą stanowiącą o braku popularności normy PN-EN 61439 był język, w jakim ta norma została wydana. Aż do 2015 roku była ona dostępna tylko w języku oryginału, tj. w języku angielskim. Pojawienie się oficjalnego tłumaczenia z początkiem 2015 r. nieco odmieniło sytuację – wzrosła świadomość prefabrykatorów, inspektorów nadzoru, producentów oraz samych użytkowników.

29

Jednym z głównych celów, jaki przyświecał twórcom nowej normy, było stworzenie standardu, który pozwoli na poprawę jakości i bezpieczeństwa finalnych produktów. Osiągniecie tego celu jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy prefabrykatorów oraz producentów urządzeń i systemów rozdzielnic.

Niestety cały czas na rynku panuje niesłuszne przekonanie, że rozdzielnice niskiego napięcia wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami muszą być produktami finalnie droższymi od rozdzielnic niespełniających wszystkich wymogów. W rzeczywistości jest wręcz odwrotnie. Zmiany, które wprowadziła nowa norma, wymuszają na producentach oryginalnych (np. Siemens) przeprowadzenie weryfikacji rozwiązań stosowanych we własnych systemach, a finalnie − dostarczenie prefabrykatorowi znacznie bardziej rozbudowanej dokumentacji, której stosowanie pozwoli zaoszczędzić czas podczas produkcji rozdzielnicy oraz przełoży się na mniejsze ilości marnowanego materiału, np. na oszynowanie połączeń wewnątrz rozdzielnicy.

Kwestie zwarciowe w rozdzielnicach niskiego napięcia
Z punktu widzenia bezpieczeństwa jednym z najważniejszych elementów w rozdzielnicy, obok odpowiednio dobranych aparatów, są właściwie wykonane połączenia szynami miedzianymi wewnątrz rozdzielnicy. Mowa tu głównie o połączeniach pomiędzy wyłącznikiem głównym i szynoprzewodem oraz pomiędzy wyłącznikami i głównymi szynami zbiorczymi. Tego typu połączenia charakteryzują się tym, że poprawność ich wykonania najczęściej weryfikowana jest dopiero podczas pierwszego zwarcia w rozdzielnicy. Niestety, wtedy jest już za późno na jakiekolwiek zmiany i możemy mówić o dużym szczęściu, jeśli w wyniku tego zdarzenia nie doszło do poważnego zranienia obsługi lub poważnego pożaru.

Sposobem na uniknięcie takich sytuacji jest przebadanie tych połączeń pod kątem tego, czy w przypadku wystąpienia zwarcia nie dojdzie do uszkodzenia rozdzielnicy przed wyłączeniem zwarcia przez urządzenia zabezpieczające. Oczywiście żaden prefabrykator nie będzie poddawał badaniom takich połączeń, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością wyprodukowania drugiej identycznej rozdzielnicy tylko na potrzeby badań, które ze swojej natury są badaniami niszczącymi. Z pomocą przychodzi nowa norma, która wymusza na producentach oryginalnych opracowanie standardowych rozwiązań oraz poddanie ich stosowanym badaniom. W wyniku tych działań producent powinien udostępnić prefabrykatorowi stosowną dokumentację, która pozwoli mu na wykonanie takich połączeń w sposób identyczny z przebadanymi w laboratorium. Tylko dzięki takiej współpracy możliwe jest produkowanie rozdzielnic z powtarzalnymi, zawsze tak samo bezpiecznymi rozwiązaniami.


(...)

mgr inż. Łukasz Przybecki

Pełna wersja artykułu w EI 7/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem